Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsviterne - hvem er vi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsviterne - hvem er vi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsviterne - hvem er vi?
Akademiker-foreningen for samfunnsvitere og humanister

2 Samfunnsviterne – en ung forening i vekst
Feirer 20-årsjubileum i 2014! Stiftet 9. mars 1994, med opprinnelse i Statsviternes yrkesorganisasjon (1977) 700 medlemmer i 1994 Passerte medlemmer høsten 2013

3 Samfunnsviterne er En landsdekkende og partpolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon En organisasjon bestående av: arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse på masternivå Studenter i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin Tilsluttet Akademikerne

4 Akademikerne Stiftet 1997 Sammenslutning av Samfunnsviterne og 12 andre foreninger for folk med utdanning fra universitet eller høyskole Om lag medlemmer Akademikerne arbeider for at lønnsforhandlinger skjer nærmest mulig den enkelte arbeidstager, og at lønnsnivå reflekterer kompetanse og resultater Ledes for tiden av Samfunnsviternes leder Knut Aarbakke

5 Samfunnsviternes fagbakgrunn
Ordsky! Pr 2012 men lite endret – viser en oversikt over faglig bakgrunn hos medlemmene våre. Medlemmenes fagbakgrunn etter antall medlemmmer Statsvitere Sosiologer – god nr 2 Pedagoger – ”ny” gruppe i vekst – først og fremst spesialpedagoger

6 Hvor jobber vi? Flertallet jobber i offentlig sektor
statlige virksomheter som departement, direktorat, Jernbaneverket og NAV Kommuner ; PPT, planlegging, adm. etc Stor medlemsvekst i privat sektor ”Tredje sektor”/(frivillige) organisasjoner Forskningsinstitutter, kommunikasjonsbyrå… Få selvstendig næringsdrivende Mangfoldet i hva Samfunnsviternes medlemmer jobber med, er illustrerende for samfunnsfagene og humanioras anvendelighet i arbeidslivet.

7 Hva vi står for - arbeidsliv
• Fremme mangfold og aktiv deltakelse for alle • Livsfaseorientert og inkluderende uten noen former for diskriminering • Baseres på faste og direkte ansettelser med mulighet for full stillingsbrøk • Alle arbeidstakere skal gis like muligheter til karriere- og kompetanseutvikling

8 Hva vi står for – lønn og tariff
• Direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn • Lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor må reduseres • Sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger • Lønn skal fastsettes lokalt i virksomhetene • Det skal legges til rette for representasjon og innflytelse på arbeidsplassen

9 Hva vi står for - pensjon
• Alderspensjon og uførestønad skal utgjøre 2/3 av lønn • Taket på pensjonsgrunnlaget må fjernes • Alle arbeidstakere skal ha rett til AFP • Alle arbeidstakere skal ha reell mulighet for tidlig pensjonering • Utdanning skal gi pensjonsopptjening • Opptjente pensjonsrettigheter må vernes • Pensjonsordningene i privat sektor må tariffestes

10 Hva vi står for - utdanning
• Gratisprinsipp i høyere utdanning • Studieprogrammene og næringslivet må samarbeide • Tettere kobling mellom forskning og undervisning • Studiefinansieringen må styrkes

11 Hva vi står for - forskning
Stabile rammevilkår til humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning Større grad av samordning mellom forsknings-, utdannings- og næringspolitikk Formidlingen av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning må styrkes

12 Hvorfor være medlem? Kollektivt ansvar, den norske modell.
Slutter seg til foreningens ståsted. Sikkerhetsnett. Identitet og faglig tilhørighet. Tilgang til medlemsfordeler. Tilgang til 650 engasjerte og dyktige tillitsvalgte. Påvirke foreningens videre utvikling! Kollektiv opptreden og ansvar: Solidaritet – sammen er vi sterke Sikre god velferdsstat Utvikle gode lønn- og arbeidsvilkår Sikre gode medlemsfordeler Påvirkning Sikkerhetsnett osv – whats in it for me? På ett eller annet nivå… Medlemsfordeler Økonomiske fordeler: DNB, advokatavtale, rabattavtaler og lignende Forsikringsprinsippet, Hjelp når det brenner Organisasjonstvang? ”Offentlig sektor” Identitet og faglig tilhørighet Samfunnsviterne ingen profesjonsforening men faglig fellesskap og nettverk Samfunnsviterne gir faglig felleskap Samfunnsviterne hjelper til med fag og karriereutvikling

13 Medlemsfordeler – et utvalg
Juridisk bistand: Råd, veiledning og bistand i alle spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår

14 Medlemsfordeler – et utvalg
Lønn: - Samfunnsviternes årlige lønnsstatistikk - Råd og bistand i lønnsforhandlinger

15 Medlemsfordeler – et utvalg
Fag og karriere: - Samfunnsviternes karrieresider på nett Kompetansemidler for etter- og videreutdanning Kurs og konferanser for tillitsvalgte og andre medlemmer

16 Medlemsfordeler – et utvalg
Rabattavtaler: Full oversikt over medlemsfordelene finner du på Samfunnsviternes nettsider

17 Hvis faglig fellesskap er viktig - er Samfunnsviterne foreningen for deg.
Les mer om oss og hva vi står for på


Laste ned ppt "Samfunnsviterne - hvem er vi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google