Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommentar til statsbudsjettet 2012 - kommuneopplegget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommentar til statsbudsjettet 2012 - kommuneopplegget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommentar til statsbudsjettet 2012 - kommuneopplegget

2 Kjente elementer i kommuneregnskapene i 2012 Kilder: kommuneproposisjonen 2012, KS

3 Utgiftsvekst i 2012 – hvis vekst i tjenestetilbud fortsetter Kilde: KS

4 Pensjonspremier og pensjonskostnader Pensjonspremie –premie betalt til pensjonsleverandørene for å oppfylle pensjons- forpliktelsene (Netto) pensjonskostnad –kostnaden til pensjon som netto utgiftsføres i kommuneregnskapene Når pensjonspremiene er høyere enn pensjons- kostnaden –svekkes likviditeten –øker det akkumulerte premieavviket (utsatt regnskapsføring av pensjonskostnad) –øker neste års pensjonskostnad (amortisering)

5 Noen tall…. 2010 –Pensjonspremier: 19,6 mrd kr –Netto premieavvik: 3,8 mrd –Akkumulert premieavvik: 23 mrd kr Anslag 2011 –Netto premieavvik: 0 – 0,5 mrd –Akkumulert premieavvik: 23 mrd kr

6 Hva skjer i 2012? Økte pensjonspremier –redusert beregningsrente fra Finanstilsynet –svak avkastning på pensjonsmidlene i 2011 Økt pensjonskostnad –redusert forholdstall mellom lønnsvekst og nominell rente

7 Grovt anslag for pensjonspremier og pensjonskostnader i 2012 Kilder: Pensjonspremier: KLP, Kommunal Rapport 22.9.11, Pensjonskostnader: KS

8 Barnehageetterspørsel og kontantstøtte Kontantstøtten økt fra 3303 til 5000 kr pr mnd, dvs 51,4 pst Anslag redusert barnehageetterspør sel: - 1970 plasser Kontantstøtten fjernet – fra 3303 til 0 kr, dvs 100 pst Anslag økt barnehageetterspør sel: + 3130 plasser Barn 13 – 18 mnd Barn 24- 35 mnd

9 Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter Opplegg for etterberegning/kontroll Styringsinformasjon Beregningsdokumentasjon Forventningsavklaring

10 Samhandlingsreformens finansiering – skritt for skritt

11

12

13

14

15

16 Samhandlingsreformen – netto effekt pr innbygger

17 Samferdsel + økt rammer til vegvedlikehold også av fylkesveger + trekk momsrefusjon fylkeskommuner redusert til 125 mill ? Satsing på drift av kollektivtrafikken i fylkene, finansiert over frie inntekter


Laste ned ppt "Kommentar til statsbudsjettet 2012 - kommuneopplegget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google