Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til reguleringsplan for Tømtebakken 5 Gjeldende regulering – fra 1922.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til reguleringsplan for Tømtebakken 5 Gjeldende regulering – fra 1922."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forslag til reguleringsplan for Tømtebakken 5

3 Gjeldende regulering – fra 1922

4 Godkjendt delt i 3 parseller i 1998:

5 Adkomstproblematikk

6 Vei- og gatenormalens krav- tolkninger: B2 er boligvei for områder inntil 50 boenheter(som blindvei) og inntil 80 boenheter (som sløyfe). B2 har 8(9) m reguleringsbredde og 4 meter asfaltert veibane. Ikke fortau. Tømtebakken har gjennomkjøring og beboerne kjører både inn og ut i begge retninger, alt etter hvor de bor og hvor de skal. Dette er altså ingen blindvei, heller ikke om vinteren selv om færre da kjører inn og ut fra Nordengveien på grunn av at det er bratt og smalt. Tømtebakken har 44 boliger i dag + 20 (23)nye leiligheter = gir 64 (67) boliger. (Og på grunn av sitt stigningsforhold fungerer den neppe som snarvei for beboere i Husarveien eller Nordengveien og antall brukere blir derfor neppe særlig mer enn 64.) Tømtebakken vil altså ikke ha behov for noe annet enn B2 vei. Nordengveien på strekningen fra Tømtebakken ut til Billingstadveien vil få økt trafikken med 20 boenheter når disse kjører mot stasjonen/Oslo/Asker. Hvis alle de 64 kjører denne veien + alle innover i Nordengveien, vil denne strekningen kunne være hovedadkomst for opp mot 110 boliger (litt usikkert fordi man dels må gjette på kjøremønsteret til de lengst inn som har flere alternative adkomstveier). Husarveien på strekningen Tømtebakken-Billingstadveien vil også kunne få økt trafikken med 20 boliger hvis det kjøres til skolen eller til Marka/Tanum. Hvis alle i Tømtebakken kjører denne strekningen, vil 64 + de 33 i Husarveien, det vil si 97 boliger ha dette som adkomstvei til skole/Marka. Men dette kan ikke sies å være hovedadkomstvei for boligene i Tømtebakken. Men det er skolevei for mange. For barna i Tømtebakken finnes det en alternativ skolevei for denne strekningen, men ikke for barna i Husarveien…

7 Veistrekninger der trafikken øker så mye at fortau kan være aktuelt

8 Forslag til plankart

9 Utomhusplan

10 Snitt som viser terrengtilpasning og høyder

11

12

13


Laste ned ppt "Forslag til reguleringsplan for Tømtebakken 5 Gjeldende regulering – fra 1922."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google