Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS Fylkeskommunene som tydelig prosjekteier Hva kjennetegner god prosjekteierstyring? …og hvordan foreslås.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS Fylkeskommunene som tydelig prosjekteier Hva kjennetegner god prosjekteierstyring? …og hvordan foreslås."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS Fylkeskommunene som tydelig prosjekteier Hva kjennetegner god prosjekteierstyring? …og hvordan foreslås det løst

2 ©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS Innledning: Hva er prosjekteierstyring? Beste praksis - Forslag til løsning Innspill til veien videre Agenda Side 2

3 ©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS Prosjektsuksess i to perspektiv Verdi = Mest veg for pengene = Nytte/kostnad For langsiktig regional utvikling innen samferdselssektoren …er «riktige prosjekter» viktigere enn å gjøre «prosjektene riktig»

4 ©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS «Prosjektene riktig» Side 4 All prosjektempiri tilsier at prosjektsuksess skapes i tidligfase/under planlegging

5 ©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS Prosjektsuksess i vegprosjekter Page 5 Lav effektivitet Dyr suksess Riktig prosjekt med gode målsettinger, men med lav effektivitet. -> Høy nytte, men for høy kostnad Suksess Riktig prosjekt med gode målsettinger, og høy effektivitet. -> Høy nytte til riktig kostnad Fiasko Feil prosjekt, men høy effektivitet. -> Lav nytte til lav kostnad. Fiasko Feil prosjekt med dårlige målsettinger, og lav effektivitet. -> Lav nytte til høy kostnad. Strategi Gjennomfør riktig prosjekt (riktig målsetting) Høy effektivitet Høy effekt Taktikk Gjennomfør prosjektet riktig (riktig bruk av ressurser) Lav effekt

6 ©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS Hva innebærer god prosjekteierstyring i praksis? Page 6  Gjennomføre de riktige prosjektene (strategisk, politisk, nytte/kostnad)  Gjennomføre prosjektene riktig/effektivt  Stanse de dårlige prosjektene i tide  Optimaliserer verdi (nytte-kostnad)  Sikre forutsigbarhet Ta de riktige beslutningene og korrigerer underveis i prosjektet. Prosjektene blir ikke bedre enn de rammebetingelsene ledelsen gir prosjektene.

7 Statens Vegvesen Fylkeskommunen Fylkestinget Fylkesadministrasjon Prosjekteier Prosjektleder Prosjekteierrollen Rolledeling – Prosjekteier og utførende Ligner på andre: -Departement og Statsbygg -Utdanningsetaten og Undervisningsbygg i Oslo kommune -Forsvarsdepartementet og Forsvarets Logistikkorganisasjon -Departement og Nye Veger? -Osv.

8 PROSJEKTEIERSKAP BRUKER- PERSPEKTIVET SAMFUNNS- PERSPEKTIVET UTFØRER- PERSPEKTIVET Prosjektleder Prosjekt- sikring Endrings-ansvarlig FK ansvar Delt ansvar SVV ansvar Prosjekteierrollen Tre perspektiv, ansvaret for endringer og prosjektsikring

9 B0B1B3B4 KonseptvalgBehov Skal behovet utredes? Riktig konsept valgt? Klar for Gjennomføring? Godkjent leveranse? Riktig prosjektProsjektet riktig Utvikle konsept / Avklare omfang Forberede gjennomføring GjennomføringDrift og vedlikehold B2 Skal det investeres i prosjektet? B5 Prosjekt avsluttet? Beslutningsmodellen Hvorfor? Har vi utforsket mulighetene? Har vi funnet beste løsning? Hva skal leveres? Hvordan? Hvem? Når skal vi være ferdig? Hvor mye skal det koste? Består av: - Faser - Beslutningsporter Hvorfor: - Riktig fokus i hver fase - Stoppe og tenkte seg om - Riktig ressursbruk Sentrale eierstyringsverktøy: - Krav til dokumentasjon ved beslutningsport - Organisering i hver fase - Prosjektsikring før beslutningsportene

10 B0B1B3B4 KonseptvalgBehov Skal behovet utredes? Riktig konsept valgt? Klar for Gjennomføring? Godkjent leveranse? Riktig prosjektProsjektet riktig Utvikle konsept / Avklare omfang Forberede gjennomføring GjennomføringDrift og vedlikehold B2 Skal det investeres i prosjektet? B5 Prosjekt avsluttet? Konseptvalgs- utredning Kommune- (del)plan Regulerings- plan Prosjektering & grunnerverv Bygge DrifteVedlikehold Statens Vegvesen Beslutningsmodellen med SVVs modell

11 Statens Vegvesens rammeverk

12 Beslutningsmodellen og rollen

13 Prosjektdokumentasjonen - Generelt Side 13

14 Ulik type dokumentasjon

15 Utredning B0B1B3B4 KonseptvalgBehov Utvikle konsept / Avklare omfang Forberede gjennomføring GjennomføringDrift og vedlikehold B2 Avtale FK - SVV Prosjektledelse, omfang, tid og kostnader Behov/ Nytte-kostnad Mandat Utredning B5 Styrings- dokument Mandat Styrende dokumenter i prosjektet

16 Rapportering Utredning B0B1B3B4 KonseptvalgBehov Utvikle konsept / Avklare omfang Forberede gjennomføring GjennomføringDrift og vedlikehold B2 Avtale FK - SVV Prosjektledelse, omfang, tid og kostnader Behov/ Nytte-kostnad Mandat Utredning B5 Slutt- rapport Avviksrapportering Tertial- + avviks rapportering Styrings- dokument Mandat Rapportering

17 + 10 % - 40 % - 10 % + 40 % B0B1B3 Konseptvalg Utvikle konsept / Avklare omfang Forberede gjennomføring Gjennomføring B2 Behov Usikkerhetsavsetning Restusikkerhet Kostnadsestimat Forventede tillegg fra usikkerhetsanalysen Estimert kostnad Vedtatt budsjett P50 Vedtatt kostnadsramme P85 Kostnadsestimering og kostnadsstyring

18 Veien videre - diskusjon


Laste ned ppt "©All rights reserved - Metier AS- BETTER PROJECTS Fylkeskommunene som tydelig prosjekteier Hva kjennetegner god prosjekteierstyring? …og hvordan foreslås."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google