Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 313 aksjonærar. Sande Kommune 51%, Vanylven Kommune 11%, Brimer Kvamsøy as 7% § 3 Selskapet sitt føremål er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 313 aksjonærar. Sande Kommune 51%, Vanylven Kommune 11%, Brimer Kvamsøy as 7% § 3 Selskapet sitt føremål er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 313 aksjonærar. Sande Kommune 51%, Vanylven Kommune 11%, Brimer Kvamsøy as 7% § 3 Selskapet sitt føremål er å byggje og drive tunnelsamband mellom Gurskøy – Sandshamn, Voksa – Åram og Voksa – Kvamsøy og stå for alt som har med dette og gjere. Planar i dag: -Byggesteg 1 Kvamsøy – Voksa – Åram. -Byggesteg 2 Sandshamn – Gurskøy eller annan plass i Rovde-fjorden.

2 SØRE SUNNMØRE

3 Tunneltrasé

4 Sambandet ALT1 Tunnel lengd 5850 m største djupn ca 190m Kryss på ca – 100m (1200 m frå Voksa) ALT 2 Tunnel lengd 2800 m største djupn – 100m Fylling/bru Kvamsøy til Voksa 3800m Alt 1Alt 2 Kvamsøy – Voksa 4,4 km3,8 km Kvamsøy – Åram 4,8 km6,6 km Voksa – Åram 2,8 km2,1 km Kvamsøy – Larsnes 19,8 km 21,6 km Voksa – Larsnes 17,8 km 17,8 km Åram – Nordfjordeid 88 km Åram – Oslo 646 km

5 Fylling /bru

6

7 VEGFORBINDELSEN STORFOSNA - KRÅKVÅG: OPPDRAGSGIVER: ØRLAND KOMMUNE

8 Lågbru/fylling Fylling ca 180 mill (Bjørdal) Alt 1 190 mill Alt 2 170 mill Alt 2 Sør 160 mill Alt 3 170 mill Oppmåling gjort forsommar 2007

9 KOSTNADER Alt 1 Tunnel Alt 2 Bru/Fylling Tunnel Kvamsøy – Voksakr 212 000 000 Fylling med lågbru kr 160 000 000 Tunnel Voksa og Åram kr 220 000 000kr 220 000 000 Sum total kostnadkr 432 000 000 kr 380 000 000 Refusjon av mva snitt 12%kr 51 840 000 kr 46 800 000 Netto kostnad kr 380 160 000 kr 333 200 000 Kontant tilskotkr 10 000 000 kr 10 000 000 Lånebehovkr 370 160 000 kr 323 200 000 Kostnader

10 Lånegjeld kr 370 160 000 kr 323 200 000 Kostnad pr år. Med 5% rente Nedbetaling 20 år kr 29 702 000 kr 25 580 000 Nedbetaling 25 år kr 26 263 000 kr 22 659 000 Med 5,6% rente Nedbetaling 20 år kr 33 578 000 kr 26 882 000 Nedbetaling 25 år kr 30 807 000 kr 24 034 000 Til orientering Lån 10 mill 20 år 5,6% kostn. pr årkr 843 000 Lån 10 mill 25 år 5,6% kostn pr. årkr 752 000

11 Finansiering Kapital ferje indeks reg 2,5% pr årkr 3 500 000 * Drift ferje kr 11 000 000 * Driftskostnad 4 ferjeleie sjøsida kr 560 000 * Oppgraderingsplanar Åram/Voksa kr 400 000 Kommunale innsparingarkr 4 450 000 ** Ambulanse/ helsetenesterkr 2 100 000*** Bompengar (ark 2)kr 3 128 000 Sum inntekterkr 25 138 000 * Kval sikra vegkontoret 18.04.07 ** Kval. Sikra kommunen 02.05.07 *** Jarle og Gudmund i saman.

12 Kommunal drift og innsparing innsparing Drift Kvamsøy skulekr 3 900 000 Drift Sandsøy skulekr 4 800 000 Drift Åram skulekr 3 400 000 Dagens driftskostnad kr 12 100 000 Sum innsparing skule kr 4 000 000 Brannvernkr 400 000kr 200 000 Forsikringkr 50 000kr 50 000 Kom. Tek vaktkr 50 000 Kyrkjekr 50 000 Div kr 100 000 Sum innsparingarkr 4 450 000 Barnehagane er som i dag, og er ikkje forandra på i dette opplegget. Kommunal innsparing

13 Reise kostnader Tal frå ferja 2006 - Bilar 53556 (auke på 3,5%) Personar 74 464 Reisekostnad med ein passasjer: Kvamsøy – Larsnes 79 + 28 =107 med kort kr 70 Sandsøy – Larsnes 65 + 25 = 90 med kort kr 59 Årvik – Koparnes 51 + 21 = 72 med kort kr 49 Stipulerte bompengar kr 50,- kort 25 % kr 37,50 Kvamsøy – Larsnes etter sambandet 37,5 + 49 =kr 86,50 Endring i reisemønsteret fører at berre annakvar tur går til Gurskøy (37,5 + 86,5)/2 = kr 62,00 Dersom det er meir enn ein passasjer vert det enno billigare å reise etter at sambandet er ferdig

14 Bompengar 50% av dei reisande har klippekort snitt rabatt på 12,5 % = 43,75 Bilar i 06 53 556 etter sambandet 50 % auke gir 80 300 bilar. 80 300 bilar * 43,75 = kr 3 513 125 Minus drift av stasjonen = kr 113 125 Brutto inntekt = kr 3 400 000 Minus moms = kr 272 000 Netto inntekt kr 3 128 000,-

15 Ambulansebåt Driftskostnad i 2007 kr 3 400 000 Helse Sunnmøre kr 700 000 Vi har lagt inn ein innsparingsgevinst på heile helsesektoren på Kr 2 100 000

16 Fylkeskommunen Ferja og ferjeleie Med i finansieringsplanen Innbyggjartilskot for geografi Dette utgjer ei halv stilling som vert innspara. Denne innsparinga har ikkje vi med.

17 Endring av reisemønster Når SF er etablert vil rute 02 få ein auke i tal reisande ( kanskje 30 000 bilar + passasjerar ) Dette vil utgjere omlag 1,5 mill p.a. Ikkje medteke i vår finansiering.

18 Lege tenester Etter sambandet vil det verte muligheit for å ha lækjarsamarbeid med Vanylven

19 Skulebygningar Sal av tome skulebygg kan legge grunnlag for ny næring. Salet vil kunne finansiere ombyggingskostnader når tre skulekrinsar vert til ein.

20 Hamner Tre bygder kan no ha felles hamn. Her må ein kunne få ut ein gevinst til felles beste. Innsparinga er ikkje medteken i finansieringsplanen.

21 El forsyning Tussa vil få innsparingar i drift av kraftliner og utstyr. Kablar vil kunne leggast i sambandet.

22 Landbruket Eksisterande gardsbruk vil få utvida aktivitets område. Veterinærtenester vert rimelegare Mjølkelevering vert rimelegare Fraktkostnader vert redusert

23 Fjordkryssing Etter sambandet vil det verte lettare å få til ei fjordkryssing.

24 Sambandet Ikkje inflasjonsdrivande Sikker ordning, ei varig investering. Nye næringar Sterkare samfunn Rikare kulturliv Auka verdiar på bygningar.

25 Kva må gjerast før finansieringa er på plass? Statleg tilskot må sikrast (Ambulanse, fylkeskommunetilskotet, hamner m.m.) Fylkeskommunen må godkjenne lenger nedbetaling enn ”norma på 15 år” (Sør - Trøndelag) Kommunane må gjere vedtak om at innspara midlar kan nyttast.


Laste ned ppt "Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 313 aksjonærar. Sande Kommune 51%, Vanylven Kommune 11%, Brimer Kvamsøy as 7% § 3 Selskapet sitt føremål er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google