Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsmøtet 2011 En presentasjon av offentlig sektor i NTF etter 2002 Jan Theien Leder av Sentralt forhandlingsutvalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsmøtet 2011 En presentasjon av offentlig sektor i NTF etter 2002 Jan Theien Leder av Sentralt forhandlingsutvalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsmøtet 2011 En presentasjon av offentlig sektor i NTF etter 2002 Jan Theien Leder av Sentralt forhandlingsutvalg

2 SF Hvem er NTF og hvem er vi Hva gjør vi Hvordan er vi forankret i NTF Tariffpolitikk Lønns og arbeidsforhold for offentlige ansatte tannleger

3 SF i dag

4 SF Jan Theien Akershus Leder Farshad Alamdari Hedmark Nestleder Anne Berit Tandberg Buskerud Medlem Torbjørn Fauske Nordland Vara Tor Olav Sølberg Sør Trøndelag Vara

5 SF et utøvende organ All tariffpolitikk for NTF Sentrale forhandlinger Bistand lokalt Sikre NTF representasjon i Akademikernes forhandlingsutvalg (kommune, stat og helse) Kursvirksomhet for lokale TV-UTV –Forhandlinger, Kollektiv og individuell arbeidsrett, Avtaleverket i tariffområdene NTF`s sekretariat ved Forhandlingssjef John Frammer

6 SF i NTF Lønnspolitisk forum (hvert andre år) Tariffkonferansen årlig i mars SF- leder sitter i hovedstyret En fra UTV sitter i lokalforeningen Reglement for tariffbundne virksomheter

7 NTF i dag en samlet forening Generalforsamling ledermøte Hovedstyret HS SNU Sentralt næringsutvalg SF Sentralt forhandlingsutvalg Forum for tillitsvalgte Lokalforeningene

8 NTF`s Lønnspolitikk Mål om bedret lønnsutvikling gjennom lokal lønnsdannelse Basert på sentrale og lokale kollektive avtaler Mål om et lønnsnivå på linje med privatpraktiserende kolleger

9 Lønnspolitikk forts. Individuell og differensiert lønn Objektive og lokalt avtalte kriterier Markedsbasert og konkurransedyktig lønn Reell påvirkning av lønnsutviklingen Et arbeidsgiveransvar å vurdere medarbeiderne

10 Lokalt og sentralt Lokal lønn- og avtalefrihet Sikre en sterk offentlig sektor Sikre geografisk tilgjengelighet Sikre et kvalitativt godt og likeverdig tannhelsetilbud

11 Lokale tillitsvalgte UTV HTV TV (kjært barn har mange navn) Representerer NTF lokalt i utvalg og forhandlinger Ofte felles interesser med arbeidsgiver/fylkestannlege Påvirke lokalpolitikerne Lokale medlemsmøter

12 Sentralt da? Sikre lokale TV Sentrale særavtaler (arbeidstid, bonus) SFS 2304, SFS 2309 HTA og HA Offentlig tjenestepensjon Særaldersgrensen

13 Offentlige ansatte tannleger Ca 1550 i forskjellige tariffområder KS (fylkeskommunene) ca. 1150 Stat (Universitetene, militæret, Helfo) 282 Helse (sykehusene) 62 Oslo kommune ca. 60 NTF totalt 5781 - privat 2962

14 Akademikerne (1997) 13 medlemsforeninger 3 forhandlingsutvalg Akademiker K (kommune) Jan Akademiker S (stat) John Akademiker H (helse) Farshad

15 Dere har det så godt i det offentlige! Ja, det offentlige er lønnsledende for de med lav utdanning Privat ansatte akademikere tjener ca 200 000,- mer enn off. kollegaer Vektlegger man pensjon øker den lønnsmessige forskjellen mellom private og offentlige Akademikere (Fafo-09)

16 Likelønn Kvinner i omsorgsyrker og mannlige ingeniører Lik lønn for likt arbeid Ingen lønnsforskjeller for mannlige og kvinnelige tannleger i samme stilling Avansementsstillinger, flere menn Lokal lønn utjevner forskjellene

17 Lønnssamtale Rett til lønnssamtale Med hvem ? Man blir sett Stiller krav til begge parter Ingen automatikk i mer lønn Men praksis viser… Kvinner mer å hente ?

18 Når fastsettes lønna ? Ved ansettelse Skifte av stilling Nye oppgaver Opprykk ledelse Årlige lønnsforhandlinger annen lønnsregulering Tillegg bonus m.m

19 Lønnsutvikling Per 1. oktober 2001 hadde ansatte med odontologisk utdanning en gjennomsnittlig årslønn på kr 343 600,-. Per 1.12.2010 er den på kr Tnl 588 000,- (450-850) 21,6% reallønnsvekst for tnl ( grunnlønn ) 1.12.05 – 1.12.10 NTF ønsker større forskjeller!

20 Annen lønn Faste og varierende tillegg Provisjon, bonus capitering 8 fylker rapporterer om bonus Varierer fra 20 000 – 105 000 ( i gjennomsnitt) Lokal avtalefrihet

21 Årets lønnsoppgjør Bedre offentlig enn i privat sektor Bedre lokalt enn sentralt Sigbjørn Johnsen maner partene til forsiktighet Privat sektor bør sette premissene Noen ønsker kontroll med akademikernes lønnsdannelse

22 Kurs og etterutdanning Tannlegens behov Arbeidsgivers behov Obligatorisk etterutdanning Hvem betaler ? Kompetanse, økonomi og rekruttering

23 Den nære framtid Finanskrise, stramt budsjett Årlig lønnsvekst 3,5 – 5,5 Norges Bank 15% lønnsvekst over de neste 3 år Arbeidsledighet (2) 3-4% Økt rente?/ stabil prisvekst (2,5%) (spiser opp ½ av lønnstilleggene)

24 Ledelsesutfordringer Tannleger bør ledes av tannleger Fagansvar og ledelsesansvar Ledelse og klinikk Administrasjonsnivåer Utdanning av ledere Organiseringen av tjenesten lokalt

25 Medinnflytelse Felles møtearenaer Klinikkstruktur Kvalitative gode tannhelsetjenester Geografisk tilgjengelighet Stabilitet og rekruttering Lokal avtalefrihet

26 Politiske problemstillinger St. m.35 Økt satsing på tannhelse Statsbudsjettet Folkehelse, samhandlingsreform og fylkeskommunens budsjett ”De som trenger det mest” Nødvendig tannbehandling

27 KS Vekst for kommunene (sier regjeringen) Kutt i tilbudene (sier KS) Vekst i 2006 og 2009 2,7 milliarder til tannhelse i 2010 5,6% mer enn året før (146 mil) Gjennomsnitt 559 kr/pasient i 2010 Finmark 1.298 / Akershus 312

28 Takk for meg!


Laste ned ppt "Landsmøtet 2011 En presentasjon av offentlig sektor i NTF etter 2002 Jan Theien Leder av Sentralt forhandlingsutvalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google