Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bistand i arbeidsforholdet Parat bistår deg gjennom hele ditt yrkesaktive liv Du kan være medlem selv om du bytter jobb eller det skjer endringer på arbeidsgiversiden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bistand i arbeidsforholdet Parat bistår deg gjennom hele ditt yrkesaktive liv Du kan være medlem selv om du bytter jobb eller det skjer endringer på arbeidsgiversiden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bistand i arbeidsforholdet Parat bistår deg gjennom hele ditt yrkesaktive liv Du kan være medlem selv om du bytter jobb eller det skjer endringer på arbeidsgiversiden Du vil først og fremst møte Parat på arbeidsplassen din, der dine interesser ivaretas av våre dyktige og kompetente tillitsvalgte Du vil ha tilgang til rådgivning og bistand i arbeidsrettslige saker Parat forhandler avtaler og er med i beslutningsprosesser på alle nivåer Du vil få tilgang til bistand for å ivareta og forbedre dine lønns- og arbeidsvilkår.

2 Ditt støtteapparat i Parat Juridisk avdeling Behandling av individuelle rettstvister Prosedyre for domstolene Rådgivning i individuell arbeidsrett Forhandlingsavdeling Tariffpolitikk Tarifforhandlinger Kollektiv arbeidsrett Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Regionavdeling Strategisk planarbeid Medlemskontakt/-pleie Opplæring Rekruttering og vekst Samfunnspolitikk Bistand til tillitsvalgte og medlemmer Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Serviceavdeling Sekretærfunksjoner Støttefunksjoner Økonomi Medlemsregister Personaladm. støttefunksjoner Lønn og IT Post/arkiv Drift/Innkjøp Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Generalsekretærens stab Strategisk planarbeid Kompetanseutvikling/opplæring Kommunikasjon og informasjon Medlemsblad – Hjemmesiden Samfunnspolitikk Rådgivning og utredning til politisk- og adm.ledelse

3 Ditt støtteapparat Alle medlemmer og alle tillitsvalgte kan kontakte det sentrale- eller det regionale sekretariatet når man har behov for det  Juridisk avdeling skal kontaktes når det foreligger en individuell oppsigelse (ta gjerne kontakt allerede ved innkalling til drøftingsmøte)  Forhandlingsavdelingen skal kontaktes før det skrives bruddprotokoll i lokale forhandlinger  Serviceavdelingen ved medlemsregisteret skal kontaktes ved alle endringer i medlemsmasse. Du kan også kontakte et regionkontor. Du bør kontakte oss:  Med oppdatering på nye tillitsvalgte  Etter lokale forhandlinger/nye særavtaler  For driftstilskudd og opplæringsmidler  For søknad om stipend side 3

4 5 Regioner REGION VEST Hordaland Sogn og Fjordane Rogaland REGION MIDT Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal REGION SØR Vest-Agder Aust Agder Telemark Vestfold Buskerud REGION NORD Finnmark Troms Nordland REGION ØST Oslo Østfold Hedmark Oppland Akershus - en arbeidstakerorganisasjon i YS

5 Regionkontorene – hva kan de bidra med? Være støttespillere for tillitsvalgte og medlemmer Rådgivning og bistand i forhold til lønns- og arbeidsforhold Gjennomføre bedriftsbesøk og delta på medlemsmøter Bistand ved etablering av nye virksomhetsgrupper Bidra med å tilrettelegge for lokal medlemsaktiviteter Arrangere aktiviteter, kurs og konferanser Vekst, verving og profilering Være forbundets forlengede arm

6 Juridisk bistand – til medlemmer Rask tilgang til advokat, eller annen aktuell bistand, når du har behov for det (telefon/e- post, møter) Rettslig vurdering av problemstillinger i arbeidsforholdet ”vurdere om du har en sak” Brev, e-post med mer til arbiedsgivere (dette kan være nok til å løse problemet) Eks. omstillinger, oppsigelser, ”trakasseringssaker”, forvaltningssaker, trygdesaker, yrkesskadesaker, forsikringssaker, pengekrav, arbeidstid m.m. Bistår medlemmer i forhandlingsmøter i oppsigelsessaker Forhandler sluttpakker Søksmål i arbeidsforholdet, uten økonomisk risiko, (f.eks oppsigelse eller pengekrav) En times ”fritt rettsråd” utenfor arbeidsforholdet Privat advokat vil sjelden koste under kr 1.500,- pr. time. Et forhandlingsmøte vil fort koste fra kr 5.000 til 10.000,-. ”Rettsrådstilbudet” vil fort koste kr 3.000 – 5.000 privat.

7 Juridisk bistand til tillitsvalgte ”coacher” de tillitsvalgte før de skal i møter med ledelsen, og gir råd underveis Kvalitetssikrer protokoller før de underskrives Trer til dels inn i forhandlinger der enighet ikke oppnås Bistår tillitsvalgte i masseoppsigelsesprosesser Søksmål ved uenighet om innhold (rettslig forståelse) av tariffavtaler Generell løpende juridisk rådgivning til de tillitsvalgte Underviser de tillitsvalgte på juridiske kurs

8 Kontingent 2012 1,2% av all lønn utenom overtid. Maksimalt kr 386,-/mnd 1,4% for medlemmer av yrkes- og bransjeorganisasjoner.  Maksimalt kr 451,-/mnd Minimumskontingent kr 50 /mnd Pensjonister og yrkespassive medlemmer kr 250 /år Lærlinger, elever og studenter betaler ingen kontingent side 8

9 Et lite regnestykke Maks kontingent 2012386,-/mnd Skattefordel 3750/år. 28% av dette utgjør 1050,-/år Det vil si at dersom et medlem betaler maks kontingentsats i Parat blir regnestykket slik: kr 386,00 kontingent/mnd kr 87,- skattefradrag/mnd kr 299,- reell kontingent/mnd

10 Enda et regnestykke Besparelser ved å ha min. 3 forsikringer gjennom Gjensidige avtalen  Bilforsikring kr 5000,-,(20 %)kr 1000,- i rabatt  Husforsikring kr 5000,- (32 %)kr 1600,- i rabatt  Total rabattkr 2.600 pr år Eks: Kontingent 2012 kr 386,00 Fradrag skatt kr 87,00 Besparelse forsikring kr 216,00 Nettokostnad kr 83,00 pr. mnd


Laste ned ppt "Bistand i arbeidsforholdet Parat bistår deg gjennom hele ditt yrkesaktive liv Du kan være medlem selv om du bytter jobb eller det skjer endringer på arbeidsgiversiden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google