Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedoppgave for årskurs GIS, 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedoppgave for årskurs GIS, 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedoppgave for årskurs GIS, 2009
Automatisk generering av nedbørsfelt Utført av: Christian Bjelland, Anders Lund & Øystein R. Simonsen.

2 Gjenomgang av fremføringen:
Oppdragsgiver Om oppgaven Problemstilling Oppdragsgivers ønsker Definisjoner Prosessen Resultat Konklusjon

3 Oppdragsgiver Vår oppdragsgiver er Statkraft Energi AS.
Et datterselskap av Statkraft som har stor innflytelse på det fornybare energimarkedet i Europa Produserer vannkraft, gasskraft, vindkraft og fjernvarme. Vår oppdragsgiver, Statkraft energi AS, er et datterselskap av Statkraft. Statkraft er et statseid selskap som har stor innflytelse på det fornybare energimarkedet i hele Europa. Statkraft produserer vannkraft, gasskraft, vindkraft og fjernvarme. Konsernet er Norges største, og Nordens tredje største, kraftprodusent. Europas største produsent av fornybar energi.

4 Oppgaven Etablering av et verktøy i ArcMap (modelbuilder), som automatisk genererer nedbørsfelt. Data fra Norge digitalt. Testing av verktøyet opp mot allerede eksisterende nedbørsfelt i Norge digitalt.

5 Problemstilling Er dataene hentet fra Norge digitalt gode nok til å etablere nedbørsfelt på en tilfredsstillende måte ved hjelp av et verktøy som lages i Arcmap?

6 Oppdragsgivers ønsker:
Punkt som utgangspunkt for nedbørsfeltet. Mulighet til å legge inn linje. Videreutvikling, derfor modelbuilder. Resultatet fra modellen vil være ”veiledende”. Verifisering/kontroll av allerede eksisterende felt. Etablering av nye felt. Linje som demning eller rundt vann for og få nedbørsfeltet til vannet. Oppdragsgiver er interessert i at det skal kunne bli plassert et punkt hvor som helst i kartet, som utgangspunkt for etablering av nedbørsfeltet. Veildedende felt fordi det altid må en hydrolog ut i felt for og skjekke grensene for nedbørsfelt og eventuelt endre de. En annen viktig del av prosjektet er at oppdragsgiver skal kunne videreutvikle verktøyet, og spisse det mot sitt behov (derfor modelbuilder)

7 Definisjoner Nedbørsfelt: Tilsigsfelt:
Det arealet eller område hvor nedbøren samles opp naturlig og gir tilsig til et vassdrag. Tilsigsfelt: Den vannmengden som til enhver tid drenerer til et magasin eller en dam. Man snakker gjerne om tilsig i forbindelse med kraftverk. Tilsigsområdet kan økes ved hjelp av tunneler som samler opp vann fra flere områder

8 Prosessen Brukte mye tid på å sette oss inn i de hydrologiske- verktøyene som var tilgjengelig i ArcMap. Modelbuilder er en applikasjon i ArcMap der man kan sette flere verktøy inn i en sammenheng. Etablering og testing av ulike modeller opp mot nedbørsfeltene (”fasit”) i Norge digitalt. Ikke funnet tilsvarende arbeid som er gjort tidligere i ArcMap. Kun stegvise prosesser (bruk av ett og ett verktøy). Stegvis prosess: tidligere bare brukt ett og ett verktøy. Ikke satt inn i en større sammenheng/modell.

9 Resultat: Visuelt om hvordan modellen ble seende ut.|

10 Prinsippet ved modellen
Enkel visuell fremstilling av hva som skjer i vår modell.

11 Testområde 1. Meløy Testområde 1 visuelt hvordan de nedbørsfeltene som er generert gjennom vårt verktøy ligger i forhold til ”fasit” eller nedbørsfeltene i Norge digitalt.

12 Testområde 2. Meløy Testområde 2 visuelt hvordan de nedbørsfeltene som er generert gjennom vårt verktøy ligger i forhold til ”fasit” eller nedbørsfeltene i Norge digitalt.

13 Testområde 3. Meløy Testområde 3 visuelt hvordan de nedbørsfeltene som er generert gjennom vårt verktøy ligger i forhold til ”fasit” eller nedbørsfeltene i Norge digitalt.

14 Konklusjon: Er dataene hentet fra Norge digitalt gode nok til å etablere nedbørsfelt på en tilfredsstillende måte ved hjelp av et verktøy som lages i Arcmap? Aspekter man må ta hensyn til ved vurdering av dette spørsmålet: Datanøyaktighet Hva er tilfredsstillende? (sjekk og etablering av nedbørsfelt samt at det alltid må en hydrolog ut i felt for å få grensene nøyaktige nok). Vår modell genererer nedbørsfelt basert på terrengmodeller der analyser av blant annet hellingsretning, oppsamling av vann og lignende blir gjort. Utgangspunktene for nedbørsfeltene som genereres blir gjort ut i fra punkt og linje som man enten setter inn selv eller legger inn fra andre lag.

15 Takk for oss SPØRSMÅL? Retter en stor takk til:
Kristin Bjelland og Trond Johannesen (Statkraft Energi AS) som muliggjorde denne prosjektoppgaven. Sverre Stikbakke, som har klart å holde ut med oss under arbeidet med oppgaven. SPØRSMÅL? Hovedoppgaven ligger ut på:


Laste ned ppt "Hovedoppgave for årskurs GIS, 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google