Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny flyplass Grøtnes. Behov for ny flyplass •Regularitet/værbegrensninger •Sikkerhet •Komfort •Ingen utvidelsesmuligheter •(Attraktive utbyggingsarealer)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny flyplass Grøtnes. Behov for ny flyplass •Regularitet/værbegrensninger •Sikkerhet •Komfort •Ingen utvidelsesmuligheter •(Attraktive utbyggingsarealer)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny flyplass Grøtnes

2 Behov for ny flyplass •Regularitet/værbegrensninger •Sikkerhet •Komfort •Ingen utvidelsesmuligheter •(Attraktive utbyggingsarealer)

3 Historikk •Gjennomført mulighetsstudie i 2000 – ingen løsning •Grøtnesalternativet kom i 2005 – arbeidet gjenopptatt •Simulering av vindforhold (Storm Weather Senter) •Skisseprosjekt for en 1200 meters bane •Kartlegging dybdeforhold i sjøen ved Grøtnes •TØI-rapport •2 års vindmålinger •Pans-Ops-beregninger •Skisseprosjekt for en 1550 meters bane •Sikt og skyhøydemålinger igangsatt april 2009

4 Flyplassutvalg •I 2006 ble det nedsatt et flyplassutvalg: –Politikere og administrasjon Hammerfest kommune –Politikere og administrasjon Kvalsund kommune –Avinor –Næringslivet (HHN) –Ikke et klart mandat fra kommunestyrene

5 Organisering av planarbeidet •Nytt planstyre – erstatter planutvalgene i Hammerfest og Kvalsund •Planstyret skal bestå av: –4 representanter fra Hammerfest kommune –4 representanter fra Kvalsund kommune –(HHN) •Arbeidsgruppe –Administrasjon i Hammerfest og Kvalsund –Avinor, Statens Vegvesen, andre

6 Planstyret Hammerfest Alf E. Jakobsen (AP) Jarle Edvardsen (AP) Kristine Jørstad Bock (AP) Herold Paulsen (H) Marianne Sivertsen Ness (AP) Anne Mette Bæivi (KP) John Wahl (AP) Kvalsund Tor Arvid Myrseth (KSL) Willy Holmgren (KOBL) Randi Pedersen (AP) Terje Wikstrøm (AP) Øyvind Larsen (SP) Eli Liland (SP)

7 Framdrift i planarbeidet. •Oppnevning av planstyret – mars 2010 •Forberedelser – vår/sommer 2010 –Konkurransegrunnlag, valg av konsulent, utarbeidelse av planprogram. •Planarbeid og KU–arbeid – høst/vinter 2010. •1. gangs behandling i planstyret – vinter 2011. •Offentlig ettersyn – vår/sommer 2011. •2. gangs behandling i planstyret – høst 2011. •Sluttbehandling - høst/vinter 2011.

8 Omtalt •NTP 2010 – 2019 –Pkt. 8.4.2 Særskilt innsats som følge av nordområdestrategien: ”Samferdselsdepartementet vil vurdere spørsmålet om ny lufthavn når resultatene av værmålingene foreligger”. •Regional samferdselsplan for Finnmark (utkast) –Pkt. 6.3 Aktuelle mål for utvikling av fremtidig luftfart: ”En ny flyplass på Grøtnes ved Hammerfest må utredes snarest dersom de pågående målingene er tilfredsstillende.”

9 Kritiske punker •Godkjent reguleringsplan. •Avinors ”godkjenning” av flyplassens egnethet. •Støtte fra regionale samferdselsmyndigheter. •Avinor må akseptere å drifte flyplassen. •Finansiering •Støtte fra næringslivet i Hammerfest

10 1200 meter

11 1550 meter


Laste ned ppt "Ny flyplass Grøtnes. Behov for ny flyplass •Regularitet/værbegrensninger •Sikkerhet •Komfort •Ingen utvidelsesmuligheter •(Attraktive utbyggingsarealer)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google