Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAS og oppfølging av det pedagogiske arbeidet i klasserommet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAS og oppfølging av det pedagogiske arbeidet i klasserommet"— Utskrift av presentasjonen:

1 MAS og oppfølging av det pedagogiske arbeidet i klasserommet
Bakgrunn Arbeidsmål 2.MAS Sammenheng MAS og oppfølging av det pedagogiske arbeidet i klasserommet Observasjon 1.MAS Utviklingsmål Oppfølging

2 ….men hva skjer i klasserommet… ….dere er gode på utviklings-
Bakgrunn ….dere er gode på utviklings- arbeid…. Hvorfor tre medarbeidersamtaler i året og observasjon Utfordret fra vgo om å komme tettere på det som skjer i klasserommet. MÅL: komme tettere på i arbeidssituasjonen til våre medarbeidere, gjennom blant annet samtale, samarbeid og observasjon. Skal være nyttig for både medarbeider og leder – fokus på å se muligheter. Fokus på personlig kompetanse: se den enkeltes utviklingsmuligheter - læring og veiledning

3 1.MAS Skolens verdier (respekt – raushet og lojalitet)
Mål i utviklingsplan Roller og arbeidsoppgaver - IAP HMS Arbeidsmål Utviklingsmål med bakgrunn i personlig utviklingsplan Avtaler tidspunkt for observasjon og hva som skal observeres

4 Arbeidsmål ut i fra mål i utviklingsplanen: økt gjennomføring, inkludering og mestring - inneværende år med ekstra fokus på motivasjon og tilrettelegging Motivere elev til å fullføre arbeidsoppgaver. Jobbe med rutiner for å unngå uro Trygge elevene – at det er bra nok det de gjør. Når de er trygge kan du etterhvert justere målene slik at alle får noe å strekke seg etter. Motivere elev til å ta vg1 over ett år. Følge opp med beskjeder til hjemmet der det er nødvendig. Skape trygghet og mestringsfølelse for elever. Tilpasse etter elevenes interesser og nivå. Tenke arbeidsmetoder og variasjon. Umiddelbare tilbakemeldinger er motiverende for de fleste. Klare vurderingskriterier. Gi mer positiv tilbakemeldinger til den enkelte. Jobbe med å bygge bedre relasjoner i en klasse og motivere for gjennomføring i faget. Bedre på planer og struktur for mer forutsigbarhet for elevene og motivasjon for arbeidsoppgavene som skal gjøres

5 Utviklingsmål Håndtering av elever med atferdsvansker – ønsker veiledning fra habiliteringstjenesten Kurs på tilpasset opplæring i matte – opplæring på dyskalkuli Sette meg bedre inn i rutiner i fjøs, tettere samarbeid med andre - bli tryggere selv og øke motivasjonen hos elevene Mer opplæring på tilrettelegging i matte - hjelpe elevene på en bedre måte, bruke ulike metoder for å motivere elevene Jobbe mer det det en vet skal til for at undervisningen skal bli enda bedre. Være godt forberedt til hver time, holde frister.

6 Oppfølging Sammenheng
oppsummering av mål og observasjoner blir lagt fram på avd. møte – erfaringsdeling tørre å være åpne for egne utfordringer i klasserommet avdelingsmøter, resultatmøter, klassemøter refleksjon fra kontaktlærer/klasselærerråd om årsak til fravær i klassen og forslag til tiltak Raskere inn med tiltak – vi som ledere vet mer hva som skjer og hvorfor

7 Observasjon kort samtale i etterkant + skriftlig tilbakemelding og fremover melding oppfølgingssamtale hvis behov Eks: Arbeidsmål: Jobbe med å bygge bedre relasjoner i en klasse og motivere for gjennomføring i faget. Lærer har klassen to timer i uka og synes han ikke får til den gode relasjonen som han har med andre grupper der han har flere timer. Observasjon: Hvordan jobber denne læreren med å bygge relasjoner og øke motivasjonen for gjennomføring i faget? Arbeidsmål: Motivere elev til å ta vg1 over ett år. Følge opp med beskjeder til hjemmet. Skape trygghet og mestringsfølelse for elev. Assistent er med eleven/klassen hele uka. Følger opp tett. Det er planlagt med vg1 over to år, men assistent ser at eleven kan klare dette på ett år med god støtte og veiledning + samarbeid med hjemmet, det er viktig for eleven og følge klassa videre – det sosiale er på plass på en helt annen måte enn tidligere Tilpasse etter elevenes interesser og nivå. Tenke arbeidsmetoder, variasjon. Konkurranse motiverende for noen. Umiddelbare tilbakemeldinger er motiverende for de fleste. Klare vurderingskriterier. Gi mer positiv tilbakemeldinger til den enkelte. Observere på om mål og vurderingskriterier er på plass når økta begynner, varierer lærer undervisning og benytter han ulike arbeidsmetoder. Gir han umiddelbare tilbakemeldinger til elevene og er han mer bevisst på å gi mer positive tilbakemeldinger? Tilbakemelding på at det en gjør er riktig – styrke selvfølelsen

8 2.MAS Justering av arbeidsmål ut i fra fremovermelding observasjon
Justering av arbeidsmål ut i fra resultater fagevaluering og elevundersøkelse Justering av arbeidsmål ut i fra resultater på oppmøte og gjennomføring Evt avtale ny observasjon

9 3.MAS Tilbakeblikk på året som har vært. Hva har den enkelte oppnådd og resultater Kursen videre – tiltak og målsettinger Mer innsikt og forståelse for vurdering for både lærere og assistenter og et ønske om utvikle seg videre på dette området.

10 Kommer vi som ledere inn i klasserommet?
Vi som ledere vet mer om hva som skjer i klasserommet for leder å vite ikke tro hva som skjer der ute. Overføringsverdier – mange erfaringsutvekslinger på avdelingsmøter. Som har resultert til utprøving av nye metoder og arbeidsmåter.


Laste ned ppt "MAS og oppfølging av det pedagogiske arbeidet i klasserommet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google