Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk

2 FART Hvor langt noe flytter seg per tid V = fart S = strekning T = tid
Fart = strekning / tid S V t

3 FART- enheter Kilometer per time – km/h Meter per sekund – m/s
Knop (nautisk mil (1852 m) pr. time) Enhet for tid: time (t), minutt (min) sekund (s) Enhet for strekning: meter (m), kilometer (km), mile

4 FART - Oppgave 1 Familien Gustavsen skal til sørlandsparken og kjører fra Stavanger til Kristiansand. Antall km er ca 240. Tiden de har brukt er 3 timer og 20 minutter. Hvor stor gjennomsnittsfart har bilen hatt? På ett sted var det gode veier og godt føre. På 10 minutter kjørte de 15 km og holdt samme hastighet. Hva var momentanhastigheten? Fartsgrensen var 90 km/t. Overholdt de fartsgrensen? Utregning: gjør om timer og minutter til desimaltall: 20 min/60 min= 0,33t 3t+0,33t=3,33t v=s/t v= 240/3,33 v= ?

5 FART Gjennomsnittsfart og momentfart
Gjennomsnittsfart: strekning / tiden Momentfart: farten akkurat NÅ Retningspiler

6 AKSELERASJON Forteller hvor fort farten forandrer seg.
Akselerasjon er forandring av fart delt på tid. A = akselerasjon V0 = startfarten. V = sluttfarten t = tiden Formelen: a= sluttfart – startfart tid

7 AKSELERASJON 1 km/t : 3,6 m/s = 0,278 m/s 1m/s * 3,6 km/t = 3,6 km/t
Omregning av enheter fra km/t til m/s og omvendt 1 km/t : 3,6 m/s = 0,278 m/s 1m/s * 3,6 km/t = 3,6 km/t

8 HVEM HAR RETT? Temaet her er sammenhengen mellom akselerasjon, fart og reisetid. Reisetid er avhengig av farten, ikke av akselerasjonen. Gjennomsnittsfart er strekning delt på tid Det er ingen sammenheng mellom høy akselerasjon og høy gjennomsnittsfart. Dersom gjennomsnittsfarten er høy, blir reisetida kortere.

9 AKSELERASJON - enhet Kilometer per time per sekund.
Det forteller hvor mange km/h farten forandrer seg per sekund. Meter per sekund per sekund

10 AKSELERASJON - oppgaver
En båt forandrer farten fra 10 m/s til 20 m/s i løpet av 5 sekund. Hva er akselerasjonen?

11 AKSELERASJON - oppgave
En syklist sykler med konstant fart. Han har en fart på 5 km/h. Så øker han farten i 5 sekunder. Da er farten 10 km/h. Hvor stor er akselerasjonen?

12 EGENSKAPER TIL KREFTER
En kraft er skyv eller trekk Ordet kraft brukes bare om skyv eller trekk En kraft har alltid med to gjenstander å gjøre Trenger to gjenstander – skyv eller trekk på noe Skyvet eller trekket må komme fra noe En kraft virker på en gjenstand fra en gjenstand

13 EGENSKAPER TIL KREFTER
En kraft har alltid retning Kan skyve eller trekke med stor eller liten kraft, og i en retning Viser styrke og retning med en pil, der lengde avgjør styrke på kraften

14 EGENSKAPER TIL KREFTER
Når to gjenstander berører hverandre → virker krefter på hverandre (fra….på….) Tyngde = kraften fra jorda på en gjenstand Tyngde = gravitasjon Virker på alle gjenstander – alltid Virker over avstand Virker mellom jorda og månen, jorda og sola, mellom stjerner i en galakse Det er ikke kraft i noe Kun krefter mellom gjenstander – ikke i en gjenstand

15 KRAFT OG AKSELERASJON Hvis det ikke virker krefter er farten konstant.
Virker krefter mellom et bildekk og asfalten – kalles friksjon Friksjonen virker motsatt retning av retningen på bilen – gjør at vi holder oss på veien Ved isete vei – mindre friksjon mellom dekk og vei – bilen sklir Ingen friksjon – bilen ville aldri stoppet!

16

17 KRAFT OG AKSELERASJON Skal farten endre seg, må det virke en kraft

18 KRAFT OG AKSELERASJON Det skal alltid en kraft til for å:
få en gjenstand til å begynne å bevege seg få en gjenstand til å stoppe øke eller minske farten til en gjenstand endre retningen til farten Handler om endring av fart Akselerasjon = endring av fart over tid En gjenstand kan bare akselerere hvis det virker krefter på den

19 MER OM KREFTER Sammenheng mellom kraft, masse og akselerasjon
Jo større kraft som virker på en gjenstand, jo større blir akselerasjonen Jo større masse en gjenstand har, desto mindre blir akselerasjonen med en bestemt kraft Dersom summen av kreftene som virker på gjenstanden er 0, så er akselerasjonen lik 0, dvs. farten er konstant

20 MER OM KREFTER Om bare tyngden virker på en gjenstand: g = 9,81 m/s2
Tiltrekning fra jorda får en gjenstand til å akselerere Om bare tyngden virker på en gjenstand: Tyngdeakselerasjonen = g g = 9,81 m/s2 En fjær og en blyant har samme akselerasjon mot bakken i vakum (lufttomt rom)

21 MER OM KREFTER En kraft har alltid en motkraft

22 MER OM KREFTER En kraft kan endre formen på en gjenstand

23 MER OM KREFTER

24 MER OM KREFTER Fra Newtons andre lov: Enheten for kraft er newton, N
En kraft på 1N gir en gjenstand med masse 1 kg en akselerasjon på 1m/s2 En person med masse 60 kg har tyngden: G = m · g = 60 · 9,81N = 58,8N


Laste ned ppt "KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google