Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny flyplass Grøtnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny flyplass Grøtnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny flyplass Grøtnes

2 Behov for ny flyplass Regularitet/værbegrensninger Sikkerhet Komfort
Ingen utvidelsesmuligheter (Attraktive utbyggingsarealer)

3 Historikk Gjennomført mulighetsstudie i 2000 – ingen løsning
Grøtnesalternativet kom i 2005 – arbeidet gjenopptatt Simulering av vindforhold (Storm Weather Senter) Skisseprosjekt for en 1200 meters bane Kartlegging dybdeforhold i sjøen ved Grøtnes TØI-rapport 2 års vindmålinger Pans-Ops-beregninger Skisseprosjekt for en 1550 meters bane Sikt og skyhøydemålinger igangsatt april 2009

4 Flyplassutvalg I 2006 ble det nedsatt et flyplassutvalg:
Politikere og administrasjon Hammerfest kommune Politikere og administrasjon Kvalsund kommune Avinor Næringslivet (HHN) Ikke et klart mandat fra kommunestyrene

5 Organisering av planarbeidet
Nytt planstyre – erstatter planutvalgene i Hammerfest og Kvalsund Planstyret skal bestå av: 4 representanter fra Hammerfest kommune 4 representanter fra Kvalsund kommune (HHN) Arbeidsgruppe Administrasjon i Hammerfest og Kvalsund Avinor, Statens Vegvesen, andre

6 Planstyret Hammerfest Alf E. Jakobsen (AP) Jarle Edvardsen (AP)
Kristine Jørstad Bock (AP) Herold Paulsen (H) Marianne Sivertsen Ness (AP) Anne Mette Bæivi (KP) John Wahl (AP) Kvalsund Tor Arvid Myrseth (KSL) Willy Holmgren (KOBL) Randi Pedersen (AP) Terje Wikstrøm (AP) Øyvind Larsen (SP) Eli Liland (SP)

7 Framdrift i planarbeidet.
Oppnevning av planstyret – mars 2010 Forberedelser – vår/sommer 2010 Konkurransegrunnlag, valg av konsulent, utarbeidelse av planprogram. Planarbeid og KU–arbeid – høst/vinter 2010. 1. gangs behandling i planstyret – vinter 2011. Offentlig ettersyn – vår/sommer 2011. 2. gangs behandling i planstyret – høst 2011. Sluttbehandling - høst/vinter 2011.

8 Omtalt NTP 2010 – 2019 Regional samferdselsplan for Finnmark (utkast)
Pkt Særskilt innsats som følge av nordområdestrategien: ”Samferdselsdepartementet vil vurdere spørsmålet om ny lufthavn når resultatene av værmålingene foreligger”. Regional samferdselsplan for Finnmark (utkast) Pkt. 6.3 Aktuelle mål for utvikling av fremtidig luftfart: ”En ny flyplass på Grøtnes ved Hammerfest må utredes snarest dersom de pågående målingene er tilfredsstillende.”

9 Kritiske punker Godkjent reguleringsplan.
Avinors ”godkjenning” av flyplassens egnethet. Støtte fra regionale samferdselsmyndigheter. Avinor må akseptere å drifte flyplassen. Finansiering Støtte fra næringslivet i Hammerfest

10 1200 meter

11 1550 meter


Laste ned ppt "Ny flyplass Grøtnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google