Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen HTV-konferanse 26. april 2016. KMD - egen hjemmeside Milepæler – prosess med 2 løp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen HTV-konferanse 26. april 2016. KMD - egen hjemmeside Milepæler – prosess med 2 løp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen HTV-konferanse 26. april 2016

2 KMD - egen hjemmeside Milepæler – prosess med 2 løp http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html?id=751048 Løp 1 - trer i kraft 1.1.18 Løp 2 - trer i kraft 1.1.20 - event. 1.1.19

3 Status - lokale prosesser Kommunal rapport 17. og 18.mars

4 Kommunal rapport

5

6

7 Informasjon – tips til tillitsvalgte NSF HjemmesideNSF Hjemmeside: Samling av nyttig informasjon til tillitsvalgte - bl.a. «NSFs tips til tillitsvalgte»

8 Medbestemmelse Kommunesammenslåinger medfører store omstillingsprosesser - NB! Tillitsvalgte skal involveres så tidlig som mulig - sikres reel påvirkning før beslutninger tas ( HA - formålsparagraf – del B §§ 1.4.1, 1.4.3 og 3-1) Må gis godt tid og anledning til å komme med synspunkter før beslutninger tas ( KS veileder jan. 2015 ) Må utarbeides en felles plan for involvering i alle de berørte kommuner –Informasjon –Drøftinger –Event. forhandlinger HA Formålsparagraf HA del B §§

9 Informasjon og drøfting Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen har bestemmelser om informasjon og drøfting. Informasjon og drøfting – på individuelt og kollektivt nivå – på ulike stadier i prosessen Så tidlig som mulig Finn frem inngåtte særavtaler og lønnsavtaler som er inngått i kommunen.

10 Tillitsvalgtordningen Frikjøpsordning for tillitsvalgte i sammenslåings- prosessen –Involvering av de tillitsvalgte – Arbeidsgrupper, utvalg og ev. andre felles møtearenaer – Drøftingsplikten Tillitsvalgtordning i ny kommune

11 Planlegging av prosessen – informasjon og drøfting med hvem og når Informasjon og drøfting med tillitsvalgte om tidsplan, informasjonsprosedyrer mv, jf. HA del B § 1-4-1 Drøfting med tillitsvalgte hvordan medbestemmelse skal ivaretas gjennom omstillingsprosessen, jf. HA del B §§ 1-4-3, jf. 1-4-1 Drøfting med tillitsvalgte om det er behov for utvidet frikjøp av tillitsvalgtressurser, jf. HA del B § 3-3 j) Informasjon og drøfting med tillitsvalgte om virksomhets- overdragelsen, jf.arbeidsmiljøloven § 16-5

12 Planlegging av prosessen – informasjon og drøfting med hvem og når Informasjon til berørte arbeidstakere om virksomhetsoverdragelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6 Ved overtallighet skal utvelgelsesområde og kriterier for utvelgelse drøftes med de tillitsvalgte, jf. rettspraksis og Hovedtariffavtalen kap. 1 § 3 punkt 3.3. Drøfting med de tillitsvalgte dersom arbeidsgiver vurderer å gå til masseoppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2 OBS! Ta kontakt med fylkeskontoret ditt i dersom det oppstår situasjoner som er nevnt i de to siste punktene

13 Planlegging av prosessen – informasjon og drøfting med hvem og når Drøfting med den enkelte arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte før beslutning om oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1 Informasjon og drøfting med tillitsvalgte ved utlysning og kunngjøring av stillinger i ny kommune, jf. HA del B § 3-1 d)

14 Medlemsinformasjon Medlemmene må føle seg ivaretatt – skape trygghet Arbeidsgiver hovedansvaret for informasjon Medlemsmøter – forankre innspill til arbeidsgiver

15 Virksomhetsoverdragelse Individuelle rettigheter og plikter overføres i utgangspunktet til ny arbeidsgiver Ansattes lønns- og arbeidsforhold overføres Ny arbeidsgiver bundet av hovedtariffavtalen i KS Harmonisering av rettigheter

16 Påvirke premisser og mål for prosessen Hva er begrunnelsen og motivasjonen for en eventuell sammenslåing ? Innspill fra tillitsvalgte: –Arbeidsgiverpolitikk –Kvalitet på tjenestene i ny kommune –Bedre tjenestetilbud –Større fagmiljø –Likeverdighet –Hindre privatisering –Helsepolitikk i den nye kommunen

17 Nyttige lenker NSFs omstillingsside KS sine synspunkter: Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger


Laste ned ppt "Kommunereformen HTV-konferanse 26. april 2016. KMD - egen hjemmeside Milepæler – prosess med 2 løp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google