Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE PRINCE2 + Smidig = Sant Lyntale – Smidig 2011 14. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE PRINCE2 + Smidig = Sant Lyntale – Smidig 2011 14. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE PRINCE2 + Smidig = Sant Lyntale – Smidig 2011 14. november

2 BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE Prince2 + Smidig = Sant Side 2

3 - Better Projects PRINCE2 på én slide 3 7 Prinsipper Kontinuerlig forretningsmessig forankring Lære fra erfaring Definerte roller og ansvar Styre i faser Avviksledelse Fokus på Produkter Tilpasset prosjekt og omgivelser 7 Temaer Business Case Organisasjon Planlegging Usikkerhet Kvalitet Endringer Fremdrift 7 Prosesser Oppstart av prosjektet Initiere et prosjektet Eierstyring av prosjekt Lede en faseovergang Kontrollere en fase Styre produktleveranser Avslutte prosjektet 2 Teknikker Produktbasert planlegging Kvalitetsgjennomgangsteknikk 6 Aspekter Tid Kostnad Omfang Usikkerhet Kvalitet Gevinster 8 Roller (App. C) Prosjekteier Seniorbruker Seniorleverandør Prosjektsikring Prosjektleder Prosjektstøtte Teamleder Endringsansvarlig L edelsesprodukter (26 definert med produktbeskrivelser i App. A)

4 - Better Projects Side 4 Prince2 + Smidig = Sant Kontinuerlig forretningsmessig forankring Produktkø prioritert ut fra forretningsverdi Hyppige leveranser, tidlig uttak av gevinster Tidlig og hyppig demonstrasjon Eierstyring er sentralt Business Case, Gevinst- evalueringsplan

5 - Better Projects Side 5 Prince2 + Smidig = Sant Fokus på produkter Leveransefokus med vekt på: -Produktkø med elementer definert som brukerhistorier -Produktene er leverbare elementer beskrevet med akseptansekriterier Produksjon i sprintteam tilrettelagt av scrummaster Leveransefokus med vekt på: -Produktnedbrytings- struktur (PNS) -Produktbeskrivelser -Arbeidspakker Prosess «styre produktleveranser» Produksjon i team ledet av teamleder

6 - Better Projects Side 6 Prince2 + Smidig = Sant Lære fra erfaring Fokus på bruk av erfaring Erfaringslogg Erfaringsrapport Evaluering og læring underveis Faste sprinttilbakeblikk

7 - Better Projects Side 7 Prince2 + Smidig = Sant Definerte roller og ansvar Viktige roller er forhåndsdefinert - også for prosjekteier og styringsgruppe Sprint- team 1 Sprint- team 2 Sprint- team 3 Produkt- team Produkt- eier Viktige roller er forhåndsdefinert (produkteier, scrummaster, scrum-team) Fokus på autonomi: selvorganiserte tverrfaglige team

8 - Better Projects Side 8 Prince2 + Smidig = Sant Styre i faser Gjennomføring i faser Detaljer kun for en hensiktsmessig planleggings- horisont Ansvar delegeres for en fase avgangen Detaljplanlegging når arbeidet nærmer seg – hensiktsmessig tidshorisont Iterativ planlegging for faste, kortere tidshorisonter av gangen

9 - Better Projects Side 9 Prince2 + Smidig = Sant Avviksledelse Prioritert produktkø der de nederste elementer representerer kuttliste. Dette kan brukes til å definere toleransegrenser for omfang Det defineres toleransegrenser på hvert ledelsesnivå (tid, kost, omfang, gevinst…) Usikkerhet eller emner som truer toleransegrensene skal eskaleres til neste ledelsesnivå

10 - Better Projects Side 10 Prince2 + Smidig = Sant Tilpasset prosjektomgivelsene Prince2 er en generisk prosjektledelsesmetode som tilpasses spesifikke behov i prosjektet og dets omgivelser Styringsdel er isolert fra spesialistbidrag Behandler ledelse og eierstyring i begrenset grad Smidig prinsipper og metodikk tilpasser omfanget og prosjektets produkter til virksomhetens spesielle behov


Laste ned ppt "BETTER PROJECTS – THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE PRINCE2 + Smidig = Sant Lyntale – Smidig 2011 14. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google