Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Omfatter ansatte etter HTA kap. 4, pkt. 4.A.1 Føringer Krav og prioriteringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Omfatter ansatte etter HTA kap. 4, pkt. 4.A.1 Føringer Krav og prioriteringer."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Omfatter ansatte etter HTA kap. 4, pkt. 4.A.1 Føringer Krav og prioriteringer Tidsfrister

3 2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Forhold som legger føringer for forhandlingene: Riksmeklingsmannens møtebok Lønnspolitisk drøftingsmøte lokale forhandlinger 2008

4 2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Lokal pott er 1,1% av lønnsmassen for 2009 Fastsettes av lokalt beregningsutvalg, ca. 30-35 mill Føringer i riksmeklingsmannens møtebok: 0,85% av potten forfordeles til grupper med høy kvinneandel, individuelt, grupper eller andre tiltak som fremmer likestilling. Virkningsdato 1.8.2010

5 2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Føringer i riksmeklingsmannens møtebok: 0,25% av potten prioriteres ansatte som har gjennomført relevant og dokumentert spesial-, tilleggs- og videreutdanning. Meklingsmannens møtebok fra 2008 om kompetansekartlegging, både real- og formalkompetanse. Virkningsdato 1.1.2011

6 2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Føringer etter lønnspolitisk drøftingsmøte: fortsette arbeidet med innføring av egne garantirammer med fokus på de grupper vi har problemer med å rekruttere se på skjevheter i forhold til ansatte i NAV videreføre fagstigen for lærere fagledere rette opp urimelige skjevheter som følge av det sentrale oppgjøret

7 2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Føringer etter lønnspolitisk drøftingsmøte: opprettholde intensjonen i fagstige systemet øke beløpene i forhold til utviklingsarbeid skole vurdere ettertraktet kompetanse individuell lønn vurdert i henhold til kriterier i lokal lønnspolitikk og hovedtariffavtalens bestemmelser

8 2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Føringer fra lokale forhandlinger 2008: Lokal garantiramme for fagarbeidere i fagstigen i garantiramme 602. I 2008 lå det ingen kroner i denne rammen. Alle tillegg gitt i lokale forhandlinger skal sin helhet komme i tillegg til ny minstelønn i tariffperioden for berørte arbeidstakere.


Laste ned ppt "2008 FAGFORBUNDET TRONDHEIM FORHANDLINGSUTVALGET LOKALE FORHANDLINGER 2010 Omfatter ansatte etter HTA kap. 4, pkt. 4.A.1 Føringer Krav og prioriteringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google