Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneproposisjonen 2010 - Konsekvenser for Troms fylkeskommune Økonomisjef Berit Koht.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneproposisjonen 2010 - Konsekvenser for Troms fylkeskommune Økonomisjef Berit Koht."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kommuneproposisjonen 2010 - Konsekvenser for Troms fylkeskommune Økonomisjef Berit Koht

3 Kommuneproposisjonen 2010 Det økonomiske opplegget for 2010 Endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene Økonomi og forvaltningsreformen

4 Det økonomiske opplegget for 2010 Reell økning i frie inntekter til fylkeskommunene på 2,5 mrd. kroner Av dette –0,5 mrd. kr ”ordinær” rammeøkning –1 mrd. begrunnet med overtakelse av forvaltningsansvaret for øvrige riksveier

5 Ordinær rammeøkning Kommer økningen som skatt eller rammetilskudd? Økning for Troms: Som skatt 17 mill. kroner Som rammetilskudd 20 mill. kroner

6 Inntektssystemet Endringene i kostnadsnøklene utsatt til 2011 Endring i telledato for befolkningstall for innbyggertilskuddet Ut med overgangsordninger og inn med INGAR Mindre skjønnstilskudd

7 Forvaltningsreformen Kort prosess med lite involvering av KS og fylkeskommunene – bl.a. ingen høring Ingen eller få personer overføres fra staten til fylkeskommunene –Fylkene får for overført midler for å ivareta kompetanse-/kapasitetsbehov Fortsatt mye uklart – kommer først i statsbudsjettet til høsten

8 Regional utviklingsaktør Fylkeskommunen har et helhetlig ansvar som regional utviklingsaktør – statens signaler blir mer og mer fragmentert

9 Samferdsel Etter forvaltningsreformen vil fylkeskommunene være ansvarlig for et vegnett på 44 000 km, og er dermed den største vegeieren Troms fylkeskommune overtar 1 180 km veg fra staten Fra 2010 utgjør fylkesveger til sammen 2 909 km

10 Økonomi Rammen til fylkesveger og riksvegferjer overføres til fylkeskommunene, til sammen 5,9 mrd. kroner Frie inntekter øker med 1 mrd. kroner som begrunnes med etterslep i vegvedlikeholdet

11 Hva betyr det for Troms? Drift og vedlikehold veg 178 mill Investering veg 69 mill Ferjer 184 mill  Til sammen 431 mill fra SD Frie inntekter 42 mill

12 Er vi fornøyd? Tilfreds med at det er overført friske midler knyttet til veg Vi overtar 6,8 pst. av riksvegene og får 6,5 pst av driftmidlene og 3,7 pst. av investeringsmidlene

13 Er vi fornøyd? Vedlikeholdsetterslepet i Troms for vegene vi overtar: 930 mill. kr Det vil ta 20 år før vi har tatt igjen vedlikeholdsetterslepet


Laste ned ppt "Kommuneproposisjonen 2010 - Konsekvenser for Troms fylkeskommune Økonomisjef Berit Koht."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google