Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lekkasjeprosent i verdenstoppen - men på veg nedover Lekkasjekontroll i Vestfold Ved Børge Bjørndahl Lekkasjeleteravdelingen Vestfold Vann IKS Norsk Vanns.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lekkasjeprosent i verdenstoppen - men på veg nedover Lekkasjekontroll i Vestfold Ved Børge Bjørndahl Lekkasjeleteravdelingen Vestfold Vann IKS Norsk Vanns."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lekkasjeprosent i verdenstoppen - men på veg nedover Lekkasjekontroll i Vestfold Ved Børge Bjørndahl Lekkasjeleteravdelingen Vestfold Vann IKS Norsk Vanns årskonferanse 2014

2 Kort fortalt Vestfold Vann leverer vann til 10 medlemskommuner fra to uavhengige vannverk Vestfold Vann leverer vann til 10 medlemskommuner fra to uavhengige vannverk Vestfold Vann forsyner ca. 160000 mennesker med vann. Vestfold Vann forsyner ca. 160000 mennesker med vann. Vestfold Vann leverte ca. 23,5 millioner kubikkmeter med rent drikkevann i 2013 Vestfold Vann leverte ca. 23,5 millioner kubikkmeter med rent drikkevann i 2013 Vestfold Vann har et døgnmiddelforbruk i 2013 på i ca. 65 000m3 Vestfold Vann har et døgnmiddelforbruk i 2013 på i ca. 65 000m3 Vestfold Vann kan leverer godt over 100000m3 på varme sommerdager med mye vanning. Vestfold Vann kan leverer godt over 100000m3 på varme sommerdager med mye vanning.

3 Forsyningssystemet frem til kommunene i Vestfold

4 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann

5 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune

6 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune Stokke kommune Stokke kommune

7 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune Stokke kommune Stokke kommune Hof og Andebu kommune Hof og Andebu kommune

8 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune Stokke kommune Stokke kommune Hof og Andebu kommune Hof og Andebu kommune Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune

9 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune Stokke kommune Stokke kommune Hof og Andebu kommune Hof og Andebu kommune Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Tjøme kommune Tjøme kommune

10 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune Stokke kommune Stokke kommune Hof og Andebu kommune Hof og Andebu kommune Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Tjøme kommune Tjøme kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune

11 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune Stokke kommune Stokke kommune Hof og Andebu kommune Hof og Andebu kommune Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Tjøme kommune Tjøme kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tønsberg kommune Tønsberg kommune

12 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune Stokke kommune Stokke kommune Hof og Andebu kommune Hof og Andebu kommune Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Tjøme kommune Tjøme kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tønsberg kommune Tønsberg kommune Sandefjord kommune Sandefjord kommune

13 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Hoved forsyning fra Vestfold Vann Hoved forsyning fra Vestfold Vann Kommunenes fordelingsnett: Re kommune Re kommune Stokke kommune Stokke kommune Hof og Andebu kommune Hof og Andebu kommune Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Tjøme kommune Tjøme kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tønsberg kommune Tønsberg kommune Sandefjord kommune Sandefjord kommune Horten kommune Horten kommune

14 Forsyningssystemet til kommunene i Vestfold Lekkasjeleteravdelingen har ansvar for kontroll både på kommunale hovedledninger og private stikkledninger Lekkasjeleteravdelingen har ansvar for kontroll både på kommunale hovedledninger og private stikkledninger Totalt har vi ansvar for å utføre lekkasjekontroll på ca. 1 518 000 meter kommunale rørledninger. Private stikkledninger kommer i tillegg. Totalt har vi ansvar for å utføre lekkasjekontroll på ca. 1 518 000 meter kommunale rørledninger. Private stikkledninger kommer i tillegg. Forsyningssystemene består av alle rør-typer som støpejern, duktilt støpejern, pvc, pe, asbestsement, gup mm. Forsyningssystemene består av alle rør-typer som støpejern, duktilt støpejern, pvc, pe, asbestsement, gup mm.

15 Historikk Vestfold Vann leverte i 2011 i underkant 25 mill. kubikkmeter med vann til medlems-kommunene Vestfold Vann leverte i 2011 i underkant 25 mill. kubikkmeter med vann til medlems-kommunene Av dette er det beregnet en lekkasjeandel på ca. 30 % Av dette er det beregnet en lekkasjeandel på ca. 30 % Lekkasjevannet/-Vann vi ikke kunne gjøre rede for representerte således ca. 7,5 mill. kubikkmeter vann i året Lekkasjevannet/-Vann vi ikke kunne gjøre rede for representerte således ca. 7,5 mill. kubikkmeter vann i året Dette er mye vann !!! Dette er mye vann !!!

16 Grunnlag Basert på et ønske om å optimalisere vannforbruket i Vestfold ble det bestilt: Basert på et ønske om å optimalisere vannforbruket i Vestfold ble det bestilt: 2010 - Vurderingsrapport, «Vurdering optimalt lekkasjenivå». 2010 - Vurderingsrapport, «Vurdering optimalt lekkasjenivå». 2011- Vurderingsrapport, «Vurdering av kommunenes bidrag til lekkasjearbeid for å nå Vestfold Vanns lekkasjemål» 2011- Vurderingsrapport, «Vurdering av kommunenes bidrag til lekkasjearbeid for å nå Vestfold Vanns lekkasjemål» Disse vurderingsrapportene har dannet grunnlag for lekkasjereduksjonsplanene for Vestfold Vann og medlemskommunene. Disse vurderingsrapportene har dannet grunnlag for lekkasjereduksjonsplanene for Vestfold Vann og medlemskommunene.

17 Optimalt lekkasjeredusjons-nivå basert på økonomi

18 Lekkasjereduksjonsplan

19 Tydelig handlingsplan

20 Målsetting Våren 2011 etablerer Vestfold Vann og eierkommunene en overordnet målsetting om å redusere lekkasjenivået i Vestfold Vanns medlemskommuner fra 30% til et gjennomsnitt på 20% Våren 2011 etablerer Vestfold Vann og eierkommunene en overordnet målsetting om å redusere lekkasjenivået i Vestfold Vanns medlemskommuner fra 30% til et gjennomsnitt på 20% Basert på grunnlagsrapportene ble det opprettet kontakt med driftsavdelingen i den enkelte kommune og det ble igangsatt arbeid for å konstruere tilpassede lekkasjereduksjonsplaner. Basert på grunnlagsrapportene ble det opprettet kontakt med driftsavdelingen i den enkelte kommune og det ble igangsatt arbeid for å konstruere tilpassede lekkasjereduksjonsplaner. Detaljerte lekkasjereduksjonsplaner ble etablert for flere kommuner i 2012 og målsettingen er at dette arbeidet skal gjøres ferdig i alle kommunene innen 2014. Detaljerte lekkasjereduksjonsplaner ble etablert for flere kommuner i 2012 og målsettingen er at dette arbeidet skal gjøres ferdig i alle kommunene innen 2014.

21 Lekkasjeleteravdelingen i Vestfold Vann Lekkasjeleteravdeling består av 6 medarbeidere Lekkasjeleteravdeling består av 6 medarbeidere De fleste med rørleggerbakgrunn. De fleste med rørleggerbakgrunn. Avdelingen ble etablert med en lekkasjeleter i 1990 og utvidet med tre mann frem til 1996. Vi ansatte ytterlige to mann i 2011 og 2014 Avdelingen ble etablert med en lekkasjeleter i 1990 og utvidet med tre mann frem til 1996. Vi ansatte ytterlige to mann i 2011 og 2014 Stabil og dyktig gjeng med mye erfaring og god kompetanse. Stabil og dyktig gjeng med mye erfaring og god kompetanse. Avdelingssentralen vår er etablert på Sem midt i Vestfold Avdelingssentralen vår er etablert på Sem midt i Vestfold

22 Vannlekkasjer Vestfold Vann finner og rapporterer ca. 400 vannlekkasjer hvert år. De fleste av disse ville ikke blitt funnet uten aktiv lekkasjekontroll…… Noen lekkasjer er åpenbare og trenger ingen kompetent lekkasjesøker for å dokumenteres….

23 Metodikk Vestfold Vann har etter hvert opparbeidet seg betydelig kompetanse på faget og bruker all tilgjengelig metodikk og moderne tekniske løsninger for å utnytte arbeidsdagen mest mulig effektivt. Vestfold Vann har etter hvert opparbeidet seg betydelig kompetanse på faget og bruker all tilgjengelig metodikk og moderne tekniske løsninger for å utnytte arbeidsdagen mest mulig effektivt. Basert på våre arbeidsmetoder blir Tønsberg kommune brukt som eksempel for å illustrere metodikken for vår tilnærming til effektivt lekkasjesøk. Basert på våre arbeidsmetoder blir Tønsberg kommune brukt som eksempel for å illustrere metodikken for vår tilnærming til effektivt lekkasjesøk. Disse arbeidsmetoder blir også brukt i alle våre medlemskommuner med små tilpasninger. Disse arbeidsmetoder blir også brukt i alle våre medlemskommuner med små tilpasninger.

24 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Vestfold vann har tilgjengelige online vannmålerdata fra mange av medlemskommunene. Vestfold vann har tilgjengelige online vannmålerdata fra mange av medlemskommunene. Dette gjør oss i stand til å sette opp løpende beregninger for normal vannforbruk og lettere oppdage avvik. Dette gjør oss i stand til å sette opp løpende beregninger for normal vannforbruk og lettere oppdage avvik.

25 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Vi overfører alle relevante vannmengde data til et rapporteringssystem som setter opp daglige mengdedata, minimum nattverdier, samt beregninger for teoretisk vannlekkasje basert på IWAs bunn opp minimum nattforbrukmetoden. Vi overfører alle relevante vannmengde data til et rapporteringssystem som setter opp daglige mengdedata, minimum nattverdier, samt beregninger for teoretisk vannlekkasje basert på IWAs bunn opp minimum nattforbrukmetoden.

26 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Vi overfører alle relevante vannmengde data til et rapporteringssystem som setter opp daglige mengdedata, minimum nattverdier, samt beregninger for teoretisk vannlekkasje basert på IWAs bunn opp minimum nattforbrukmetoden. Vi overfører alle relevante vannmengde data til et rapporteringssystem som setter opp daglige mengdedata, minimum nattverdier, samt beregninger for teoretisk vannlekkasje basert på IWAs bunn opp minimum nattforbrukmetoden.

27 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Vestfold Vann har i Tønsberg montert dataloggere som logger vannmengdedata fra storforbruker av vann. Dette er montert på fabrikker el. Som har veldig store uttak og som også har variasjon på uttak på døgnet, uken og året. Disse data overføres automatisk inn i vårt overvåking og rapportsystem.

28 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Lyd loggere med automatisert data-eksport til WEB basert kart presentasjon.

29 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Lyd loggere med automatisert data-eksport til WEB basert kart presentasjon.

30 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Lyd loggere med automatisert data-eksport til WEB basert kart presentasjon.

31 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Nøkkeltall for Tønsberg kommune

32 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Nøkkeltall for Tønsberg kommune Historikk Modell for beregning av lekkasjenivå for VIV kommuner Topp - ned vannbalansemetode utarbeidet av IWA (International Water Association) 20112012201320142015 A. Fakturert målt forbruk223833221918182204000 B. Fakturert ikke målt forbruk220411922416912245000 C. Ikke fakturert målt forbruk25002000 D. Ikke fakturert, ikke målt forbruk246381,75238404,628352583,5 E. Illegalt forbruk12960051840 F. Vannmålerfeil223833,2219181,8220400 G. Lekkasje / overløp bassenger31536 H. Lekkasje kommunale ledninger1587038,641192545,6954548,35 I.Lekkasje private ledninger680159,415511090,972409092,15 Sum734350066801086471000 Bergnet virkelig tap31%26%22%

33 Lekkasjekontroll i Tønsberg kommune Nøkkeltall for Tønsberg kommune. Vannbalanse IWA Topp-ned metoden

34 Lekkasjekontroll i Vestfold Vestfold Vanns viktigste ressurser

35 Lekkasjekontroll i Vestfold Bil og utstyr

36 Lekkasjekontroll i Vestfold Utstyr i felt: Bil med alt utstyr Bil med alt utstyr Felt pc med digitale kart og tilgang til alle programmer og WEB applikasjoner Felt pc med digitale kart og tilgang til alle programmer og WEB applikasjoner Lytteutstyr for akustisk lytting på lydbærende materialer og marklytting Lytteutstyr for akustisk lytting på lydbærende materialer og marklytting Korrelator for nøyaktig stedsangivelse av lekkasjepunkt Korrelator for nøyaktig stedsangivelse av lekkasjepunkt Peile og trase søker Peile og trase søker Clamp on måler for måling av vann på konstruerte soner, kan også brukes for grovkontroll av eksisterende vannmålere Clamp on måler for måling av vann på konstruerte soner, kan også brukes for grovkontroll av eksisterende vannmålere

37 Nøkkelpunkter for effektivt lekkasjesøksarbeid Klar og tydelig målsetting for hvilket lekkasjenivå man aksepterer basert på teoretiske beregninger og økonomi Klar og tydelig målsetting for hvilket lekkasjenivå man aksepterer basert på teoretiske beregninger og økonomi Konstruerer tydelig fremdriftsplan og på et tidlig tidspunkt vite hva som må gjøres av tiltak. Konstruerer tydelig fremdriftsplan og på et tidlig tidspunkt vite hva som må gjøres av tiltak. Godt skolerte og motiverte medarbeidere som har dette som dedikert fagområde Godt skolerte og motiverte medarbeidere som har dette som dedikert fagområde Etablere godt samarbeid med VA teknisk drift Etablere godt samarbeid med VA teknisk drift Oppdatert spesialutstyr for effektivt lekkasjesøksarbeid Oppdatert spesialutstyr for effektivt lekkasjesøksarbeid VA anlegg som er lagt til rette for lekkasjesøk VA anlegg som er lagt til rette for lekkasjesøk Etablere målesoner som er så små som mulig. Vestfold Vann definerer små målesoner i tettbebygde strøk med en tetthet på ca. 1500-2000 personer Etablere målesoner som er så små som mulig. Vestfold Vann definerer små målesoner i tettbebygde strøk med en tetthet på ca. 1500-2000 personer

38 Ressursgruppa for lekkasjekontroll i Vestfold

39 Det hjelper med høyt fokus Vestfold Vann leverte vann 2011 tilsvarende 24 726 899 m3 Vestfold Vann leverte vann 2011 tilsvarende 24 726 899 m3 Vestfold Vann leverte vann 2012 tilsvarende 23 533 938 m3 Vestfold Vann leverte vann 2012 tilsvarende 23 533 938 m3 Vestfold Vann leverte vann 2013 tilsvarende 23 527 111 Vestfold Vann leverte vann 2013 tilsvarende 23 527 111 Dette er en reduksjon på ca. 5 % fra 2011 til 2012 med en utflating i 2013. Dette er brutto leveransetall. Dette er en reduksjon på ca. 5 % fra 2011 til 2012 med en utflating i 2013. Dette er brutto leveransetall. I sum er det nok mange årsaker til denne reduksjonen. Værforhold, vanning, uttak til industriformål mm. Men vi mener å ha grunnlag for å påstå at en stor andel av denne reduksjonen har kommet som følge av kommunenes og Vestfold Vanns fokus, og innsats på alle driftsområder relatert til lekkasjeforebyggende tiltak. I sum er det nok mange årsaker til denne reduksjonen. Værforhold, vanning, uttak til industriformål mm. Men vi mener å ha grunnlag for å påstå at en stor andel av denne reduksjonen har kommet som følge av kommunenes og Vestfold Vanns fokus, og innsats på alle driftsområder relatert til lekkasjeforebyggende tiltak.

40 Det hjelper med høyt fokus

41 Summering så langt Med utgangspunkt i det som hittil er utført ser man tydelig effekt av arbeidet kommunene/Vestfold Vann legger ned for å redusere lekkasjenivået Med utgangspunkt i det som hittil er utført ser man tydelig effekt av arbeidet kommunene/Vestfold Vann legger ned for å redusere lekkasjenivået Målsetting er at alle 10 kommuner gjør seg ferdig med en tilpasset detaljert lekkasjereduksjonsplan i løpet av 2014. Denne planen vil i hovedsak danne grunnlag for arbeid fremover relatert til lekkasjereduksjon. Målsetting er at alle 10 kommuner gjør seg ferdig med en tilpasset detaljert lekkasjereduksjonsplan i løpet av 2014. Denne planen vil i hovedsak danne grunnlag for arbeid fremover relatert til lekkasjereduksjon. Flere kommuner har allerede satt i gang prosjekter basert på formålet om å redusere lekkasjeandelen på vannledningsnettet. Det være seg trykkreduksjon, konstruere soner på nettet som i større grad en tidligere lar seg måle og kontrollere, tettere oppfølging på private vannlekkasje mm. Flere kommuner har allerede satt i gang prosjekter basert på formålet om å redusere lekkasjeandelen på vannledningsnettet. Det være seg trykkreduksjon, konstruere soner på nettet som i større grad en tidligere lar seg måle og kontrollere, tettere oppfølging på private vannlekkasje mm. VIV har god dialog med medlemskommunene og samarbeider nært og godt for felles målsetting om reduksjon av lekkasjeandelen på vårt dyrebare vann. VIV har god dialog med medlemskommunene og samarbeider nært og godt for felles målsetting om reduksjon av lekkasjeandelen på vårt dyrebare vann. Det arbeides kontinuerlig med regnskapsmodulene for vannbalanse og lekkasjevannsrapportering. Målsetting er at alle kommuner på sikt vil være etablert med gode og enhetlige rapporteringsredskaper for dette arbeidet. Det arbeides kontinuerlig med regnskapsmodulene for vannbalanse og lekkasjevannsrapportering. Målsetting er at alle kommuner på sikt vil være etablert med gode og enhetlige rapporteringsredskaper for dette arbeidet.

42 Spørsmål?


Laste ned ppt "Lekkasjeprosent i verdenstoppen - men på veg nedover Lekkasjekontroll i Vestfold Ved Børge Bjørndahl Lekkasjeleteravdelingen Vestfold Vann IKS Norsk Vanns."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google