Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt Ellen Ingeborg Hætta Økonomiavdelingen 15.3.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt Ellen Ingeborg Hætta Økonomiavdelingen 15.3.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt Ellen Ingeborg Hætta Økonomiavdelingen 15.3.2011

2 Oversikt To typer valutausikkerhet: 1.Reell valutarisiko som følge av forskjellig kurs på rapporteringstidspunkt og tidspunkt for overføring av penger fra EU  Se Ingunns presentasjon fra 15.3.2011 2.Uoversiktlighet som følge av fast kurs på 9 i PA.  Løsning: Registrere ny kurs på avtale ved opprettelse av prosjekt i Euro. Endre kurs på avtale ved rapporteringstidspunkt til EU.  Mål: Forbedre kontroll med bruk av disponible midler. Case – endringsbilde i PA Forms Rebudsjettering

3 Avtale - budsjett Alle prosjekt opprettes med avtalebeløp i Euro. Fast kurs 9 ligger inne på malen, dette genererer avtalebeløp i NOK (=Euro x 9) Avtalebeløp i Euro endres ikke i løpet av prosjektets levetid, med mindre avtalen utvides eller reduseres Økonomikonsulentene korrigerer valutakursen i PA Forms ved opprettelse av prosjektet og hver gang man har rapportert til EU. Når avtalebeløp i NOK har blitt endret, må økonomikonsulenten også endre avtalebildet i PA Web og rebudsjettere prosjektet tilsvarende nytt avtalebeløp NOK Kurs lagres elektronisk i avtalebildet i Forms, og gir sporbar endring. Forms = den bakenforliggende applikasjonen i PA Euro

4 NÅR skal valutakursen i PA endres? Ved oppretting av prosjektet. Etter rapportering til EU Ved betydelige kursendinger i løpet av prosjektets levetid. Hvorfor? Kursen oppdateres ikke automatisk i systemet Hver gang valutakursen er endret skal det rebudsjetteres. Alle prosjekter budsjetteres i NOK, og det vil bli testet at budsjettet har identisk beløp med avtalebeløp i NOK (ikke Euro) før man får basisbudsjettere.

5 Endring av valutakurs i PA ved prosjektoppretting Fast kurs 9 (NOK/EUR) kan være lite hensiktsmessig. For å få korrigert kursen, må man da logge seg inn i applikasjonen Forms, og endre kurs på avtalen der. Avtalekursen ved oppretting skal stemme med forventet valutakurs over budsjettets levetid, slik at budsjettet som er i NOK i størst mulig grad viser korrekte disponible midler. Hva er forventet valutakurs? –Gjennomsnitt siste måned: EUR 1 = NOK 7.7735 –Gjennomsnitt siste år: EUR 1 = NOK 7.9444 –Gjennomsnitt siste 2 år: EUR 1 = NOK 8.2517 –Gjennomsnitt siste 10 år: EUR 1 = NOK 8.0956 Hvilken forventet fremtidig valutakurs som velges må vurderes for hvert enkelt tilfelle. –Forsiktig forventning  lav valutakurs for å ”holde igjen” midler. Lavere risiko for overforbruk i fht EU-bevilgningen, men fare for å ikke nå maximum requested contribution. –Ekspansiv forventning  høyere valutakurs

6 Endring av valutakurs i PA etter rapportering Hva vet vi? –Valutakurs ved rapportering –Rapporterte beløp i NOK og EUR Hva må vi beregne? –Forventet fremtidig kurs –Gjenstående beløp Hva gjør vi? –Oppdaterer valutakurs (PA Forms) –Legger inn det nye budsjettet og periodiserer det

7 Eksempel Avtale med EU: 100’ euro Rapportert år 1: 25’ euro til en kurs på 7,8 = NOK 195’ Rapportert år 2: 35’ euro. Kurs 8,2 = NOK 294’ Forventet fremtidig kurs år 3: NOK/euro = 8,0 PeriodeEuroKursNOK År 1257,8195 År 2358,4294 År 3408,0320 Totalt100809

8 Eksempel Ved prosjektoppretting: 01.01.2008 + EUR 100.000 (kurs 9,0) + NOK 900.000 (v. oppretting) SUM AVTALE: EUR 100 000 NOK 900.000 Valutakursen blir korrigert etter prosjektoppstart: Sum tidligere avtale NOK 900.000 01.04.2008 – EUR 100.000 (kurs 9,0) – NOK 900.000 (tilbakeført kurs) 01.04.2008 + EUR 100.000 (kurs 8,0) + NOK 800.000 (forventet kurs fremover) SUM AVTALE: EUR 100 000 NOK 800.000 Ved 1. rapportering (rapportert EUR 25.000 med kurs 7,8) Sum tidligere avtale NOK 800.000 01.01.2009 – EUR 25.000 (kurs 8,0) – NOK 200.000 (tilbakeført kurs) 01.01.2009 + EUR 25.000 (kurs 7,8) + NOK 195.000 (rapporterte kostn.) SUM AVTALE: EUR 100 000 NOK 795.000 Ved 2. rapportering (rapportert EUR 35.000 med kurs 8,4 Sum tidligere avtale NOK 795.000 01.01.2010 – EUR 35.000 (kurs 8,0) – NOK 280.000 (tilbakeført kurs) 01.01.2010 + EUR 35.000 (kurs 8,4) + NOK 294.000 (rapporterte kostn.) SUM AVTALE: EUR 100 000 NOK 809.000 Forventet kurs fremover (resten av prosjektets levetid: 8,0) -> Avtalesum har endret seg fra NOK 900.000 til NOK 800.000 Prosjektet må rebudsjetteres hver gang avtalen endres.

9 Endre valutakurs i Forms Avtalebeløp i Euro Avtalebilde i Forms. EU prosjekt Viser detaljert finansiering Logg på Forms: Menyvalg: Fakturering -> Avtaler og Åpne Bildet over viser avtale for prosjektet. For å se / endre valutakurs og avtalebeløp i NOK; trykk på ”Finansiering”

10 Beløp i Euro Velger mappe

11 Gir mulighet til å skifte visning

12 Nå vises kurstype – kurs – avtalebeløp i Euro – avtalebeløp i NOK (Valuta som avtalen er lagt inn i vises øverst i bildet; her EUR) Vi kan nå begynne å endre på valutakursen ved å legge inn nye linjer i dette bildet…

13 Sum Eur 100.000 Sum NOK 795.000 Sum Eur 100.000 Sum NOK 800.000 Opprinnelig avtalebeløp Sum Eur 100.000 Sum NOK 809.000 Endringer i avtalen gjøres ved å legg inn en ny linje. I bildet over har vi 1.Ved oppretting Tatt ut igjen avtalen med Brukerkurs 9 (velg type kurs i felt basiskurs) -100.000 EUR lagt inn forventet fremtidig kurs Brukerkurs 8 100.000 EUR 2.Etter 1. rapportering: Lagt inn ny linje hvor vi har tatt ut rapportert beløp til Brukerkurs 8 -25.000 EUR Lagt inn rapportert beløp til rapportert kurs Brukerkurs 7,8 25.000 EUR Ingen endringer til forventet fremtidig kurs (fortsatt kurs 8 for restbeløpet) 3.Etter 2. rapportering Tatt ut rapportert beløp til Brukerkurs 8 -35.000 EUR Lagt inn rapportert beløp til rapportert kurs Brukerkurs 8,4 35.000 EUR Ingen endringer til forventet fremtidig kurs (kurs 8 for restbeløpet).

14 Når avtalebeløp har blitt endret i Forms, må økonomikonsulenten også endre avtalebildet i Web og rebudsjettere prosjektet tilsvarende nytt avtalebeløp. NB! Dette er ikke mulig å korrigere kurs og beløp i NOK kun på avtalen i web applikasjonen, selv om man tilsynelatende får endret beløpet i NOK, vil Forms (den bakenforliggende applikasjonen) ikke ta hensyn til denne korrigering. Uendret EUR beløpNytt NOK beløp

15 Litt om (re)budsjettering Budsjett = økonomisk mål å jobbe mot I PA budsjetterer vi med ulike utgifter, f.eks. lønn, drift, indirekte kostnader … Utgifter = inntekter = avtale med bidragsyter Ved REbudsjettering settes det opp et regnestykke på bakgrunn av tidligere perioders regnskap (faktiske tall) og forventede utgifter Alle PA-prosjekter budsjetteres i NOK, og det vil bli testet at budsjettet har identisk beløp med avtalebeløp i NOK (ikke Euro) før man får basisbudsjettere.

16 Avtalesum i EUR Budsjett etter 1. rapportering

17 Budsjettet inn i PA Art 9052 – differanse mellom inntekts- og kostnadsoverheaden

18 Periodisering av budsjettet i PA Til venstre er lønnskostnadene periodisert. For enkelthets skyld har vi periodisert rapporterte lønnskostnader (100.000 NOK i direkte kostnader) på siste måneden i rapporteringsperioden. Gjenstående beløp (390.769 NOK) bør spres over resten av prosjektets levetid

19 Til slutt… Tilgang til Forms –Sammen med BOA- gruppen på egne pc- stuer med påmelding. DATO KOMMER! SPØRSMÅL???


Laste ned ppt "Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt Ellen Ingeborg Hætta Økonomiavdelingen 15.3.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google