Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsetjenesteaksjonen Torgeir Bruun Wyller Professor i geriatri Leder for Helsetjenesteaksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsetjenesteaksjonen Torgeir Bruun Wyller Professor i geriatri Leder for Helsetjenesteaksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsetjenesteaksjonen Torgeir Bruun Wyller Professor i geriatri Leder for Helsetjenesteaksjonen

2 Daglige bekymringer i helsetjenesten Frikobling av pasientansvar fra styring av hvilken hjelp som gis – hjelp etter vedtak og ikke etter behov (bestiller- utførermodellen i kommunene) Dårlig planlagte sykehusfusjoner Nedleggelse av lokalsykehus Troen på at færrest mulig senger er uttrykk for effektivitet Ledere som er lite synlige (og mangler legitimitet) hos dem som ledes Større vektlegging av økonomi enn av fag/omsorg Uhensiktsmessig stor administrativ vekst Mistillit i stedet for tillit til de som gir helsetjenestene

3

4 Vi har et godt offentlig helsevesen i Norge! Men det er klare tegn til at kvaliteten er i ferd med å reduseres, fagligheten og fagetikken forvitrer, flere og flere kan komme til å miste gløden HTA har ingen sterke synspunkter på grad av privat innslag, men ønsker en sterk offentlig helsetjeneste som nettopp ivaretar bestemte verdier i kraft av å være offentlig. Vi må ta ansvar selv, ta vare på et solidarisk helsevesen av høy kvalitet for alle, settet fag og omsorg i førersetet Vi må ta faget tilbake!

5 Eksempler på problemer som følger av at offentlig helsetjenestestyres som om den var aktør i et marked – Ekspansjon av markedsmakt og byråkrati parallelt – Overdrevent fokus på omdømme – Seleksjon av ledere på grunnlag av lojalitet oppover, usynlig maktutøvelse – Svak vektlegging av utøvernes personlige moral – Varslerproblematikk og fryktkultur – Konflikt i stedet for samarbeid (avdeling-avdeling og sykehus- kommune) – Kommunal omsorg på grunnlag av skjematiske vedtak i stedet for løpende faglige vurderinger – Troen på DRG-koding som inntektskilde – Seleksjon av «lønnsomme» pasienter – Ventelistetriksing – Overtroen på de store enheter (OUS, VV, SI…)

6

7

8

9

10

11 Marie Aakre Sykepleier Trondheim Torun Ankjell Lege, ØNH Tromsø Christel Brurås- Leine Sykepleier Langerud s.hj. Sven Erik Gisvold Professor i anestesi Trondheim Egil Hagen Lege, nefrologi Arendal Marit Halvorsen Professor i jus Oslo Heidi Haukelien Sykepleier, antropolog Bø Rune Heggedal Lege, anestesi Volda Arnulf Heimdal Fastlege Oslo Inger Margrethe Holter Sykepleier, 1.amanuensis Oslo Sissel Redse Jørgensen Universitetslektor, filosofi Oslo Kjetil Karlsen Fastlege Tromsø Marit Lirkevold Professor, sykepleier Oslo Benedicte Meyer Turnuslege OUS Jana Middelfart Hoff Lege, nevrologi Haukeland Jannicke Mellin- Olsen Lege, anestesi Bærum Marthe Kristin Nereng Sykepleier, Lilleborg s.hj. Asbjørn Restan Lege, psykiatri Blakstad Jan Størmer Lege, radiologi Tromsø Ivar Thomsen Fastlege Stavanger Halvard Vike Professor i sosialantropologi Oslo Vegard Bruun Wyller Professor i pediatri, AHUS Torgeir Bruun Wyller Professor i geriatri, OUS

12 Vi forventer at Helsetjenesteaksjonen må være aktiv i svært lang tid – uavhengig av regjeringens «farge». Aksjonen må bygges opp deretter. -> Helsetjenesteaksjonen ble medlemsorganisasjon våren 2014

13 Helsetjenesteaksjonens styre 2014-15 Christel Brurås- Leine Sykepleier Langerud s.hj. Sven Erik Gisvold Professor i anestesi Trondheim Marit Halvorsen Professor i jus Oslo Hieidi Haukelien Sykepleier, antropolog Bø Arnulf Heimdal Fastlege Oslo Torgeir Bruun Wyller Professor i geriatri, OUS Kine Bentzen Sykepleier Lungeavd. Haukeland sykehus

14 «Paroleversjonen» av Helsetjenesteaksjonens program Helse og omsorg er ikke industri – Vi vil ha menneskeligheten tilbake. Industriens driftsmodeller passer ikke for helse, omsorg og pleie Plass til alle! – Vi krever flere behandlingsplasser i sykehus, sykehjem, psykiatrien og rehabiliteringen slik at retten til helsehjelp blir reell Helse og omsorg er et nasjonalt ansvar – Vi krever at helsemyndighetene tar helhetlig ansvar for helse - og omsorgstjenestene og at Stortinget bevilger tilstrekkelige midler. Slutt å skyve problemene over på kommunene og helseforetakene La fagfolkene gjøre jobben sin! – Fagfolkene trenger tid med pasientene, og sier nei til dyrt og meningsløst byråkrati

15

16 Handlingsplan 2014/15 Arrangere minst én stor offentlig markering Videreutvikle politiske kontakter Være synlige i massemedier og på sosiale medier Igangsette utredning av alternativ styringsideologi Bidra til ytringsfrihet i helse- og omsorgssektoren Bygge en effektiv og slagkraftig organisasjon

17 «Plass til alle!» – Nok senger i sykehus og sykehjem – Norge ligger i bunnskiktet i Europa i antall sykehussenger per innbygger og i liggetid – 2000 (16%) somatiske og 1000 (20%) psykiatriske senger er nedlagt i tiden 2005-12. – Samhandlingsreformen som virkemiddel for ytterligere reduksjon – Overdreven tro på besparelsene knyttet til sengekutt Neste offentlige markering

18 Nyheter, oppdateringer, mulighet for innmelding: http://helsetjenesteaksjonen.no


Laste ned ppt "Helsetjenesteaksjonen Torgeir Bruun Wyller Professor i geriatri Leder for Helsetjenesteaksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google