Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnlag for hovedoppgjøret 2016 Tariffkonferanse for ABELIA Olavsgård, 15.05.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnlag for hovedoppgjøret 2016 Tariffkonferanse for ABELIA Olavsgård, 15.05.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnlag for hovedoppgjøret 2016 Tariffkonferanse for ABELIA Olavsgård, 15.05.16

2 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting av pensjon

3 3 NTLs tariffpolitiske uttalelse 2016 Vedtatt av landstyret 03.02.16 Styrket kjøpekraft for lavt og midlere lønte Minimumslønn på 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn Ikke større tillegg til ledere enn ansatte

4 NTLs tariffpolitiske uttalelse 2016 Økt innsats for sysselsetting og faste og trygge arbeidsforhold Mot endring av arbeidstidsbestemmelsene i tariffavtalene Forhandlinger på grunnlag av virksomhetens samlede lønnsmasse – tillitsvalgte må få full innsynsrett Ikke bruke generelle midlertidige tilsettinger Brede tariffestede pensjonsordninger i privat sektor

5 5 LOs tariffpolitiske uttalelse 2016 Vedtatt av LOs representantskap 23.02.16 Lønnsdannelse har stor samfunnsmessig betydning Økonomisk grunnlag for velferd trues av svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ”Hensikten med frontfagsmodellen er å sikre en lønnsvekst som reflekterer lønnsevnen i konkurranseutsatt næringsliv, og at lønnsutviklingen i andre områder over tid følger denne utviklingen”

6 6 LOs tariffpolitiske uttalelse 2016 Sikre medlemmenes kjøpekraft Fremme likelønn: prioritere kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor Motvirke lavlønn: heve overenskomstenes lønnssatser og fremme særskilte økonomiske krav for lavlønte

7 7 LOs tariffpolitiske uttalelse 2016 Pensjonsopptjening fra første krone og dag en Tariffesting av tjenestepensjon Unngå tap av pensjonsopptjening ved jobbskifte Bedre samling av opptjente rettigheter gjennom brede kollektive ordninger

8 8 LOs tariffpolitiske uttalelse 2016 Forbundsvise oppgjør LOs sekretariat samordner oppgjøret Resultatene skal godkjennes gjennom uravstemning

9 Glidning og overheng Glidning er lønnsveksten som følger av tillegg som gis utover de tillegg/potter som forhandles fram sentralt (ansiennitetsopprykk, nyansettelse i høyere lønnet stilling og andre lokale tillegg utenfor den avtalte potten) Overheng er forskjellen mellom gjennomsnittslønnen i et kalenderår og lønnsnivået ved årets utgang (anslått til 0,7 % for 2016 av TBU) Begge satsene trekkes fra rammen for generelle tillegg

10 10 Årslønnsvekst 2014-2015 og overheng 2016 Lønnsvekst i prosent fra året før Lønnsoverheng i prosent 201420152016 NHO-bedrifter i industrien i alt3,32,51,1 Industriarbeidere i NHO-bedrifter3,02,51,1 Industrifunksjonærer i NHO- bedrifter 3,22,51,1 Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel 1 3,53,30,7 Statsansatte3,42,80,4 Kommuneansatte 2 3,23,30,7 Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene 3,32,70,6.


Laste ned ppt "Grunnlag for hovedoppgjøret 2016 Tariffkonferanse for ABELIA Olavsgård, 15.05.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google