Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte mellom Hordalandsbenken og Bergen kommune 3. januar 2012 Byråd for kultur, Næring, Idrett og Kirke Gunnar Bakke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte mellom Hordalandsbenken og Bergen kommune 3. januar 2012 Byråd for kultur, Næring, Idrett og Kirke Gunnar Bakke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte mellom Hordalandsbenken og Bergen kommune 3. januar 2012 Byråd for kultur, Næring, Idrett og Kirke Gunnar Bakke

2 Viktige saker for Bergen/Hordaland 1.Kulturarena-bygg 2.Nasjonale kulturinstitusjoner i Bergen 3.Næringsutvikling i vår region

3 Kulturarena-bygg •Grieghallen – Fornyingsprosjektet •BIT Teatergarasjen

4 Grieghallen •Mer enn 30 års drift uten stor grad av systematisk fornyelse har skapt et omfattende fornyelsesbehov både når det gjelder bygg og tekniske fasiliteter. •Samlet finansieringsbehov i fornyelsesprosjektet er således NOK 220,6 mill.

5 Grieghallen •Søknad om delfinansiering fra stat, fylkeskommune og kommune er basert på følgende finansieringsmodell hvor man finansierer 2/3 lokalt/regionalt og 1/3 statlig. •Statlig delfinansiering må være på plass dersom prosjektet skal realiseres. •Oppstart i 2012, med avslutting i 2015 da BFO feirer sitt 250 års jubileum i 2015

6 BIT Teatergarasjen •Teaterets hjem er revet –Nye lokaler krever høyere offentlig tilskudd til husleie –Nytt hus krever økt statlige driftsmidler til betjening av lån/investering •Carte Blanche – som visningsarena

7 Nasjonale institusjoner i Bergen •Den nasjonale scene (DNS) 100 % •Bergen Filharmoniske Orkester 100% •DNS har kapasitetsproblemer •BFO feirer 250 år i 2015

8 Næringsutvikling i vår region •En tradisjonell næring (olje og gass) •En fremtidsnæring (kulturnæring)

9 Olje og gass Mobilisering for fortsatt forskningssenter i Bergen •Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR) opprettet i 2003. •Staten har brukt 140 mill (57 ansatte) •Eneste senter for fremragende forskning med hovedtema petroleum og økt utvinning. •Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Uni Research AS

10 Filmnæring - viktig kulturnæring på Vestlandet •Incentivordning for utenlandske filminnspillinger i Norge. •Ordningen må flyttes fra kulturdepartementet til næringsdepartementet. •Sentralisering av filmområde- •90% av 413 mill går til selskaper o Oslo- område. •Vestnorsk filmsenter trenger mer av disse midlene.


Laste ned ppt "Møte mellom Hordalandsbenken og Bergen kommune 3. januar 2012 Byråd for kultur, Næring, Idrett og Kirke Gunnar Bakke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google