Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs i leiing 2012-13 Kommunikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs i leiing 2012-13 Kommunikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs i leiing Kommunikasjon

2 Kommunikasjon er utveksling av:
Meninger Oppfatninger Tanker og følelser Og tolkninger av disse. Forutsetning for god komm er Aktiv Lytting: Hva budskapet gjelder. Følelser Interesse for den andre personen Gi tilbakemelding til sender med egne ord om at budskapet er forstått. Verbalt og ikke-verbalt

3 Kommunikasjonstrappa:
Kommunikasjon=to-veis prosess Informasjon=en-veis prosess 4 trinns trapp; hvert trinn mer sammensatt enn forrige.

4 Kommunikasjon: Må være på samme nivå for å samarbeide.
Eks: skal vi snakke om ting eller utvikle noe sammen? Viktig å avklare dette på forhånd: i møteinnkalling klart og tydelig fortelle hva jeg som leder ønsker!

5 Kommunikasjon på flere plan:
Sak/oppgave Følelse: Selvoppfattelse Behov Viktig å få med det som IKKE BLIR SAGT! Dårlig relasjon = dårlig kommunikasjon! Det er ofte de som er RUNDT bordet som er problemet (utfordringen)! Ved spenning oppstår ved dårlig kommunikasjon, prater vi i vei!! Dette er fordi det er vanskelig å sette ord på følelser. Eks: jeg har opplevd at piggene er ute pga at jeg er fersk! Det har løst seg ved at jeg sier at det tekniske her kan jeg ikke, men det kan du!

6 Kommunikasjon er personlig:
Mellom 2 parter. Begge påvirker. Tolking. Sak: ord, tall, modeller Forhold: kroppsholdning, bevegelser, tonefall OM: gjøremål, hendelser OM Å: like, håpe

7 Kva påverkar kommunikasjonen mellom A og B: Alt dette blir kalla INNKODING.
Martin Buber: ”Opphavet til konflikter mellom meg og mine medmennesker er at jeg ikke sier det mener og ikke gjør det jeg sier” 7% gjennom ord 38% tonefall 55% kroppsspråk Dvs ikkje-verbalt er viktig!

8 10 grupper signaler vi oppfatter:
1. Kroppskontakt. 2.Nærhet Kulturelt: engelskmenn holder avstand, spanjoler tar direkte kroppskontakt. 1m er intimt 2m personlig 3m upersonlig 3. Orientering: kva for veg vi sitter 4. Utseende 5. Hodebruk 6.Ansiktsutrykk 7.Gest 8.Kroppsstilling 9.Øyekontakt 10. Ikkje-verbalt

9 Johari-vindu: korleis vi kommuniserer og forholder oss til hverandre
Våge å ta imot tilbakemeldinger for å forstørre det åpne feltet. Bli trygg på mine svake sider: vet at jeg blir stressa av å ikke ha kontroll, bli bedre til å planlegge….

10 Diskusjon:

11 Forsvarmekanismer: Definisjon: forsvare selvbilde og beskytte mot angst for å miste dette. Ubevisst ved vanskelige situasjoner. Målet er å gjøre oss bevisste. Typisk: fortrenge, benekte, projisere over på andre, forskyve over på din neste, regredere (barnslig, følelser). Det ukjente kan utløse 3 reaksjoner: avstand, ignorere, nyskjerrig.

12 Kjøreregler for tilbakemelding:
Skal rettes mot spesifikk atferd, IKKJE person. Kan ikkje endre personlighet, men endre atferd (Viss eg vil). Redd for å såre. Vis tillitt. Ta imot. Vær positiv. Gjenta det som blir sagt. Utan tilbakemelding kommer vi ikkje vidare!

13 Aktiv lytting: Snakke MED hverandre

14 EG! DU! Du forstyrrer meg! ELLER
Når du gjør……blir jeg usikker….(beskriver hva som blir gjort og hva det fører til)

15 Vanskelige samtaler: Forberede meg godt: Konfliktløsning i grupper:
Finn fakta, fortell åpent hva det gjelder. Konfliktløsning i grupper: Definere problem Mulig løsning Vurdere Velge Gjennomføring Oppfølging

16 Presentasjon og effektive møter:
Start presis Klar agenda Kjøreplan med tidsbruk Vedtaksprotokoll Godt lederskap er god kommunikasjon!


Laste ned ppt "Kurs i leiing 2012-13 Kommunikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google