Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 313 aksjonærar. Sande Kommune 51%, Vanylven Kommune 11%, Brimer Kvamsøy as 7% § 3 Selskapet sitt føremål er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 313 aksjonærar. Sande Kommune 51%, Vanylven Kommune 11%, Brimer Kvamsøy as 7% § 3 Selskapet sitt føremål er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 313 aksjonærar. Sande Kommune 51%, Vanylven Kommune 11%, Brimer Kvamsøy as 7% § 3 Selskapet sitt føremål er å byggje og drive tunnelsamband mellom Gurskøy – Sandshamn, Voksa – Åram og Voksa – Kvamsøy og stå for alt som har med dette og gjere. Planar i dag: -Byggesteg 1 Kvamsøy – Voksa – Åram. -Byggesteg 2 Sandshamn – Gurskøy eller annan plass i Rovde-fjorden.

2 SØRE SUNNMØRE

3 Tunneltrasé

4 Sambandet ALT1 Tunnel lengd 5850 m største djupn ca 190m Kryss på ca – 100m (1200 m frå Voksa) ALT 2 Tunnel lengd 2800 m største djupn – 100m Fylling/bru Kvamsøy til Voksa 3800m Alt 1Alt 2 Kvamsøy – Voksa 4,4 km3,8 km Kvamsøy – Åram 4,8 km6,6 km Voksa – Åram 2,8 km2,1 km Kvamsøy – Larsnes 19,8 km 21,6 km Voksa – Larsnes 17,8 km 17,8 km Åram – Nordfjordeid 88 km Åram – Oslo 646 km

5 Fylling /bru

6

7 VEGFORBINDELSEN STORFOSNA - KRÅKVÅG: OPPDRAGSGIVER: ØRLAND KOMMUNE

8 Lågbru/fylling Fylling ca 180 mill (Bjørdal) Alt mill Alt mill Alt 2 Sør 160 mill Alt mill Oppmåling gjort forsommar 2007

9 KOSTNADER Alt 1 Tunnel Alt 2 Bru/Fylling Tunnel Kvamsøy – Voksakr Fylling med lågbru kr Tunnel Voksa og Åram kr kr Sum total kostnadkr kr Refusjon av mva snitt 12%kr kr Netto kostnad kr kr Kontant tilskotkr kr Lånebehovkr kr Kostnader

10 Lånegjeld kr kr Kostnad pr år. Med 5% rente Nedbetaling 20 år kr kr Nedbetaling 25 år kr kr Med 5,6% rente Nedbetaling 20 år kr kr Nedbetaling 25 år kr kr Til orientering Lån 10 mill 20 år 5,6% kostn. pr årkr Lån 10 mill 25 år 5,6% kostn pr. årkr

11 Finansiering Kapital ferje indeks reg 2,5% pr årkr * Drift ferje kr * Driftskostnad 4 ferjeleie sjøsida kr * Oppgraderingsplanar Åram/Voksa kr Kommunale innsparingarkr ** Ambulanse/ helsetenesterkr *** Bompengar (ark 2)kr Sum inntekterkr * Kval sikra vegkontoret ** Kval. Sikra kommunen *** Jarle og Gudmund i saman.

12 Kommunal drift og innsparing innsparing Drift Kvamsøy skulekr Drift Sandsøy skulekr Drift Åram skulekr Dagens driftskostnad kr Sum innsparing skule kr Brannvernkr kr Forsikringkr kr Kom. Tek vaktkr Kyrkjekr Div kr Sum innsparingarkr Barnehagane er som i dag, og er ikkje forandra på i dette opplegget. Kommunal innsparing

13 Reise kostnader Tal frå ferja Bilar (auke på 3,5%) Personar Reisekostnad med ein passasjer: Kvamsøy – Larsnes =107 med kort kr 70 Sandsøy – Larsnes = 90 med kort kr 59 Årvik – Koparnes = 72 med kort kr 49 Stipulerte bompengar kr 50,- kort 25 % kr 37,50 Kvamsøy – Larsnes etter sambandet 37, =kr 86,50 Endring i reisemønsteret fører at berre annakvar tur går til Gurskøy (37,5 + 86,5)/2 = kr 62,00 Dersom det er meir enn ein passasjer vert det enno billigare å reise etter at sambandet er ferdig

14 Bompengar 50% av dei reisande har klippekort snitt rabatt på 12,5 % = 43,75 Bilar i etter sambandet 50 % auke gir bilar bilar * 43,75 = kr Minus drift av stasjonen = kr Brutto inntekt = kr Minus moms = kr Netto inntekt kr ,-

15 Ambulansebåt Driftskostnad i 2007 kr Helse Sunnmøre kr Vi har lagt inn ein innsparingsgevinst på heile helsesektoren på Kr

16 Fylkeskommunen Ferja og ferjeleie Med i finansieringsplanen Innbyggjartilskot for geografi Dette utgjer ei halv stilling som vert innspara. Denne innsparinga har ikkje vi med.

17 Endring av reisemønster Når SF er etablert vil rute 02 få ein auke i tal reisande ( kanskje bilar + passasjerar ) Dette vil utgjere omlag 1,5 mill p.a. Ikkje medteke i vår finansiering.

18 Lege tenester Etter sambandet vil det verte muligheit for å ha lækjarsamarbeid med Vanylven

19 Skulebygningar Sal av tome skulebygg kan legge grunnlag for ny næring. Salet vil kunne finansiere ombyggingskostnader når tre skulekrinsar vert til ein.

20 Hamner Tre bygder kan no ha felles hamn. Her må ein kunne få ut ein gevinst til felles beste. Innsparinga er ikkje medteken i finansieringsplanen.

21 El forsyning Tussa vil få innsparingar i drift av kraftliner og utstyr. Kablar vil kunne leggast i sambandet.

22 Landbruket Eksisterande gardsbruk vil få utvida aktivitets område. Veterinærtenester vert rimelegare Mjølkelevering vert rimelegare Fraktkostnader vert redusert

23 Fjordkryssing Etter sambandet vil det verte lettare å få til ei fjordkryssing.

24 Sambandet Ikkje inflasjonsdrivande Sikker ordning, ei varig investering. Nye næringar Sterkare samfunn Rikare kulturliv Auka verdiar på bygningar.

25 Kva må gjerast før finansieringa er på plass? Statleg tilskot må sikrast (Ambulanse, fylkeskommunetilskotet, hamner m.m.) Fylkeskommunen må godkjenne lenger nedbetaling enn ”norma på 15 år” (Sør - Trøndelag) Kommunane må gjere vedtak om at innspara midlar kan nyttast.


Laste ned ppt "Sande Fastlandssamband As Etablert i 1987, 313 aksjonærar. Sande Kommune 51%, Vanylven Kommune 11%, Brimer Kvamsøy as 7% § 3 Selskapet sitt føremål er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google