Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kunnskapsbasert havfiskenæring Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Solstrandseminaret 2013 Os, 15.08.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kunnskapsbasert havfiskenæring Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Solstrandseminaret 2013 Os, 15.08.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 En kunnskapsbasert havfiskenæring Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Solstrandseminaret 2013 Os, 15.08.2013

2

3

4

5

6 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?

7 ”Best og dyrest”

8

9 Motkraft nummer 1: Redusere kostnadsveksten

10 Motkraft nummer 2: Kunnskap og teknologi i verdensklasse

11 Motkraft nummer 3: «Den norske modellen» 1. Ingeniørsamspill 2. Klyngesamspill 3. Myndighetssamspill

12 ”Kostnadsnivået er utfordrende, men ingeniørene her er flinke og produktive. Derfor tror jeg Norge fortsatt kan konkurrere med asiatiske land. Det handler om folk” Jeff Immelt, DN tirsdag 19. februar 2013

13

14

15

16 Næringsliv som næringsklynge Sunnmørsmetoden ”Skape et dynamisk industrielt miljø og la pengene og rivaliseringen rå”

17 Eksempel på en verdensledende næringsklynge innen offshore supply med utspring i havfiske Herøy

18 Sunnmørske næringsklynger Ulstein Verft & Offshoreleverandør Herøy Offshorerederi & Fiskeri

19 Eksempel på en liten, men relativt sterk næringsklynge innen sjømat Måløy ”Måløyregionen skal utvikle Noregs sterkaste miljø innan kystnæringane” ”Måløy – der alt er mulig”

20 Eksempel på en ledende næringsklynge innen sjømat, offshore og maritim Austevoll ”Bru og breiband” … og kompetanse

21

22 Austevoll grunder Helge Møgster, Laco as

23

24 Krav til fremtidens næringsliv Kunnskapsbasert Miljørobust Globalt Endrings- drevet Fremtidens næringsliv

25

26 Konkurranseevne som attraktivitet Nasjoner og regioner konkurrerer om å være mest mulig attraktiv lokalisering for kunnskapsbasert næringsliv

27

28 Fosnavåg

29

30 Y = Antall ansatte (1 000), X = Vekst i antall ansatte, Str= Omsetning Handel Helse Maritim Reiseliv

31 Konkurranseevne har to dimensjoner Produktivitet Innovasjon

32 Y = Verdiskaping per ansatt (1 000), X = Vekst i verdiskaping, Str= Verdiskaping Olje Maritim Finans Sjømat Helse Bygg Handel Fornybar Reiseliv

33 Vekst i verdiskaping per timeverk i sjømat er høyere enn i andre næringer

34 Det finnes tre typer næringer i Norge 1.‘Vestlandsnæringene’ 2.‘Oslonæringene’ 3.‘Pizzanæringene’

35 ‘Pizzanæringene’ lever av et fett hjemmemarked

36 Næringer som er drivkrefter i norsk næringsliv 1.Globale kunnskapsnav med tyngdepunkt på ’Vestlandet’(som begynner på Kongsberg) 2.Komplementære kunnskaps- næringer med tyngdepunkt i ’Oslo’

37 Tre globale kunnskapsnav 1.Offshorenæringen 2.Maritim næring 3.Sjømatnæringen

38

39 Sjømat: Fra fiskeri til lakseoppdrett og markedsføring Fiskeri

40 Lakseoppdrett og markedsføring Sjømat: Fra fiskeri til lakseoppdrett og markedsføring

41 Havbruksnæringen er en ren ’professornæring’

42 Smaragdmodellen Kunnskapsallmenningen

43 Smaragden for Sjømatnæringen

44 Dersom kunnskapsallmenningen forfaller, forfaller det industrielle Norge

45 Det er alltid en fare for Allmenningens Tragedie Garrett Hardin «The Tragedy of the Commons» Science, 1968

46 Allmenningen har to dimensjoner som begge kan forfalle 1.Naturressursene 2.Næringskompetansen

47 Næringskompetansen innen sjømat har fem dimensjoner (5F) 1.Forvaltningskompetanse 2.Fangstkompetanse 3.Foredlingskompetanse 4.Forbrukerkompetanse 5.Forskningskompetanse

48 Ressurs- allmennningen Kunnskaps- allmenningen Markedet Utdanning Teknologi Bærekraft og helse Økosystem Havrett, bruk og forvaltning Nordområdene Mat og markeder Nye marine råvarer Kommunikasjon Tverrfaglighet Privat ansvar Offentlig ansvar Hav 21

49 Hvordan sikre at kunnskapsallmenningen innen havfiske ikke forfaller? 1.Sikre god rekruttering 2.Skaffe kompetent kapital 3.Styrke næringsklyngene 4.Satse på teknologi og innovasjon

50 Havfiskenæringen trenger en kombinasjon av kompetanser 1.Erfaringskompetanse 2.Forskningskompetanse 3.Kremmerkompetanse

51 www.ekn.no


Laste ned ppt "En kunnskapsbasert havfiskenæring Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Solstrandseminaret 2013 Os, 15.08.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google