Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asylsituasjonen og veien videre Sidsel Braaten og Benjamin Strandquist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asylsituasjonen og veien videre Sidsel Braaten og Benjamin Strandquist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asylsituasjonen og veien videre Sidsel Braaten og Benjamin Strandquist

2 Asylsituasjonen På sensommeren i år økte ankomstene av asylsøkere kraftig Mange enslige mindreårige asylsøkere Mange barnefamilier Kapasiteten i mottaksapparatet er sprengt Midlertidige løsninger for å skaffe husly 2

3 Asylsøknader til Norge 2014 og 2015 3 Asylsøknader januar – november 2015: 30 110 Asylsøknader januar – november 2014: 10 702 Andel enslige mindreårige asylsøkere (EMA) januar – oktober 2015: 17 %

4 Asylsøknader til Norge 2015 4

5 Mottakssystemet per 10.12.15 5 Mottak i 169 kommuner 109 ordinære mottak 104 akuttinnkvarteringssteder 58 ordinære avdelinger for enslige mindreårige I tillegg kommer transittmottak og ankomstsentre (Østfold og Finnmark) 43 548 plasser 31 000 (+) beboere

6 Beboere i mottak og status i søknad 6

7 Utfordringer nå Mange i midlertidige botilbud Vanskelig å skaffe tilstrekkelig med mottaksplasser og operatører for drift av mottak Vanskelig å lage prognoser fremover Lengre botid i mottak Lengre saksbehandlingstid 7

8 Nye boløsninger Enklere akuttinnkvartering Større innkvarteringsløsninger (300-1000) innrettet i haller, kontorbygg, etc., med et grunnleggende innkvarteringstilbud og nøktern standard med kantinedrift, og etablert med tanke på kort oppholdstid (dager/uker). Korte avtaler (3-6 måneder). Større forenklede mottak Mottak med større kapasitet (400-1000) personer, innrettet for lengre oppholdstid, med selvhusholdløsning eller kantineløsning, aktivitetstilbud, førstelinjehelsetilbud, vakthold, etc. Redusert tilbud på enkelte områder. Kontrakter med 2-3 års varighet. Skip og floteller Innkvarteringsløsninger innrettet for korte eller mellomlange opphold. Kan driftes som mottak, men er normalt basert på kantinedrift/catering. 8

9 Utfordringer i 2016 Gå vekk fra dyre akuttinnkvarteringer, erstatte disse med større og rimeligere løsninger Opprette totalt opp mot 50-100 000 nye asylmottaksplasser avhengig av behov og ankomster fremover Prioritere retur av grunnløse asylsøkere Få fart på bosettingen av de med innvilget opphold i kommunene 4500 personer bor i dag i mottak mens de venter på å bli bosatt 9

10 www.udi.no 10


Laste ned ppt "Asylsituasjonen og veien videre Sidsel Braaten og Benjamin Strandquist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google