Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asylsituasjonen og veien videre Sidsel Braaten og Benjamin Strandquist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asylsituasjonen og veien videre Sidsel Braaten og Benjamin Strandquist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asylsituasjonen og veien videre Sidsel Braaten og Benjamin Strandquist

2 Asylsituasjonen På sensommeren i år økte ankomstene av asylsøkere kraftig Mange enslige mindreårige asylsøkere Mange barnefamilier Kapasiteten i mottaksapparatet er sprengt Midlertidige løsninger for å skaffe husly 2

3 Asylsøknader til Norge 2014 og Asylsøknader januar – november 2015: Asylsøknader januar – november 2014: Andel enslige mindreårige asylsøkere (EMA) januar – oktober 2015: 17 %

4 Asylsøknader til Norge

5 Mottakssystemet per Mottak i 169 kommuner 109 ordinære mottak 104 akuttinnkvarteringssteder 58 ordinære avdelinger for enslige mindreårige I tillegg kommer transittmottak og ankomstsentre (Østfold og Finnmark) plasser (+) beboere

6 Beboere i mottak og status i søknad 6

7 Utfordringer nå Mange i midlertidige botilbud Vanskelig å skaffe tilstrekkelig med mottaksplasser og operatører for drift av mottak Vanskelig å lage prognoser fremover Lengre botid i mottak Lengre saksbehandlingstid 7

8 Nye boløsninger Enklere akuttinnkvartering Større innkvarteringsløsninger ( ) innrettet i haller, kontorbygg, etc., med et grunnleggende innkvarteringstilbud og nøktern standard med kantinedrift, og etablert med tanke på kort oppholdstid (dager/uker). Korte avtaler (3-6 måneder). Større forenklede mottak Mottak med større kapasitet ( ) personer, innrettet for lengre oppholdstid, med selvhusholdløsning eller kantineløsning, aktivitetstilbud, førstelinjehelsetilbud, vakthold, etc. Redusert tilbud på enkelte områder. Kontrakter med 2-3 års varighet. Skip og floteller Innkvarteringsløsninger innrettet for korte eller mellomlange opphold. Kan driftes som mottak, men er normalt basert på kantinedrift/catering. 8

9 Utfordringer i 2016 Gå vekk fra dyre akuttinnkvarteringer, erstatte disse med større og rimeligere løsninger Opprette totalt opp mot nye asylmottaksplasser avhengig av behov og ankomster fremover Prioritere retur av grunnløse asylsøkere Få fart på bosettingen av de med innvilget opphold i kommunene 4500 personer bor i dag i mottak mens de venter på å bli bosatt 9

10 10


Laste ned ppt "Asylsituasjonen og veien videre Sidsel Braaten og Benjamin Strandquist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google