Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hordaland.no Vedlegg til søknad om spelemidlar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hordaland.no Vedlegg til søknad om spelemidlar."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hordaland.no Vedlegg til søknad om spelemidlar

2 www.hordaland.no Behovsvurdering  behovsvurdering av anlegget  Førehandsgodkjente planer/teikningar  skal være godkjent av kommune / Kyrkje og kulturdepartementKyrkje og kulturdepartement  eventuell førehandsgodkjenning av KKD skal sendast via kultur og idrett i HFK

3 www.hordaland.no Kostnadsoverslag  innhente anbod/tilbod på arbeid/anlegg som skal utføres/byggast.  NB! offentlige anskaffelsar - ulike terskelverdiar  anbod/tilbod må være tilstrekkeleg spesifisert og kunne kontrollerast i ettertid  dugnad må spesifiserast (sjå plansjen finansieringsplan)

4 www.hordaland.no Kostnadsoverslag forts  må fordelast på kva som gir rett til tilskot og kva som ikkje gir rett til tilskot  administrasjon maks 5% av godkjent tilskotsberettiga kostnadsoverslag  kun renter på byggjelån i perioden  kan ikkje kalkulere inn uføresette utgifter og prisstigning i kostnadsoverslaget

5 www.hordaland.no Ikkje tilskotberettiga kostnader  drift/vedlikehald av anlegget  til erverv av grunn, dekning av gjeld og/eller finansieringskostnader utover byggjelån  til kjøp av løst utstyr  til publikumstribuner, veier, parkerings- plasser og/eller eigedomsgjerder

6 www.hordaland.no Finansieringsplan  eigenkapital – kontoutskrift frå bank  (fylkes)kommunalt tilskot – kopi av vedtak  private tilskot/gåver – kopi av gåvebrev  rabattar; reelle konkurransedyktige markedspriser kopi av tilbod/faktura –kan ikkje rekne med mva på rabattar -

7 www.hordaland.no Finansieringsplan forts  lån – kopi av lånetilsegn og stadfesting på at lånevilkårene er akseptert  dugnad – verdien av dugnad skal framkome i egen oversikt –kalkulert av kvalifisert fagperson / firma –kan ikkje rekne med meirverdiavgift på dugnad

8 www.hordaland.no Forvaltning, drift og vedlikehald  Plan for bruk av anlegg inkl driftsbudsjett  Plan for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling med tilhøyrande budsjett for; –fleirbrukshaller –symjehaller –spesialhaller

9 www.hordaland.no Grunnboksutskrift  Kopi av stadfeste grunnboksutskrift der anlegget er lokalisert  Ved avtale om feste/leie er det naudsynt også med kopi av tinglyst feste- /leieavtale på minimum –40 år ved ordinære anlegg –20 år ved nærmiljøanlegg –10 år ved forenkla nærmiljøanlegg

10 www.hordaland.no Vedlegg til søknad  alle vedlegg må merkes med tall / bokstaver  legg berre ved relevante vedlegg  mangelfull søknad inklusiv dokumentasjon; –skaper meirarbeid for alle parter med å hente inn tilleggsopplysningar i ettertid –søknadsbeløp kan ikkje godkjennast

11 www.hordaland.no Søker på nytt der søknad tidligare er godkjent 1.Uendra kostnad og finansiering –Ingen vedlegg skal leggast ved søknaden 2.Kostnad er oppjustert –Nye oppjusterte tal for kostnader og finansiering må dokumenterast i form av at berre nye relevante vedlegg sendes inn


Laste ned ppt "Www.hordaland.no Vedlegg til søknad om spelemidlar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google