Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt
Ellen Ingeborg Hætta Økonomiavdelingen

2 Oversikt To typer valutausikkerhet:
Reell valutarisiko som følge av forskjellig kurs på rapporteringstidspunkt og tidspunkt for overføring av penger fra EU  Se Ingunns presentasjon fra Uoversiktlighet som følge av fast kurs på 9 i PA.  Løsning: Registrere ny kurs på avtale ved opprettelse av prosjekt i Euro. Endre kurs på avtale ved rapporteringstidspunkt til EU.  Mål: Forbedre kontroll med bruk av disponible midler. Case – endringsbilde i PA Forms Rebudsjettering

3 Avtale - budsjett Alle prosjekt opprettes med avtalebeløp i Euro. Fast kurs 9 ligger inne på malen, dette genererer avtalebeløp i NOK (=Euro x 9) Avtalebeløp i Euro endres ikke i løpet av prosjektets levetid, med mindre avtalen utvides eller reduseres Økonomikonsulentene korrigerer valutakursen i PA Forms ved opprettelse av prosjektet og hver gang man har rapportert til EU. Når avtalebeløp i NOK har blitt endret, må økonomikonsulenten også endre avtalebildet i PA Web og rebudsjettere prosjektet tilsvarende nytt avtalebeløp NOK Kurs lagres elektronisk i avtalebildet i Forms, og gir sporbar endring. Forms = den bakenforliggende applikasjonen i PA Euro

4 NÅR skal valutakursen i PA endres?
Ved oppretting av prosjektet. Etter rapportering til EU Ved betydelige kursendinger i løpet av prosjektets levetid. Hvorfor? Kursen oppdateres ikke automatisk i systemet Hver gang valutakursen er endret skal det rebudsjetteres. Alle prosjekter budsjetteres i NOK, og det vil bli testet at budsjettet har identisk beløp med avtalebeløp i NOK (ikke Euro) før man får basisbudsjettere.

5 Endring av valutakurs i PA ved prosjektoppretting
Fast kurs 9 (NOK/EUR) kan være lite hensiktsmessig. For å få korrigert kursen, må man da logge seg inn i applikasjonen Forms, og endre kurs på avtalen der. Avtalekursen ved oppretting skal stemme med forventet valutakurs over budsjettets levetid, slik at budsjettet som er i NOK i størst mulig grad viser korrekte disponible midler. Hva er forventet valutakurs? Gjennomsnitt siste måned: EUR 1 = NOK Gjennomsnitt siste år: EUR 1 = NOK Gjennomsnitt siste 2 år: EUR 1 = NOK Gjennomsnitt siste 10 år: EUR 1 = NOK Hvilken forventet fremtidig valutakurs som velges må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Forsiktig forventning  lav valutakurs for å ”holde igjen” midler. Lavere risiko for overforbruk i fht EU-bevilgningen, men fare for å ikke nå maximum requested contribution. Ekspansiv forventning  høyere valutakurs

6 Endring av valutakurs i PA etter rapportering
Hva vet vi? Valutakurs ved rapportering Rapporterte beløp i NOK og EUR Hva må vi beregne? Forventet fremtidig kurs Gjenstående beløp Hva gjør vi? Oppdaterer valutakurs (PA Forms) Legger inn det nye budsjettet og periodiserer det

7 Eksempel Avtale med EU: 100’ euro
Rapportert år 1: 25’ euro til en kurs på 7,8 = NOK 195’ Rapportert år 2: 35’ euro. Kurs 8,2 = NOK 294’ Forventet fremtidig kurs år 3: NOK/euro = 8,0 Periode Euro Kurs NOK År 1 25 7,8 195 År 2 35 8,4 294 År 3 40 8,0 320 Totalt 100 809

8 Prosjektet må rebudsjetteres hver gang avtalen endres.
Eksempel Ved prosjektoppretting: EUR (kurs 9,0) + NOK (v. oppretting) SUM AVTALE: EUR NOK Valutakursen blir korrigert etter prosjektoppstart: Sum tidligere avtale NOK – EUR (kurs 9,0) – NOK (tilbakeført kurs) EUR (kurs 8,0) + NOK (forventet kurs fremover) SUM AVTALE: EUR NOK Ved 1. rapportering (rapportert EUR med kurs 7,8) Sum tidligere avtale NOK – EUR (kurs 8,0) – NOK (tilbakeført kurs) EUR (kurs 7,8) + NOK (rapporterte kostn.) SUM AVTALE: EUR NOK Ved 2. rapportering (rapportert EUR med kurs 8,4 Sum tidligere avtale NOK – EUR (kurs 8,0) – NOK (tilbakeført kurs) EUR (kurs 8,4) + NOK (rapporterte kostn.) SUM AVTALE: EUR NOK Forventet kurs fremover (resten av prosjektets levetid: 8,0) -> Avtalesum har endret seg fra NOK til NOK Prosjektet må rebudsjetteres hver gang avtalen endres.

9 Endre valutakurs i Forms
Logg på Forms: Menyvalg: Fakturering -> Avtaler og Åpne Avtalebilde i Forms. EU prosjekt Avtalebeløp i Euro Viser detaljert finansiering Bildet over viser avtale for prosjektet. For å se / endre valutakurs og avtalebeløp i NOK; trykk på ”Finansiering”

10 Velger mappe Beløp i Euro

11 Gir mulighet til å skifte visning

12 Nå vises kurstype – kurs – avtalebeløp i Euro – avtalebeløp i NOK (Valuta som avtalen er lagt inn i vises øverst i bildet; her EUR) Vi kan nå begynne å endre på valutakursen ved å legge inn nye linjer i dette bildet…

13 Endringer i avtalen gjøres ved å legg inn en ny linje.
Opprinnelig avtalebeløp Sum Eur Sum NOK Sum Eur Sum NOK Sum Eur Sum NOK Endringer i avtalen gjøres ved å legg inn en ny linje. I bildet over har vi Ved oppretting Tatt ut igjen avtalen med Brukerkurs 9 (velg type kurs i felt basiskurs) EUR lagt inn forventet fremtidig kurs Brukerkurs EUR Etter 1. rapportering: Lagt inn ny linje hvor vi har tatt ut rapportert beløp til Brukerkurs EUR Lagt inn rapportert beløp til rapportert kurs Brukerkurs 7, EUR Ingen endringer til forventet fremtidig kurs (fortsatt kurs 8 for restbeløpet) Etter 2. rapportering Tatt ut rapportert beløp til Brukerkurs EUR Lagt inn rapportert beløp til rapportert kurs Brukerkurs 8, EUR Ingen endringer til forventet fremtidig kurs (kurs 8 for restbeløpet).

14 Når avtalebeløp har blitt endret i Forms, må økonomikonsulenten også endre avtalebildet i Web og rebudsjettere prosjektet tilsvarende nytt avtalebeløp. NB! Dette er ikke mulig å korrigere kurs og beløp i NOK kun på avtalen i web applikasjonen, selv om man tilsynelatende får endret beløpet i NOK, vil Forms (den bakenforliggende applikasjonen) ikke ta hensyn til denne korrigering. Nytt NOK beløp Uendret EUR beløp

15 Litt om (re)budsjettering
Budsjett = økonomisk mål å jobbe mot I PA budsjetterer vi med ulike utgifter, f.eks. lønn, drift, indirekte kostnader … Utgifter = inntekter = avtale med bidragsyter Ved REbudsjettering settes det opp et regnestykke på bakgrunn av tidligere perioders regnskap (faktiske tall) og forventede utgifter Alle PA-prosjekter budsjetteres i NOK, og det vil bli testet at budsjettet har identisk beløp med avtalebeløp i NOK (ikke Euro) før man får basisbudsjettere.

16 Budsjett etter 1. rapportering
Avtalesum i EUR Budsjett etter 1. rapportering

17 Art 9052 – differanse mellom inntekts- og kostnadsoverheaden
Budsjettet inn i PA Art 9052 – differanse mellom inntekts- og kostnadsoverheaden

18 Periodisering av budsjettet i PA
Til venstre er lønnskostnadene periodisert. For enkelthets skyld har vi periodisert rapporterte lønnskostnader ( NOK i direkte kostnader) på siste måneden i rapporteringsperioden. Gjenstående beløp ( NOK) bør spres over resten av prosjektets levetid

19 SPØRSMÅL??? Til slutt… Tilgang til Forms
Sammen med BOA-gruppen på egne pc-stuer med påmelding. DATO KOMMER! SPØRSMÅL???


Laste ned ppt "Endring av valutakurs i PA og rebudsjettering av EU prosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google