Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem er vi? Presentasjon av selskapet til Aurskog- Høland kommune Daglig leder Laila Durrani.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem er vi? Presentasjon av selskapet til Aurskog- Høland kommune Daglig leder Laila Durrani."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem er vi? Presentasjon av selskapet til Aurskog- Høland kommune Daglig leder Laila Durrani

2 Lov om kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven) – 01.01.2010 Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud for de som er utsatte for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig oppholdssted. Brukergruppenes særskilte behov skal ivaretas (barn og voksne) Individuell tilrettelegging av tilbudet Helhetlig oppfølgning og samordning med øvrige tiltak i det kommunale tjenestetilbudet Romerike krisesenter IKS

3 Lovens krav til innholdet i krisesentertilbudet Lavterskeltilbud, ingen krav til henvisning Døgnåpent tilbud med råd og veiledning per telefon Et trygt og midlertidig bosted Dagtilbud til tidligere brukere eller de som ikke har behov for et midlertidig bosted (samtaler/grupper) Samtaletilbud til voksne og barn Hjelp til å ta kontakt med hjelpeapparatet Oppfølging i reetableringsfasen i samarbeid med kommunen Romerike krisesenter IKS

4 Typer av vold Fysisk vold: slag, spark, lugging, dytting osv. Psykisk vold: trusler, degradering, ydmykende ord, kontroll, isolering Materiell vold: ødeleggelse møbler, slå i vegger, kaste gjenstander Seksuell vold: aggresjon eller trusler for å oppnå sex, seksuell trakassering, voldtekt Latent vold: den makten som ligger i muligheten for ny vold, som gjør at de som blir utsatt for, eller er vitne til vold konstant er på vakt Æresrelatert vold: tvangsgifte, kjønnslemlestelse og annen vold utøvd Menneskehandel: tvunget til prostitusjon eller utnyttet i arbeid Romerike krisesenter IKS

5 Brukerne Personer utsatt for vold, uavhengig av kjønn. De fleste med barn. 70% av brukerne har annen etnisk bakgrunn. Mange gift med norske. Brukere utsatt for æres relatert vold. Samarbeid med IMDI. Menneskehandel Samarbeid med politiet. I tillegg har vi dagbrukere og tilbud om samtaler, råd og veiledning i reetableringsfasen Gjennomsnittligbotid: 22 døgn i 2014. Romerike krisesenter IKS

6 Antall brukere 2013 134 kvinner 1 mann 118 barn Totalt: 253 2014 143 kvinner 8 menn 135 barn Totalt: 286 2015 8 oktober 136 kvinner 25 menn 145 barn Totalt: 306 (396/40%)

7 Selskapet Romerike krisesenter IKS eies av 14 kommuner på Romerike og yter tjenester til 270.000 innbyggere Krisesenteret ble startet opp julen 1979 i en to-roms leilighet på Lørenskog 16.mars 2011 endret vi organisasjonsform og ble et interkommunalt selskap Med innføringen av krisesenterloven, endringen av organisasjonsformen og flere fagutdannede, er senteret profesjonalisert. Romerike krisesenter IKS

8 Organisering Romerike krisesenter IKS Representantskapet StyretDaglig lederNestleder Administrasjons- konsulent Barnefaglig- ansvarlig MiljøterapeuterMiljøarbeidere

9 Hvordan arbeider vi? Vi arbeider ut fra informasjonen vi får fra brukeren og de valgene brukeren gjør Formidler trygghet og ivaretar brukeren Individuelle samtaler, bearbeiding og nyorientering Gjør kontinuerlige sikkerhetsvurderinger Råd og veiledning - sikkerhetstiltak - rettigheter og plikter - veien videre Kontakt med kommunalt hjelpeapparat Tilbud i reetableringsfasen sammen med kommunen Romerike krisesenter IKS

10 Personalet 16 årsverk inkludert administrasjonen Vi har stor variasjon i formell kompetanse og erfaringsbakgrunn i vår personalgruppe Vi har et barnefaglig team som jobber rettet mot barna som bor hos oss. Primæroppgaver er barnesamtaler, oppfølging, veiledning av foresatte og kontakt med hjelpeapparatet. De lager også planer for aktiviteter for barna. Det øvrige personalet er miljøterapeuter og miljøarbeidere. Romerike krisesenter IKS

11 Samarbeid med kommunene En naturlig del av kommunens tiltakskjede Ønsker kontaktperson/voldskoordinator i hver kommune Delta i utformingen i kommunenes handlingsplaner mot vold i nære relasjoner Boligsosiale handlingsplaner bør inkludere denne brukergruppen Samarbeidsmøte med hjemkommunen i løpet av første uken Oppholdstid på krisesenteret blir inntil 4 uker, hvem gjør hva i reetableringsfasen? Romerike krisesenter IKS

12 Utfordringer Krisesenteret er basert på selvkost for mat Felles forståelse for disse brukerne sin særstilling i forhold til fare Brukere som ikke har oppholdstillatelse i Norge, men som utsettes for vold av partner - ingen tar økonomisk ansvar Lang saksbehandlingstid i kommunene i forhold til den akutte krisen og mangel på selvstendig økonomi Mangel på boliger resulterer i at mange flytter tilbake til voldsutøver Kommunens ansvar i reetableringsfasen Romerike krisesenter IKS

13 Romerike Krisesenter IKS på facebook Vår hjemmeside: http://www.rkrise.no/ Romerike krisesenter IKS


Laste ned ppt "Hvem er vi? Presentasjon av selskapet til Aurskog- Høland kommune Daglig leder Laila Durrani."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google