Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 22. august 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 22. august 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 22. august 2008

2 2 Dato Nå skal det jobbes! Bjarne Håkon Hanssen til Dagbladet 26.6.08

3 3 Dato 25 prosent av statsbudsj til helse og sosial 195 milliarder kroner i 2008 –90 mrd i sykehus –85 mrd i kommunene –20 mrd over folketrygden Vi bruker mest – men er ikke best 2002 2008 135 mrd 195 mrd

4 4 Dato God helse, men store forskjeller Helse er ulikt fordelt blant folk i Norge Sosiale helseforskjeller øker Kroniske lidelser er mest utbredt i grupper med: –kort utdanning –lav inntekt –blant eldre

5 5 Dato Mange pasienter blir tapere De får ikke tjenestene de trenger Ansvaret er oppstykket Rammer særlig: –syke eldre –kronisk syke –barn og unge –psykisk syke –rusmiddelavhengige –de som trenger lindrende behandling

6 6 Dato Infeksjons- sykdommer Hjerteinfarkt 1900 19502000 Sykdomsbildet endrer seg 2050 Psykiske lidelser, rus, kreft, diabetes, fedme, KOLS, demens

7 7 Dato Norge rundt på 10 dager … ….. for å se og høre hva folk mener Foto JE Sundøy, Stjørdalens Blad Foto UUS

8 8 Dato Stjørdal klarer det på tross av …. Raskt ut av sykehus Målrettet rehabilitering Trenger mindre hjelp hjemme Spesialister drar til sykehjemmet Spleiselag – halve prisen Foto JE Sundøy, Stjørdalens Blad

9 9 Dato Mange får det til på tross av Sykestua i Alta Helsepark ved sykehuset i Mo i Rana Søbstad helsehus i Trondheim Vinn-vinn Best for pasienten Sparer senger og penger Fagfolk til kommunene

10 10 Dato Dialyse til distriktene Sykehus og kommune ble ikke enige om økonomi: 2 pasienter pendlet 44 mil tre ganger i uka 2 mill kr i drosje hvert år Presseoppslag førte fram til dialysestasjon i kommunen Opprettet dialyseenhet i kommunen for to pasienter Dagbladet 7.8.08

11 11 Dato Skien tok skjeen i egen hånd 430 helsearbeidere ved sykehjem i Skien har lært intravenøs behandling og andre tiltak Mange pasienter slipper sykehus Sykepleier er ildsjel og lærer 290 000 kr fra RHF Vinn-vinn Bedre for pasienten Artigere jobb Penger spart Senger spart NRK Telemark 13.08.08

12 12 Dato Mye samhandling skjer i dag på tross av systemet

13 13 Dato Klokt og smart er vinn-vinn for Pasienten Helsepersonell Kommunen Helseregionen (RHF) Sykehuset (HF) … og meg

14 14 Dato Bjarne Håkon Hanssen til Dagbladet 26.6.08 Så hva er problemet?

15 15 Dato Pasienten får svi når det svikter Venter lenge Står i kø Ligger i korridoren Følges ikke opp Kastes rundt i systemet Går glipp av rehabilitering Faller ut av arbeidslivet Blir sykere Trenger enda mer hjelp

16 16 Dato Det er for dårlig kontakt ….. Mellom kommuner og sykehus Mellom faggrupper Mellom etatene Mellom kommunene Innen sykehuset Innen kommunen Mellom folk

17 17 Dato Samhandlingsreformen Prosjekt i HOD Dialog med brukere Ekspertgruppe

18 18 Dato Helse-Hanssens ekspertgruppe Anne Kari Lande Hasle Bjørn Inge Larsen Kolbjørn Almlid Nadia Ansar Marit Botnen Dagfinn Enerly Anette Fosse Stein Kaasa Marit Myklebust Victor Norman Karin Søraunet Unn Teslo Nils Fredrik Wisløff …. og meg

19 19 Dato FLOKE som vi skal løse sammen Det handler om Finansiering Lovverket Organisering Kommunikasjon Elektronisk

20 20 Dato Altså: Hvordan skal samhandling skje på grunn av systemet?


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 22. august 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google