Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder for implementering av ny kontoplan fra 01.01.2013  En ny kontoplan påvirker ikke bare selve kontoplan-registeret i Agresso  Tidspunktet for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder for implementering av ny kontoplan fra 01.01.2013  En ny kontoplan påvirker ikke bare selve kontoplan-registeret i Agresso  Tidspunktet for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder for implementering av ny kontoplan fra 01.01.2013  En ny kontoplan påvirker ikke bare selve kontoplan-registeret i Agresso  Tidspunktet for når endringene gjennomføres er heller ikke knyttet til noe bestemt tidspunkt Kari Buer Terje Aandalen, 1

2 Endringsbehov under menypunktet Kodeplan i «Agresso Felles»  Kontoplan Den nye kontoplanen har på flere områder i stor grad sammenfall med gjeldende (aktiv) kontoplan. På andre områder vil det være større endringer.  Visning av korrekt Kontotekst i Browser-spørringer  Se punkt 2.1.1 i veilederen Kari Buer Terje Aandalen, 2

3 Kontogrupper Kontogruppene må kontrolleres og revideres – noe som eventuelt kan vente til all rapportering for 2012 er ferdigstilt. Dette gjøres i menyvalget for Kontogruppe og endringsbildet ser ut som bildet nedenfor. Kari Buer Terje Aandalen, 3

4 Konteringsregel Det kan være nyttig å gå gjennom registeret for Konteringsregler når en større endring av kontoplanen skal gjennomføres. For nye konti og konti som får ny anvendelse må man uansett vurdere hvilken konteringsregel som skal anvendes. Kari Buer Terje Aandalen, 4

5 Endringsbehov under menypunktet Begreper og relasjoner i «Agresso Felles» Begreper I registeret Begreper kan det være behov for å kontrollere oppsettet av 4 begrepsdefinisjoner som er relatert til en rapporteringsstruktur knyttet til kontoplanen. Begrepene KONTOKLS, KONTOGRP og KONTOKDE hører ikke til standard Agresso-installasjon, men er blitt opprettet særskilt i vår sektor for å forenkle en del spørringer i Agresso mot kontostrukturen på et aggregert nivå, såkalt 1-, 2- og 3-siffernivå. Kari Buer Terje Aandalen, 5

6 Begrepsverdier I registeret Begrepsverdier kan det være behov for å utføre noen oppdateringer, og i det minste kontrollere at enkelte begreper har de riktige verdier og betegnelser. Eks.: Kari Buer Terje Aandalen, 6

7 Relasjoner KONTO har en relasjon til KONTOKDE, KONTOKDE til KONTOGRP og KONTOGRP til KONTOKLS: Relasjonsverdier i kontogruppestrukturen Se veilederen for mer informasjon Kari Buer Terje Aandalen, 7

8 Relasjonsverdier for overføring av konti til Basware Denne relasjonen benyttes av grensesnittet mellom Agresso og Basware til å begrense hvilke konti (og konteringsregler) som overføres fra Agresso til Basware med jobben T101. Kari Buer Terje Aandalen, 8

9 Relasjonsverdier for andre KONTO-relasjoner De fleste av disse relasjonene er neppe i bruk lengre, og kan sikkert fjernes. Men de som måtte være i bruk, må man vedlikeholde etter at kontoplanen er lagt inn. Et særlig tilfelle å være oppmerksom på er relasjonen mellom KONTO og ROLEID Kari Buer Terje Aandalen, 9

10 Endringsbehov under menypunktet Faste registre i «Agresso Felles» Firmaopplysninger På flik 5 – Konti i Firmaregisteret er det angitt en del konti med spesialfunksjoner i Agresso. Eventuelle endringer som følge av ny kontoplan må ikke gjennomføres før all bokføring som kan berøre disse kontiene er utført for regnskapsåret 2012. Kari Buer Terje Aandalen, 10

11 Bankkonti og Betalingsbank Registeret Bankkonti må revideres helt i henhold til den nye kontoplanen, og det må også opprettes ny konto i banken for refusjoner fra NAV. Kari Buer Terje Aandalen, 11

12 Endringsbehov under menypunktet «Agresso økonomi» Registrene Trigger og Regel for automatpostering Kari Buer Terje Aandalen, 12

13 Triggere De tre mest vanlige: Forpliktelsesmodellen Konsernkontoen Norges Bank Årsavslutning Alle er forklart i veilederen: https://www.uninett.no/ny-kontoplan Kari Buer Terje Aandalen 13

14 Anleggskonti og –grupper  De fleste, sannsynligvis alle anleggsgrupper må revideres med det nye oppsettet av avskrivningskonti i 38- og 60-serien. I tillegg vil det være enkelte endringer i 12-serien  Hvis man velger å beholde de gamle anleggsgruppe-angivelsene i den nye kontoplanen, vil det ikke være behov for å gjøre noe med selve Anleggsregisteret.  Anleggsmiddel  Som nevnt tidligere anbefales det for alle anlegg som må overføres til ny balansekonto (alle LAB-anlegg, for eksempel) å lage nye anleggsnummer for overføring av saldi fra de gamle anleggene og deretter stenge disse. Endringer må ikke gjennomføres før alle avskrivinger for 2012 er gjennomført Kari Buer Terje Aandalen 14

15 Endringsbehov under menypunktet «Agresso Logistikk – Ordre/Fakturering»  I utgangspunktet ett register som blir direkte berørt, og det er registeret Artikkelgrupper.  Et typisk oppsett i vår sektor for artikkelgruppene er at det finnes en artikkelgruppe for hver inntektskonto som det er aktuelt å bokføre et salg mot.  Artikkel  I sektoren har det vært gjennomført en navneregel der artiklene gis navn etter artikkelgruppa (og dermed kontoen) den er knyttet til. Kari Buer Terje Aandalen 15

16 Endringsbehov under menypunktet «Agresso Planlegger» Også Agresso Planlegger benytter de tabeller og registre som ligger i Agresso. I Planlegger er det to faste registre som benytter seg av kontoplanen, og som i utgangspunktet må revideres. Dette gjelder Autopostering og Transaksjonsregel: Kari Buer Terje Aandalen 16

17 Litt av hvert til slutt  Periodiseringer som blir ført nå i år, men som skal strekke seg inn i neste år og der kontiene blir nye.  Periodisering ved årsslutt og automatiske periodiseringer i Basware Takk for oss! Kari Buer Terje Aandalen 17


Laste ned ppt "Veileder for implementering av ny kontoplan fra 01.01.2013  En ny kontoplan påvirker ikke bare selve kontoplan-registeret i Agresso  Tidspunktet for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google