Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Automatisk generering av nedbørsfelt Utført av: Christian Bjelland, Anders Lund & Øystein R. Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Automatisk generering av nedbørsfelt Utført av: Christian Bjelland, Anders Lund & Øystein R. Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Automatisk generering av nedbørsfelt Utført av: Christian Bjelland, Anders Lund & Øystein R. Simonsen. http://hovedprosjekter.hig.no/v2009/tol/gis/nedborsfelt/

2 Gjenomgang av fremføringen: Oppdragsgiver Om oppgaven Problemstilling Oppdragsgivers ønsker Definisjoner Prosessen Resultat Konklusjon

3 Oppdragsgiver Vår oppdragsgiver er Statkraft Energi AS. Et datterselskap av Statkraft som har stor innflytelse på det fornybare energimarkedet i Europa Produserer vannkraft, gasskraft, vindkraft og fjernvarme.

4 Oppgaven Etablering av et verktøy i ArcMap (modelbuilder), som automatisk genererer nedbørsfelt. Data fra Norge digitalt. Testing av verktøyet opp mot allerede eksisterende nedbørsfelt i Norge digitalt.

5 Problemstilling Er dataene hentet fra Norge digitalt gode nok til å etablere nedbørsfelt på en tilfredsstillende måte ved hjelp av et verktøy som lages i Arcmap?

6 Oppdragsgivers ønsker: Punkt som utgangspunkt for nedbørsfeltet. Mulighet til å legge inn linje. Videreutvikling, derfor modelbuilder. Resultatet fra modellen vil være ”veiledende”. Verifisering/kontroll av allerede eksisterende felt. Etablering av nye felt.

7 Definisjoner Nedbørsfelt: Det arealet eller område hvor nedbøren samles opp naturlig og gir tilsig til et vassdrag. Tilsigsfelt: Den vannmengden som til enhver tid drenerer til et magasin eller en dam.

8 Prosessen Brukte mye tid på å sette oss inn i de hydrologiske- verktøyene som var tilgjengelig i ArcMap. Modelbuilder er en applikasjon i ArcMap der man kan sette flere verktøy inn i en sammenheng. Etablering og testing av ulike modeller opp mot nedbørsfeltene (”fasit”) i Norge digitalt. Ikke funnet tilsvarende arbeid som er gjort tidligere i ArcMap. Kun stegvise prosesser (bruk av ett og ett verktøy).

9 Resultat:

10 Prinsippet ved modellen

11 Testområde 1. Meløy

12 Testområde 2. Meløy

13 Testområde 3. Meløy

14 Konklusjon: Er dataene hentet fra Norge digitalt gode nok til å etablere nedbørsfelt på en tilfredsstillende måte ved hjelp av et verktøy som lages i Arcmap? Aspekter man må ta hensyn til ved vurdering av dette spørsmålet: Datanøyaktighet Hva er tilfredsstillende? (sjekk og etablering av nedbørsfelt samt at det alltid må en hydrolog ut i felt for å få grensene nøyaktige nok).

15 Takk for oss Retter en stor takk til: Kristin Bjelland og Trond Johannesen (Statkraft Energi AS) som muliggjorde denne prosjektoppgaven. Sverre Stikbakke, som har klart å holde ut med oss under arbeidet med oppgaven. SPØRSMÅL? Hovedoppgaven ligger ut på: http://hovedprosjekter.hig.no/v2009/tol/gis/nedborsfelt/


Laste ned ppt "Automatisk generering av nedbørsfelt Utført av: Christian Bjelland, Anders Lund & Øystein R. Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google