Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St. Edmunds vei i Ullern bydel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St. Edmunds vei i Ullern bydel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trafikkproblem i lokalmiljø Miljøgater og vegnormaler Einar Lillebye Nedre Abbediengen Vel

2 St. Edmunds vei i Ullern bydel
Abbediengen stasjon Hoff stasjon

3 Flyfoto av del av St Edmunds vei

4 Opprinnelig forslag fra Oslo kommune
Fortau = 2,75 m Kjøreareal = 6,00 m Sideareal mot hage = 1,00 m Total bredde = 9,75 m Foreslått hastighet: 30 km/t

5 Forslag fra Hoffaksjonen v/ Nedre Abbediengen Vel
Sideareal mot trikk = 0,75 m Fortau = 2,00 m Kjøreareal = 4,75 m Sideareal mot hage = 1,00 m Total bredde = 8,50 m Foreslått hastighet: 30 km/t

6 Bystyrevedtak : Sak 494 St Edmunds vei 37 – Reguleringsplan – Bolig, barnehage m.m. 3. Reguleringsbredde i St. Edmunds vei endres til totalt 8,50 m med følgende tverrsnitt: Kjørebane 4,75 m, skulder 0,50 m, fortau 2,50 m, sideareal/ vegetasjonsfelt/ snøopplag mot trikkegjerdet 0,75 m Som en del av byggesaksbehandlingen skal det vurderes om det kan være tilfredsstillende å opparbeide smalere veibredde eller annet tverrsnitt enn den foreslåtte reguleringen. 2. Bystyret ber byrådet vurdere om kommunens bruk av vegstandard skal bringes i samsvar med Revidert utgave av Håndbok 017, Veg –og gateutforming (1993) fra Statens vegvesen.

7 A1 Atkomstveger i boligområder fartsgrense 30 km/t
Dette er veger som gir atkomst til boliger. I boligområder bør atkomst- vegene utformes som blindveger eller sløyfer. Blindveger bør ikke være lengre enn 250 m, mens sløyfer kan ha lengde inntil 600 m. Atkomstveger i bolig- områder bør utformes på de myke trafikanters premisser.

8 A1 Atkomstveger i boligområder fartsgrense 30 km/t Ingen krav til fortau!

9 Sa1 Samleveger i boligområder fartsgrense 50 km/t
Samleveger i boligområder bør ikke være lengre enn 2 km, eller ha en trafikkbelastning på mer enn ÅDT Samleveger i boligområder skal normalt utformes for 50 km/t, men kan på spesielle strekninger være tilpasset 30 og 40 km/t. Dette gjelder strekninger der det er mange myke trafikanter og dårlig separering, samt forbi barneskoler som ligger slik til at mange barn må krysse.

10 Sa1 Samleveger i boligområder fartsgrense 50 km/t Fortau etter behov!

11 Status Quo: - Endelig reg
Status Quo: - Endelig reg.plan avviker fra vårt forslag ved at fortauet er flyttet. - Plan og bygningsetaten er tause. - Samferdselsetaten avventer at Vegdirektoratet skal ved ta ny håndbok 017. De vil da igangsette revisjon av kommunale normaler Sideareal mot trikk = 0,75 m Kjøreareal = 4,75 m Fortau = 2,50 m Skulder = 0,50 m Total bredde = 8,50 m Foreslått hastighet: 30 km/t

12 Hvordan kan vellene bli hørt. 1. Aksjoner politisk
Hvordan kan vellene bli hørt? 1. Aksjoner politisk! I fagetatene er det liten hjelp å få. Overbevis bystyrepolitikere. I bydelen fikk vi liten støtte. 2. Argumenter faglig! Utarbeid faglige begrunnede motforslag. 3. Bruk pressen! Lokalpressen liker slike saker! 4. Ikke gi opp! Det er slitsomt og frustrerende. Gode argumentasjon vinner som oftest til slutt!

13 Hva kan de bidra med. 1. Praktisk og solidarisk støtte
Hva kan de bidra med? 1. Praktisk og solidarisk støtte! Det er viktig å få støtte fra andre i en ensom kamp mot byråkratiet. 2. Erfaringsbank KUV bør samle eksempler som andre kan dra nytte av. 3. Seminarer Avholde seminarer som i denne i dag. 4. Medvirkning

14 Sluttappel: - Alle grunneiere må stå samlet! - Ikke gi opp!


Laste ned ppt "St. Edmunds vei i Ullern bydel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google