Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor er vi, og hvor skal vi med Bio-økonomien Oslo, 27 august 2015 Ove Trellevik Colourbox.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor er vi, og hvor skal vi med Bio-økonomien Oslo, 27 august 2015 Ove Trellevik Colourbox.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor er vi, og hvor skal vi med Bio-økonomien Oslo, 27 august 2015 Ove Trellevik Colourbox.com

2 Produksjonsindeks for industrien. Verdi: 100 = 2005. Kilde: SSB, TBU og Finansdepartementet Todeling i norsk økonomi

3 Norsk mal: Tabell Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten. Prosent av BNP for Fastlands-Norge Bruk av oljepenger og forventet fondsavkastning. Pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Mot den nye normalen Å ruste Norge for fremtiden

4 Utviklingen i produktivitet og reallønninger i fastlandsøkonomien. Verdi: 100 = 1970. Kilde: SSB, TBU og Finansdepartementet Fallende produktivitet i fastlandsindustrien

5 Norsk mal: Tabell Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Konkurranseevne har to dimensjoner -Produktivitet -Innovasjon Begge deler må styrkes vesentlig

6 Norsk mal: Tabell Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Bio baserte næringer Marin Landbruk Industri Helse

7 Norsk mal: Tabell Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Noen få helse selskaper lykkes

8 VANILLIN Kilde: Borregaard

9 Lignin Spesialcellulose Vanelllin Bioetanol Betongtilsetning Dyrefor Fargestoff Batterier Jordforbedring Bygningsmaterialer Filter Næringsmidler Tabletter Tekstiler Maling/Lakk Kosmetikk Næringsmidler Parfyme Medisiner Biodrivstoff Farmasøytisk industri Maling og lakk Bilpleiemidler

10 Resurser og energi Miljø Klima Mat

11 Vi har lykkes stort innen olje & gass, maritim og havbruk

12 Ny næringsutvikling Offshore energyMaritimeSeafood Ocean Industries Finans Tjenester Teknologi Kunnskap Naturressurser Kilde: Torgeir Reve

13

14 Prosjekt Sekkedyr Mikro alger Makro alger Blåskjell «Tobbis»

15

16 Hvor skal vi med Bio-økonomien? Flere og sterkere Bio-baserte næringer med fokus på lønnsomhet og verdiskaping - Vi kan bli verdensledende!

17 «lavt hengende frukt» «Nye for ingredienser» til en voksende havbruksnæring Mere matproduksjon i havet Bedre utnyttelse av skogen Bedre utnyttelse av restråstoff fra biologisk produksjon

18 Iverksatte tiltak for å nå visjonene Styrke kunnskapen innen alle fire bio- næringene Støtte klyngebygging for å styrke innovasjonskraften Bidra med tidligkapital og infrastruktur –Støtte til investering og drift av Pilot og Demo anlegg –Forbedre Skattefunn Tillate deltaking fra globale aktører Verdiskapende skattesystem Bio-økonomi strategi


Laste ned ppt "Hvor er vi, og hvor skal vi med Bio-økonomien Oslo, 27 august 2015 Ove Trellevik Colourbox.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google