Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2008

2 Agenda 09:00 Innledning. StatoilHydro en felles plattform
for videre vekst      Petter Eltvik 09: Gullfaks historie – et norskt svennestykke Torgeir Lund 09:30  Geologi, geofysikk og reservoar     Petter Eltvik 10: Pause 10:15  Boring, brønn og IOR                 Torgeir Lund 10:30  Presentasjon av prosjektforslag                  Petter Eltvik 11: Presentasjon av prosjektforslag                    Torgeir Lund 12: Lunch 12: Diskusjon i gruppene om valg av oppgave                   

3 Dette er StatoilHydro Etablert 1. oktober 2007 etter fusjon mellom Statoil og Hydros olje og energivirksomhet ansatte med virksomhet i 40 land Produserer over 1,7 mill fat o.e. per dag, 6,3 milliarder fat o.e. i påviste reserver Verdens største operatør på store havdyp og tredje største nettoselger av råolje Verdensledende i bruk av dypvannsteknologi Verdensledende på fangst og lagring av CO2 Det går en linje av dristighet gjennom norsk oljehistorie. Blant de mange dristige beslutningene er også fusjonen mellom Statoil og Hydro olje og energi. Fusjonen er kanskje det største industrielle prosjekt som noensinne er realisert i Norge. Resultatet er blitt et internasjonalt selskap som er blant verdens 50 største og i oljeindustrien blant de 10 største. Fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydro olje og energi har skapt det nye StatoilHydro; et selskap med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere I olje- og gassvirksomhet til havs er StatoilHydro en av oljeindustriens tungvektere. På vanndyp mer enn hundre meter er det ingen andre selskaper som har flere og større operasjoner. Norsk sokkel skapte Statoil og Hydro som olje- og gasselskaper, og Statoil og Hydro skapte langt på vei norsk sokkel. Begge selskapene har satt et avgjørende preg på utviklingen av Norge som en av verdens ledende petroleumsprovinser, og de har gitt et sterkt bidrag til den suksesshistorien som i dag omtales i vide kretser som ”den norske modellen”.

4 Et selskap med globale vekstambisjoner
Maksimere verdiskapingen og utnytte hele potensialet på norsk sokkel Bygge sterke og vekstkraftige internasjonale oppstrømsposisjoner Utnytte selskapets verdensledende teknologi og evne til prosjektgjennomføring Styrke posisjonen i gassverdikjeden og nedstrømsvirksomheten Bygge en sterkere og bærekraftig posisjon innen ny energi StatoilHydro har en solid posisjon på norsk sokkel og selskapet ser fortsatt store muligheter her. Det er likevel internasjonalt den sterkeste veksten antas å komme i årene framover.

5 Våre verdier Modig Åpen Tett på Omtenksom
Våre verdier uttrykker kraften og energien i StatoilHydro på sitt beste. Verdigrunnlaget er avgjørende for at vi skal lykkes over tid i konkurransepregede omgivelser. Modig Vær nyskapende, ambisiøs og stimuler til nye ideer Vis framsyn, identifiser muligheter og utfordringer Utfordre aksepterte sannheter og våg det ukjente Still tydelige krav til hverandre og vær pådriver for konstruktive endringer Forstå og håndter risiko Åpen Vær sannferdig og opptre med integritet Vær nysgjerrig, samarbeid og del erfaringer Dyrk og verdsett mangfold Kommuniser presist, gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger Ta opp etiske problemstillinger og utfordringer umiddelbart Tett på Lever som lovet Driv vedvarende og målrettet kompetanseutvikling, vis kommersiell forståelse og kundeorientering Streb etter forenkling og klarhet, og fokuser på verdiskapende aktiviteter Vær handlekraftig og lojal mot beslutninger Vis engasjement og utholdenhet, stå løpet ut og ha fokus på de viktige detaljene Omtenksom Sørg for null skade på mennesker og forebygg ulykker Reduser den negative innvirkningen vår virksomhet og produkter har på miljøet Handle innenfor loven og godt innenfor våre egne etiske retningslinjer Ta samfunnsansvar og bidra til bærekraftig utvikling Vis respekt for enkeltmennesket, hjelp andre å lykkes og bidra til et godt arbeidsmiljø.

6 StatoilHydros verden StatoilHydros blåfarge er etter hvert spredd godt ut over verdenskartet. Selskapet er til stede i 40 land. Det norskbaserte energiselskapet synes godt igjen i verden og ambisjonene for internasjonal vekst er store.

7 Sterk stilling på norsk sokkel
Verdens største samlede offshoremiljø Vi har løst noen av industriens mest krevende utbyggingsoppgaver Ledende aktør på den norske kontinentalsokkelen og norsk sokkels fremste industriarkitekt Aggressiv letestrategi og store ambisjoner for økt utvinning Kompromissløs på HMS StatoilHydro er det ledende selskapet innenfor leting, feltutvikling og produksjon på den norske kontinentalsokkelen. Vi vil beholde posisjonen og bruke norsk sokkel som springbrett for videre ekspansjon inn i nordområdene. StatoilHydro har organisert sin virksomhet på norsk sokkel i tre geografiske kjerneområder: Drift Vest (Stavanger), Drift Nordsjøen (Bergen) og Drift Nord (Stjørdal). StatoilHydro opererer noen av de største feltene på norsk sokkel: Troll, Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Åsgard og Snøhvit. Statoil og Hydro har som olje- og gasselskaper hver for seg og gjennom kreativ dristighet løst noen av industriens mest krevende utviklingsoppgaver og gjennomført noen av de aller største utbyggingsprosjektene. Blant oppgavene som er løst er kryssing av den dype Norskerenna med rørledning, utvinning av olje fra ekstremt tynne oljesoner på Troll og løfting av framtidsprosjektene Ormen Lange og Snøhvit. Flere av de største produserende feltene på norsk sokkel er kommet inn i senfasen. Statoil og Hydro har satset store ressurser – og oppnådd fremragende resultater – på økt utvinning. Dette er et viktig satsingsområde for StatoilHydro. Utviklingen på norsk sokkel karakteriseres av at gass gradvis overtar oljens historisk dominerende rolle. Dette setter også sitt preg på våre operasjoner.

8 Teknologi som vinner StatoilHydro skal levere morgendagens teknologiløsninger for energi og miljø Teknologi for CO2 fangst og lagring blir et satsingsområde Sterk satsing på nye løsninger og energikilder Teknologivirksomheten ledes fra Bergen, med virksomhet blant annet i Stavanger, Oslo, Trondheim og Porsgrunn

9 Veien videre StatoilHydro er sjøsatt. To tidligere konkurrenter fra norsk kontinentalsokkel seiler under felles flagg Det nye selskapets verdigrunnlag er tydelig, kompetansen er høy og ambisjonene er sterke – for norsk sokkel og internasjonalt Det nye energiselskapet kommer til å skrive et nytt kapittel i det norske oljeeventyret – og nå i et internasjonalt format Det er skapt en ny plattform for videre vekst Vi har nå etablert et selskap som vil få tyngde i den internasjonale energibransjen. Vi har et sterkt og godt utgangspunkt fra norsk sokkel. Vi har vist at vi er i stand til å løse industriens mest krevende oppgaver på en lønnsom og sikker måte. Vi vil ha en verdibasert prestasjonskultur som gjør at vi blir lagt merke til, ikke bare på grunn av resultatene vi leverer, men for måten de blir levert på. StatoilHydro er et flernasjonalt og et flerkulturelt selskap. Vår virksomhet har et langsiktig perspektiv. Statoil og Hydro har fått til mye hver for seg. Tenk hva vi kan få til sammen. Det er nå det begynner.

10 Gullfakslandsbyen - Prosjektforslag 2008
GF: Produksjon fra Lunde Fm GFSAT: Gulltopp lang brønn GFHF: Liner boring på Gullfaks GFHF: Effekt av barrierer på IOR GFHF: Hydraulisk oppsprekking GF: Økt oljeutvinning ved IO GFHF: Bruk av traktor GFHF: PASF injeksjon i H1 GFSAT: Ny plattform på GFS GFSAT: Skinfaks produksjonstart

11


Laste ned ppt "NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google