Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT N ESØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL FELLESINITIATIVET FOR NESØYA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT N ESØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL FELLESINITIATIVET FOR NESØYA."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT N ESØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL FELLESINITIATIVET FOR NESØYA

2 H VEM ER VI : For å sikre en effektiv og god kommunikasjon mot kommunen og politiker har vi etablert en fellesinitiativ på Nesøya som består av: FAU fra Nesøya skole (representert ved Johannes Rivertz) Vellene på Nesøya ( representert ved Tone Kolpus) Nesøya Idrettslag (representert ved Einar Bergsland) Nesøya har i dag en befolkning på ca. 4.700, med antatt befolkningsvekst. Dette utgjør nesten 10% av Askers befolkning Hvorfor ønsker vi dagens møte Det foreligger ingen forslag som ivaretar trafikksikkerhet spesielt for myke trafikanter. Det foreligger ingen forslag som ivaretar et godt uteareal for barna. Det kommer signal om at rådmannen ikke vil anbefale parkering under bakken. Det er tatt en del prinsipielle beslutninger som fører til: Trafikken trekkes inn i skolegården Trafikken flyttes til skolen og ikke motsatt Trafikk til barnehaven trekkes over skoletomten

3 A LTERNATIV 1 Trafikksikkerhet: Adkomst til skolen via Rosenkranz vei vil flytte trafikken som nå er i Tverråsen inn på skolens område. Dette vil skape en meget dårlig trafikkløsning for mange av skolebarna noe som kan føre til at foreldrene ikke vil la barna gå til skolen. Barna vil trolig forsøke å krysse parkeringsplassen noe som kan føre til farlige situasjoner. Uteareal: Skolens lekeområde er begrenset. Parkering: Overflateparkering tar en betydelig del av utearealet og det blir mer asfalt på bekostning av grøntområdet.

4 A LTERNATIV 2 Trafikksikkerhet: Skolens adkomstvei skiller idrettsplass og lekeområde noe som er meget uheldig med hensyn til sikker lek. Trafikken som nå er i Tverråsen vil flyttes inn på skolens område. Positivt med plassering av rundkjøring i krysset Vestre vei og Tverråsen. Uteareal: Positivt med større areal til fri lek og annen fysisk aktivitet. Parkering: Positivt med parkeringskjeller som frigjør uteareal til barna.

5 A LTERNATIV 3 Trafikksikkerhet: Barna må krysse skolens adkomstvei for å få adgang til idrettshallen. Barna fra Vestre vei/Rosenkranz vei må krysse adkomstvei eller rundkjøring for å komme inn på skolegården. Trafikken som nå er i Tverråsen vil flyttes inn på skolens område. Positivt med rundkjøring i krysset Vestre vei og Tverråsen. Uteareal: Positivt med større areal til fri lek og annen fysisk aktivitet. Parkering: Positivt med parkeringskjeller som frigjør uteareal til barna.

6 A LTERNATIV 4 Trafikksikkerhet: Barna fra Vestre vei/ Rosenkranz vei må krysse adkomstvei eller rundkjøring for å få adgang til skolegården. Barna vil sannsynligvis krysse parkeringsplassen – lite trafikksikker løsning. Positivt med rundkjøring i krysset Vestre vei og Tverråsen. Parkering/Uteareal: Overflateparkering tar en betydelig del av utearealet og det er liten plass for idrettsbane som har blitt fjernet fra skissen.

7 A LTERNATIV 5 Trafikksikkerhet: Adkomst til skolen via Rosenkranz vei vil flytte trafikken som nå er i Tverråsen inn på skolens område. Dette vil skape en meget dårlig trafikkløsning for mange av skolebarna noe som kan føre til at foreldrene ikke vil la barna gå til skolen. Uteareal: Positivt med større areal til fri lek og annen fysisk aktivitet. Parkering: Positivt med parkeringskjeller som frigjør uteareal til barna.

8 A LTERNATIV 6 Trafikksikkerhet: Adkomst til skolen via Rosenkranz vei vil flytte trafikken som nå er i Tverråsen inn på skolens område. Dette vil skape en dårlig trafikkløsning for mange av skolebarna noe som kan føre til at foreldrene ikke vil la barna gå til skolen. Barna vil trolig forsøke å krysse parkeringsplassen noe som kan føre til farlige situasjoner. Uteareal: Plassering av hall, idrettsbane og uteareal er tilfredsstillende. Parkering: Overflateparkering tar en betydelig del av utearealet og det blir mer asfalt på bekostning av grøntområdet.

9 E KSEMPEL BILDE 1 ROSENKRANZ VEI MED UTKJØRING TIL VESTRE VEI.

10 BILDE 2 VESTRE VEI MED ROSENKRANZ VEI (A) OG OTTO BLEHRS VEI (B).

11 BILDE 3 OVERSIKTSBILDE AV VESTRE VEI, ROSENKRANZ VEI OG OTTO BLEHRS VEI SOM VISER HVOR KORT DISTANSE DET ER MELLOM OTTO BLEHRS VEI OG ROSENKRANZ VEI.

12 FELLESINITIATIVETS FORSLAG

13 M ARIENLYST SKOLE – DRAMMEN NØKKELTALL FERDIGSTILT: 2010 BYGGHERRE: DRAMMEN EIENDOM KF BRUTTO AREAL: 6455 (PLASS TIL 540 ELEVER) KOSTNADER: 170 MILL

14 BYÅSEN BARNESKOLE – TRONDHEIM NØKKELTALL FERDIGSTILT: SKOLE 2007/ HALLEN 2009 BYGGHERRE: TRONDHEIM KOMMUNE BRUTTO AREAL: SKOLE 6 900 KVM, HALL 2 300 KVM KOSTNADER: 170 MILL

15

16 MÆLA UNGDOMSSKOLE NØKKELTALL FERDIGSTILT: 2007 BYGGHERRE: SKIEN KOMMUNE BRUTTO AREAL: SKOLE 6 270 INK. HALL (360 ELEVER) KOSTNADER: 82 MILL

17 CICIGNON SKOLE – FRDRIKSTAD NØKKELTALL FERDIGSTILT: 2009 BYGGHERRE: FREDRIKSTAD KOMMUNE BRUTTO AREAL: SKOLE 9 000 KVM REHAB, HVORAV CA. 3 200 KVM NYBYGG KOSTNADER: 200 MILL

18 S AMMENDRAG OG KONKLUSJON En endelig plan for tomtedisponering må ha: 1. En løsning som ivaretar trafikksikkerhet spesielt for myke trafikanter 2. En løsning som ivaretar et godt uteareal for barna 3. En løsning som ivaretar parkering under bakken

19 S AMMENDRAG OG KONKLUSJON Vi er skeptisk til hvordan Asker kommune har håndtert Nesøya Skole 1. Rammer som begrenser prosjektet vesentilig 2. 2008/2009 investert i nye vinduer og tak, når man vet at skolen skal rehabliteres/ny skole 3. 2010 investert i nye pelletsovner som fører til at det må en stor lastebil med henger inn i skole gården en til to ganger i uken. 4. På bakgrunn av disse og en del andre faktorer har man vurdert Nesøya skole til en rest verdi på ca. kr. 30 mill


Laste ned ppt "PROSJEKT N ESØYA SKOLE OG FLERBRUKSHALL FELLESINITIATIVET FOR NESØYA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google