Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Problemstillinger  I hvilken grad påvirker kompetansesituasjonen kommunenes evne til å levere gode tjenester?  Hvilke utfordringer har kommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Problemstillinger  I hvilken grad påvirker kompetansesituasjonen kommunenes evne til å levere gode tjenester?  Hvilke utfordringer har kommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Problemstillinger  I hvilken grad påvirker kompetansesituasjonen kommunenes evne til å levere gode tjenester?  Hvilke utfordringer har kommunene når det gjelder å skaffe eller beholde riktig kompetanse  Hvilke strategier har kommunene for å møte kompetanseutfordrigene? 25.09.2016 Presentasjon 2

3 Metode  Registerdata  Kostra, PAI-registeret  Spørreundersøkelse  Nettbasert spørreundersøkelse til rådmenn og ordførere i alle landets kommuner – svar fra 177 kommuner  Kvalitative intervjuer  Intervjuer med ordfører, rådmenn og noen ledere av oppvekst og omsorgsektoren i 9 kommuner – totalt 25 intervjuer 25.09.2016 Presentasjon 3

4 Store forskjeller i kommuner av samme størrelse 25.09.2016 Presentasjon 4

5 Kommunenes egen vurderinger Andel kommuner med behov for flere ansatte med fagbrev i forskjellige sektorer 25.09.2016 Presentasjon 5

6 Andel kommuner med behov for flere ansatte med høyere utdanning i forskjellige sektorer 25.09.2016 Presentasjon 6

7 Kompetansebehov innenfor ulike yrer  Stort behov: Førskolelærere Sykepleiere Ingeniører Mindre behov: Faglærere, allmennlærerer, spesialpedagoger Lite behov: Naturvitere, jurister, bibliotekar 25.09.2016 Presentasjon 7

8 Fra intervjuene Om ingeniører:  « Ingeniører er vanskelig av alle slag, planingeniører og tekniskeske ingeniører får vi ikke. Sivilingeniører får i hvert fall ikke. Det er vanskelig å konkurrere med det private næringslivet, særlig den oljerelaterte delen som går veldig bra og nærmest suger til seg alt som er av ingeniører» (rådmann mellom 10 000 og 5000 innbyggere, sentral). Om sykepleiere:  « Sykehjem og hjemmetjenesten er ikke høystatusyrker for sykepleiere. Sykepleiere som bor i kommunen velger å pendle til sykehus fremfor å jobbe i kommunen» (rådmann, mellom 10 000 og 5000 innbyggere, sentral). 25.09.2016 Presentasjon 8

9  « Vi er innlandskommune, det strømmer ikke akkurat på med nyetableringer» (ordfører mindre enn 2500 innbyggere, sentral)  «Vi har ikke så mange konkurrerende arbeidsplasser. Det gjør at vi har ganske stabil arbeidskraft og ganske bra kompetanse, for i vår region så er en jobb i kommunen et godt alternativ til det private» (ordfører mellom 10 000 og 5000 innbyggere, usentral).  «Vi er en distriktskommune og distriktskommuner vil alltid ha større utfordringer med å få mer spesialistkompetanse. Det kan også bli en utfordring å få tak i unge kvalifiserte» (ordfører mellom 5000 og 2500 innbyggere, usentral). 25.09.2016 Presentasjon 9

10 Rekrutteringsutfordringer Utdanning:  « Middelutdanningen er ikke så vanskelig å rekruttere, jo høyrere og mer spesialisert utdanning som kreves, jo vanskeligere er det å rekruttere» (rådmann, kommune mellom 20 000 og 10 000 innbygger, sentral). To som trenger jobb:  «Jeg kom fra en større kommune da jeg flyttet hit. Da så jeg en utfordring jeg ikke hadde møtt før, og det er at når du skal rekruttere en person, så har den personen ofte en ektefelle. Det er en stor utfordring å skaffe to jobber» (rådmann, færre enn 2 500 innbyggere usentral). 25.09.2016 Presentasjon 10

11 Kompetanse og kvalitet  Ja – det er en sammenheng  Formell kompetanse og arbeide med kompetanseutvikling bidrar til at kvaliteten på tjenesten blir bedre  Erfaringsbasert kompetanse viktig i barnehage og pleie og omsorg  Subjektive vurderinger av kommunenes kompetansesituasjon - slike vurderinger vil ha en tendens til å være positive. 25.09.2016 Presentasjon 11

12 Konklusjon  Små systematiske forskjeller og store variasjoner i kommune-Norge knyttet til rekrutteringsutfordringer og kompetansebehov. Det går på tvers av dimensjoner som kommunestørrelse, sentralitet og region. 25.09.2016 Presentasjon 12


Laste ned ppt "1. Problemstillinger  I hvilken grad påvirker kompetansesituasjonen kommunenes evne til å levere gode tjenester?  Hvilke utfordringer har kommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google