Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 ”Noen vet kanskje hva et barn er, men ingen vet hva det kan bli.  Noen vet kanskje hva en barnehage er, men ingen vet hva den kan bli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " ”Noen vet kanskje hva et barn er, men ingen vet hva det kan bli.  Noen vet kanskje hva en barnehage er, men ingen vet hva den kan bli."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5

6

7

8

9  ”Noen vet kanskje hva et barn er, men ingen vet hva det kan bli.  Noen vet kanskje hva en barnehage er, men ingen vet hva den kan bli.  Noen vet kanskje hva verden er, men ingen vet hva den kan bli.”  Ann Åhberg

10  ”Noen vet kanskje hva et barn er, men ingen vet hva det kan bli.  Noen vet kanskje hva en barnehage er, men ingen vet hva den kan bli.  Noen vet kanskje hva verden er, men ingen vet hva den kan bli.”  Ann Åhberg

11  Visjon og målsetting :  Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal ønsker å være det mest attraktive barnehagetilbudet i sitt nærområde.  Virkemidler for å oppnå dette, er å ha et kvalitets- og fremtidsrettet fokus på følgende områder:  - Barnehagens uteområde, bygningsmasse, rom og inventar  - Rutiner på personlig omsorg  - Kompetanse på språk og tenkning  - Aktiviteter i tråd med Rammeplan for barnehager opp i mot barns behov og egentart  - Det bevisste forhold til dagsrytmen i barnehagen i forhold til de enkelte barns behov og egenart  - Et bevisst forhold til betydning og viktighet av et kvalitetsmessig godt foreldresamarbeide  - Kompetanse, egnethet og engasjement hos de ansatte  - Kvalitet i vår kontakt med våre samarbeidspartnere

12

13

14

15  Visjon og målsetting :  Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal ønsker å være det mest attraktive barnehagetilbudet i sitt nærområde.  Virkemidler for å oppnå dette, er å ha et kvalitets- og fremtidsrettet fokus på følgende områder:  - Barnehagens uteområde, bygningsmasse, rom og inventar  - Rutiner på personlig omsorg  - Kompetanse på språk og tenkning  - Aktiviteter i tråd med Rammeplan for barnehager opp i mot barns behov og egentart  - Det bevisste forhold til dagsrytmen i barnehagen i forhold til de enkelte barns behov og egenart  - Et bevisst forhold til betydning og viktighet av et kvalitetsmessig godt foreldresamarbeide  - Kompetanse, egnethet og engasjement hos de ansatte  - Kvalitet i vår kontakt med våre samarbeidspartnere

16

17

18

19  1. Grave ut innover ved det bakre huskestativet, bygge ved siden av garasjen vår med en terrasse på toppen, hvor rommet under kan bli et klatre/boltrerom skjermet for elementene, og hvor område derfra til bakre huskestativ også kan aktiveres mer

20  Dette blir ferdigstillet nå!

21

22

23

24

25  Så da sitter vi igjen med 3 planer, og vi viser evne til fortsatt å realisere!

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38  Og vi skal nok kunne holde bedre orden på grusbanen som er i ferd med å vokse igjen

39  2. Vi har spurt om å få kjøpte de 2 (4) kommunale boligene som grenser til vår eiendom etter at vi har gitt innspill ved Rullering av Boligsosial Handlingsplan:  ”…på generelt grunnlag mener at kommunale utleieboliger ikke bør grense til arealer hvor barn og unge oppholder seg; skoler og barnehager osv…”

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50  Og 2020 nærmer seg fort!

51  Og nå er vi i gang med å sette neste trinn i raketten i gang…

52  Med et klart spørsmål hele tiden:  Vil dette kunne gjøre Hakkebakkeskogen Barnehage bedre…

53

54

55

56

57

58

59  Da tenker vi at vi kan ha 36 5-åringer til Mykje Skole om ca. 6-7 år…

60  Da tenker vi at vi kan ha 36 5-åringer til Mykje Skole om ca. 6-7 år… (og vi passerer ikke 132 barn totalt)

61  Da tenker vi at vi kan ha 36 5-åringer til Mykje Skole om ca. 6-7 år…  Og vi trenger derfor ikke en ny godkjenning nå da vi har nok lekeareal til dette

62  Da tenker vi at vi kan ha 36 5-åringer til Mykje Skole om ca. 6-7 år…  Ha avdelingstanke på 3 småbarnsavdelinger, og en større tilgjengelig til rom i tråd med fagområdene fra 3 år

63  Da tenker vi at vi kan ha 36 5-åringer til Mykje Skole om ca. 6-7 år…  Ha avdelingstanke på 3 småbarnsavdelinger, og en større tilgjengelig til rom i tråd med fagområdene fra 3 år  Hvor temarom blir tilgjengelig for både 3- 5 åringene

64

65

66  Kjøp av sosiale boliger samt utbygging kan finansieres gjennom Husbanken FORUTSATT at Karmøy Kommune ser behovet for barnehageplasser, OG at de aksepterer at de blir private

67  Finansiering av lekeapparater og ellers andre siden av vegen må mest trolig finansieres på annen måte, MEN det fikser vi

68  Pr. 31.12.15 ca. 15,1 millioner for en barnehage med 582 kvm lekeareal i god standard både ute og inne

69  Vi kan tåle mer!!

70

71  Godkjennelse utbygging med å bygge 2. etasje gradvis ut › Kun en sak for teknisk etat; en utbygging som er i tråd med reguleringsplan  Beslutning › En beslutning eierene i Barnehagen må ta basert på tanker om dette gjør barnehagen til en bedre barnehage  Finansiering › Forutsetter annen finansiering enn Husbanken  Godkjennelse utbygging ved kjøp av nye bygg › Forutsetter at Rådmann og Eiendomssjef anbefaler salg av sosiale boliger › Forutsetter at Barnehageadministrasjonen godkjenner som barnehage  Beslutning › Barnehagens årsmøte  Finansiering › Med Barnehagens administrasjons godkjennelse vil vi få Husbanklån › Vi trenger en form for byggelån  Godkjennelse av nytt uteområde › Vi har fått en intensjonsavtale med Karmøy Kommune › De har satt noen forutsetninger; derav skriftlig godkjennelse fra nærmeste velforening  Beslutning › Barnehagens årsmøte  Finansiering › I utgangspunktet et område hvor vi ikke kan sette i pant; slik at finansiering bør gå av egne midler

72  Godkjennelse utbygging med å bygge 2. etasje gradvis ut › Kun en sak for teknisk etat; en utbygging som er i tråd med reguleringsplan  Beslutning › En beslutning eierene i Barnehagen må ta basert på tanker om dette gjør barnehagen til en bedre barnehage  Finansiering › Forutsetter annen finansiering enn Husbanken  Godkjennelse utbygging ved kjøp av nye bygg › Forutsetter at Rådmann og Eiendomssjef anbefaler salg av sosiale boliger › Forutsetter at Barnehageadministrasjonen godkjenner som barnehage  Beslutning › Barnehagens årsmøte  Finansiering › Med Barnehagens administrasjons godkjennelse vil vi få Husbanklån › Vi trenger en form for byggelån  Godkjennelse av nytt uteområde › Vi har fått en intensjonsavtale med Karmøy Kommune › De har satt noen forutsetninger; derav skriftlig godkjennelse fra nærmeste velforening  Beslutning › Barnehagens årsmøte  Finansiering › I utgangspunktet et område hvor vi ikke kan sette i pant; slik at finansiering bør gå av egne midler

73  Godkjennelse utbygging med å bygge 2. etasje gradvis ut › Kun en sak for teknisk etat; en utbygging som er i tråd med reguleringsplan  Beslutning › En beslutning eierene i Barnehagen må ta basert på tanker om dette gjør barnehagen til en bedre barnehage  Finansiering › Forutsetter annen finansiering enn Husbanken  Godkjennelse utbygging ved kjøp av nye bygg › Forutsetter at Rådmann og Eiendomssjef vil selge sosiale boliger › Forutsetter at Barnehageadministrasjonen godkjenner som barnehage  Beslutning › Barnehagens årsmøte  Finansiering › Med Barnehagens administrasjons godkjennelse vil vi få Husbanklån › Vi trenger en form for byggelån  Godkjennelse av nytt uteområde › Vi har fått en intensjonsavtale med Karmøy Kommune › De har satt noen forutsetninger; derav skriftlig godkjennelse fra nærmeste velforening  Beslutning › Barnehagens årsmøte  Finansiering › I utgangspunktet et område hvor vi ikke kan sette i pant; slik at finansiering bør gå av egne midler

74  Godkjennelse utbygging med å bygge 2. etasje gradvis ut › Kun en sak for teknisk etat; en utbygging som er i tråd med reguleringsplan  Beslutning › En beslutning eierene i Barnehagen må ta basert på tanker om dette gjør barnehagen til en bedre barnehage  Finansiering › Forutsetter annen finansiering enn Husbanken  Godkjennelse utbygging ved kjøp av nye bygg › Forutsetter at Rådmann og Eiendomssjef anbefaler salg av sosiale boliger › Forutsetter at Barnehageadministrasjonen godkjenner som barnehage  Beslutning › Barnehagens årsmøte  Finansiering › Med Barnehagens administrasjons godkjennelse vil vi få Husbanklån › Vi trenger en form for byggelån  Godkjennelse av nytt uteområde › Vi har fått en intensjonsavtale med Karmøy Kommune › De har satt noen forutsetninger; derav skriftlig godkjennelse fra nærmeste velforening  Beslutning › Barnehagens årsmøte  Finansiering › I utgangspunktet et område hvor vi ikke kan sette i pant; slik at finansiering bør gå av egne midler

75

76  Og neste steg i den trinnvise raketten starter i dette ekstraordinære årsmøte….

77  Våren/sommeren 2017 en god til for utbygging da vi har et lite 2014 kull pr. nå….

78


Laste ned ppt " ”Noen vet kanskje hva et barn er, men ingen vet hva det kan bli.  Noen vet kanskje hva en barnehage er, men ingen vet hva den kan bli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google