Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

02.06.2016 11:46 1. Hva er ditt genrelle inntrykk av workshopen? Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "02.06.2016 11:46 1. Hva er ditt genrelle inntrykk av workshopen? Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian."— Utskrift av presentasjonen:

1 02.06.2016 11:46 1. Hva er ditt genrelle inntrykk av workshopen? Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hva er ditt genrelle inntrykk av workshopen? 264,080,674,00

2 02.06.2016 11:46 3. Det var riktig antall deltagere Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft

3 02.06.2016 11:46 4. Det var riktig miks av roller og disipliner Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft

4 02.06.2016 11:46 5. Hvordan vurderer du veiledningen du fikk i denne workshopen? Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft

5 02.06.2016 11:46 6. Har du forslag til hvordan vi kan forbedre veiledningen før, under eller etter en slik workshop? Venligst beskriv. Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft Mer informasjon om oppgavene på forhånd Det kunne ha vært enda mer fakta om hvor mange pasienter dette gjelder o.l. Hvorfor det tar så lang tid før henvisningen blir registrert. En del plunder og heft burde vært kjent før selve workshopen, og det kunne ha vært til hjelp om man vise om hvorfor det ble slik. Da kanskje man også ville ha tatt med flere aktører, kanskje de venter på andre igjen, eller det kan være systemsvikt. Inntrykket var at de fleste forsto at det handlet om cervix, men enkelte kommentert på rosa lapper for onkologi generelt, og det ga dermed et mer uheldig bilde enn hva som er riktig for onkologien for cervix. Med erfaringene "arrangørene" opparbeider seg ved slike workshops, kan de forberede deltakerne enda bedre med en grundig agenda på forhånd. For noen deltakere var dette en ukjent arbeidsform. Det kunne vært enda tydeligere hvilken arbeidsprosess en til enhver tid arbeidet med.

6 02.06.2016 11:46 7. I hvilken grad har du tro på at denne typen forbedringsarbeid kan forbedre pasientforløpet for livmorhalskreft? Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft

7 02.06.2016 11:46 8. Hva mener du er viktig i forbedringsarbeidet fremover for å få en god flyt i dette pasientforløpet? Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft Viktig at ulike grupper får snakket sammen MR kapasiteten har i over 1 år vært på 1/3 av behovet. Dette er det eksistensjelle problem Dette problem har ikke blitt løst, men må løses. Hadde man løst dette problem hadde man sluppet å holde et dagsmøte med ca 50 deltakere (50 mistede dagsverk). Resten av pasientforløpet er akseptabelt, men kommunikasjonen mellom DNR og lokalsykehusene kan kanskje gjøres lettere, så man ikke skal ta så mange telefoner. Bemanning og fasiliteter som er i tråd med antall pasienter. "Flaske halse" kan være en stor utfordring og dette må man se på med realistiske øyne. Viktig å identifisere flyten og flaskehalsene. Jobben begynner når vi skal finne løsningene. De behøver ikke være like for hvert forløp. Mener at alle vet hvor svakhetene i systemet ligger. Røntgen og operasjonstua bør ha nok kapasitet til å håndtere pasientene raskere og den eneste løsningen er å ha kveldsskifte på DNR. Seminarer hjelper ikke. Det å ta vekk fra klinikken såpass mange fagfolk, inkludert 10 overleger med sentral rolle i pakkeforløp, for å diskutere slike ting kan bare bidra til forsinket behandling av pasientene, ikke det motsatte. Få bort flaskehalser f.eks MR. Sikre at pasienter får info om de ulike tilbud ved psykososial pol. Kontinuitet i informasjonsarbeidet om ulike rehabiliteringstilbud. Det er viktig at MBK involveres! Pasientene tar blodprøver i mange deler av forløpet, og det er viktig for logistikken at det er forståelse for MBKs mulighet til å bidra, mht til at de også skal yte nødvendig og krevet service for alle de andre brukerne også. Jeg mener det er svært viktig at OUS selv rigger og driver slike prosjekter. Det gjør at organisasjonen får problemet mer under huden, og eier problemløsningen selv. Videre vil organisasjonen være mer lojal til nye løsninger, eller nyorganisering. Man vil også avdekke hindringer, variasjoner og beste løsninger raskere. (Burde jo være en LEAN læresetning) Det hjelper også organisasjonen å bygge gode nettverk Ingenting slår flinke folk i gode relasjoner. Det er nok fler ting å ta tak i, blant annet rundt henvisningsperioden og samarbeidet med lokalsykehuset, men det som helt klart forsinker pasientforløpets start er MR timer, vi trenger fler! Inkludere medisinsk fysiker og stråleterapeut fra behandling i arbeidet. Konkrete rolleavklaringer for videre oppgaver. Gjentagende seanser hvor de relevante aktørene får mulighet til å komme med innspill evt ny informasjon helt til forløpet er godkjent.

8 02.06.2016 11:46 8. Hva mener du er viktig i forbedringsarbeidet fremover for å få en god flyt i dette pasientforløpet? Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft Gjøre tilsvarende workshops i de spesifikke flaskehalsene man identifiserer på et mer "mikroplan". I samarbeid med linje- og direktørnivå definere og prioritere tiltak, og etablere en god kort- og langsiktig gjennomføringsplan. De ulike fagdisiplinene må være villige til å endre arbeidsmåter der det er nødvendig og i større grad tilpasse seg og være seg bevisst på at det er mange ledd som må jobbe godt sammen for at pasientforløpet skal ha flyt. Klinikkledelse og sykehusledelse må også være tydelige på at dette arbeidet skal prioriteres og at det forventes at alle fagdisipliner tilpasser arbeidsform/kommunikasjonsform og tenker helhetlig om pasienten og forløpet. Dette inkluderer bevissthet om hvor pasienten kommer fra når vedkommende bli innlagt og hvor pasienten skal etter utskrivelse. Godt samarbeid mellom ledelse og utøvende fagdisipliner er vesentlig, der de enes om at det viktigste er pasienten :) Arbeidet i etterkant av en slik work-shop er minst like viktig som forberedelsene og selve work-shopen, er usikker på hva som er gjort i etterkant. En ny forbedret og publisert beskrivelse (helst grafisk!) av pasientforløpet og arbeidsprosessene som realiserer dette, vil trolig gi noen umiddelbare forbedringer. Det kan også brukes til å forbedre enkelte prosesser framover, samt brukes for å stille krav til hvordan IT-systemene kan bli bedre. Lykke til!


Laste ned ppt "02.06.2016 11:46 1. Hva er ditt genrelle inntrykk av workshopen? Workshop: Brunpapirøvelse i Forløpsprosjektet - livmorhalskreft SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google