Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsviterne - hvem er vi? Akademiker-foreningen for samfunnsvitere og humanister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsviterne - hvem er vi? Akademiker-foreningen for samfunnsvitere og humanister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsviterne - hvem er vi? Akademiker-foreningen for samfunnsvitere og humanister

2 Samfunnsviterne – en ung forening i vekst Feirer 20-årsjubileum i 2014! Stiftet 9. mars 1994, med opprinnelse i Statsviternes yrkesorganisasjon (1977) – 700 medlemmer i 1994 – Passerte 10 000 medlemmer høsten 2013

3 Samfunnsviterne er En landsdekkende og partpolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon En organisasjon bestående av: – arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse på masternivå – Studenter i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin Tilsluttet Akademikerne

4 Akademikerne Stiftet 1997 Sammenslutning av Samfunnsviterne og 12 andre foreninger for folk med utdanning fra universitet eller høyskole Om lag 170 000 medlemmer Akademikerne arbeider for at lønnsforhandlinger skjer nærmest mulig den enkelte arbeidstager, og at lønnsnivå reflekterer kompetanse og resultater Ledes for tiden av Samfunnsviternes leder Knut Aarbakke

5 Samfunnsviternes fagbakgrunn

6 Flertallet jobber i offentlig sektor statlige virksomheter som departement, direktorat, Jernbaneverket og NAV Kommuner ; PPT, planlegging, adm. etc Stor medlemsvekst i privat sektor ”Tredje sektor”/(frivillige) organisasjoner Forskningsinstitutter, kommunikasjonsbyrå… Få selvstendig næringsdrivende Hvor jobber vi?

7 Hva vi står for - arbeidsliv Fremme mangfold og aktiv deltakelse for alle Livsfaseorientert og inkluderende uten noen former for diskriminering Baseres på faste og direkte ansettelser med mulighet for full stillingsbrøk Alle arbeidstakere skal gis like muligheter til karriere- og kompetanseutvikling

8 Hva vi står for – lønn og tariff Direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn Lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor må reduseres Sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger Lønn skal fastsettes lokalt i virksomhetene Det skal legges til rette for representasjon og innflytelse på arbeidsplassen

9 Hva vi står for - pensjon Alderspensjon og uførestønad skal utgjøre 2/3 av lønn Taket på pensjonsgrunnlaget må fjernes Alle arbeidstakere skal ha rett til AFP Alle arbeidstakere skal ha reell mulighet for tidlig pensjonering Utdanning skal gi pensjonsopptjening Opptjente pensjonsrettigheter må vernes Pensjonsordningene i privat sektor må tariffestes

10 Hva vi står for - utdanning Gratisprinsipp i høyere utdanning Studieprogrammene og næringslivet må samarbeide Tettere kobling mellom forskning og undervisning Studiefinansieringen må styrkes

11 Hva vi står for - forskning Stabile rammevilkår til humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning Større grad av samordning mellom forsknings-, utdannings- og næringspolitikk Formidlingen av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning må styrkes

12 Hvorfor være medlem? Kollektivt ansvar, den norske modell. Slutter seg til foreningens ståsted. Sikkerhetsnett. Identitet og faglig tilhørighet. Tilgang til medlemsfordeler. Tilgang til 650 engasjerte og dyktige tillitsvalgte. Påvirke foreningens videre utvikling!

13 Medlemsfordeler – et utvalg Juridisk bistand: -Råd, veiledning og bistand i alle spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår

14 Medlemsfordeler – et utvalg Lønn: - Samfunnsviternes årlige lønnsstatistikk - Råd og bistand i lønnsforhandlinger

15 Medlemsfordeler – et utvalg Fag og karriere: - Samfunnsviternes karrieresider på nett -Kompetansemidler for etter- og videreutdanning -Kurs og konferanser for tillitsvalgte og andre medlemmer

16 Medlemsfordeler – et utvalg Rabattavtaler: Full oversikt over medlemsfordelene finner du på Samfunnsviternes nettsider

17 Hvis faglig fellesskap er viktig - er Samfunnsviterne foreningen for deg. Les mer om oss og hva vi står for på www.samfunnsviterne.no www.samfunnsviterne.no


Laste ned ppt "Samfunnsviterne - hvem er vi? Akademiker-foreningen for samfunnsvitere og humanister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google