Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOBBYVIRKSOMHET Hvordan få gjennomslag for våre meninger og standpunkter hos politikere? Jon G. Olsen Styreleder VOFO-Akershus Daglig leder Akershus musikkråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOBBYVIRKSOMHET Hvordan få gjennomslag for våre meninger og standpunkter hos politikere? Jon G. Olsen Styreleder VOFO-Akershus Daglig leder Akershus musikkråd."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 LOBBYVIRKSOMHET Hvordan få gjennomslag for våre meninger og standpunkter hos politikere? Jon G. Olsen Styreleder VOFO-Akershus Daglig leder Akershus musikkråd

3 Bakgrunn Som interesseorganisasjon for musikklivet: Viktig å nå beslutningstakere med informasjon om oss selv og våre synspunkter Gi beslutningstaker muligheter til å ta riktige beslutninger på bakgrunn av forståelse for vår hverdag og våre behov

4 Hva er lobbyvirksomhet?
Hente ut informasjon Levere informasjon Få innflytelse

5 Hva gjør vi i dag? Mange av oss er egentlig ganske gode
Vi bruker de anledninger som byr seg Kanskje for de fleste litt tilfeldig Når vi treffer beslutningstakere Hva vi legger vekt på

6 Hvem er gjenstand for vår lobbbyvirksomhet ?
BESLUTNINGSTAKERE Politikere Administrasjon (ledere/saksbehandlere) Media (?) Enkeltpersoner gjerne del av gruppe, men ikke gruppen som sådan Viktig å vite HVEM som er ”rette vedkommende”

7 Hva vil vi oppnå? Innflytelse på beslutnings-prosessen, gjennom
Forståelse (dvs formidle kunnskap om OSS) Meninger (hva mener VI) Vedtak (hva ønsker VI skal besluttes)

8 HENTE UT INFORMASJON VIKTIG !!! Grunnlaget for enhver god lobby-prosess – kjenne systemene og veiene HVEM skal vi snakke med Hva har kan vedkommende gjøre med situasjonen NÅR bør vi gjøre det Saksbehandling – fasene HVA skal vi fokusere på Forstå beslutningstakens ståsted Respektere beslutningstakers (makt)posisjon og integritet

9 Eksempler fra DIN hverdag
HVEM er leder for HUK¨/ andre SENTRALE personer i kulturstyret Er kulturskolen underlagt kultur eller utdanning Hvordan er de politiske organiseringen (HUK/andre utvalg) Hva med sentrale saksbehandlere (navn – sak) NÅR er neste møte i HUK – interessante saker? Lese sakslister / sakspapirer / PLANER ……..

10 LEVERE INFORMASJON Godt forberedt – klar
Konkret og nært budskap (obs: kjenne mottakeren) Aktuelt – henvise til sak og relevans ”Den gode samtale” - tillit Legg igjen (max) en side med det viktigste du har sagt Møter – samtaler – skriftlig Vær tilstede på viktige arenaer og der det forventes innspill ”What’s in it” for mottakeren

11 FÅ INNFLYTELSE Gi beskjed om hva du ønsker beslutningstakeren skal gjøre Begrunn forslaget

12 DIVERSE Langvarig prosess - kontinuerlig Systematisk ….. og tilfeldig
Konkrete henvendelser framfor generelle Politikernes rolle som OMBUD blir tatt stadig mer alvorlig Sette inn innsatsen på fokus-områder Kontaktnett – tilhørighet Kanaler Personlige Profesjonelle

13 DIVERSE – (2) Respekt for andres tid
Formell / uformell lobbyvirksomhet Bruk bekjentskapene ! ”gnagsår-effekt” Mye heller 10 forskjellige personer med hver sin henvendelse enn 1 person med 10 henvendelser Gå¨på møtene i politiske utvalg – bli kjent og tydelig (”musikkrådet”)

14 Politikere er lette å snakke med
De ØNSKER informasjon fra oss Ta en telefon, be om et møte (gjerne i lunsjtid) Ha respekt for politikernes tid – velg ut hva du vil snakke om Prioriter se sakene du vil snakke om – og foreslå løsningene Gjerne konkret, skriftlig

15 Nå er det mer penger i kommunene
HVA TRENGER DU / HVA TRENGER MUSIKKLIVET I KOMMUNEN

16 RIKTIG TIDSPUNKT Litt avhengig av hva du vil
Kommentere statsbudsjettet – hva betyr det for musikklivet i kommunen vår I god tid før kommunebudsjettet Når budsjettet legges fram – hvilke konsekvenser Følg med i løpet av året


Laste ned ppt "LOBBYVIRKSOMHET Hvordan få gjennomslag for våre meninger og standpunkter hos politikere? Jon G. Olsen Styreleder VOFO-Akershus Daglig leder Akershus musikkråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google