Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo
Oslopakke 3 O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport for en region i vekst Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo 8. november 2006 Stian Berger Røsland

2 O3 Oslopakke 1 & 2 TØIs evaluering av Oslopakke 1 og 2:
All vekst på hovedveiene Trafikkveksten er på norsk gjennomsnitt Flere kollektivreiser over bygrensene, men redusert kollektivandel Veibygging i takt med trafikkvekst Noe bedre flyt i morgenrush Mindre trafikk på lokalveiene gir økt sikkerhet og bedre miljø Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

3 O3 Utfordringene frem til 2025 Biltrafikken vokser
En vekstkraftig Oslo-region trenger effektiv, sikker og miljøvennlig transport Forventet vekst i Osloregionen fram til 2025: Befolkning og arbeidsplasser % Biltrafikk % Trafikkveksten vil uten Oslopakke 3 skape: Mer kø på hovedveiene og i indre by Uforutsigbar transport for næringslivet Mer trafikk på lokalveiene Dårligere miljø og flere ulykker i boligområder Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

4 O3 Vår løsning Oslopakke 3 – et lokalt initiativ for å:
Videreutvikle et moderne hovedveinett Omfattende utbygging av tunneler for å skjerme nærmiljøer for støy og luftforurensning Frigi arealer for byutvikling Styrke kollektivtrafikken med midler til investering og drift Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

5 O3 Økonomiske rammer 2008–2027, mrd kr Uten Oslopakke 3
Med Oslopakke 3 Stamvei 4,8 Øvrig riksvei 7,6 Dagens bomring 5,5 30,7 Snitt ved Blommmenholm - Ekstra tunge kjøretøyer 3,4 75 øre/koll.reise 0,4 2,1 Sum 18,3 53,4 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

6 Fordeling av midlene O3 Totalpakke: mill. kr Prosjekter i Oslo mill. kr Prosjekter i Akershus mill. kr Herav til kollektivtransport: mill. kr Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

7 O3 Fordeling mellom formål
Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

8 O3 Trafikantbetaling Dagens bomring – gj.snittlig pris 19 kr
Bompenger uten tidsdifferensiering i retning mot byen Dagens bomring – gj.snittlig pris 19 kr Nytt betalingssnitt mellom E 18 ved Blommenholm og Marka – gj.snittlig pris 13 kr Rabatt 5 kr ved passering av Blommenholm-snittet og Bomringen på samme tur Periodekort avskaffes, men dagens rabatt klippekort videreføres Mer automatisk innkreving – mer av inntektene til utbygging og drift Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

9 O3 Oslopakke 3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

10 E18 Bjørvikatunnelen: 2 325 mill.
O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

11 Ring 3 Ulven-Sinsen: 1 290 mill.
O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

12 O3 E 18 Vestkorridoren: 11 000 mill.
Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

13 O3 E6 Manglerudtunnel og E18 Mosseveitunnel
E6 Manglerudtunnel: mill E18 Mosseveitunnel: mill Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

14 O3 Røatunnelen: 700 mill. Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

15 O3 Homansbyen stasjon Opprusting av T-bane: 2 750 mill
Sees i sammenheng med oppgradering av Majorstutunnelen Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

16 O3 Opprusting av T-bane fortset.: 2 750 mill.
Haslesvingen med ny Løren stasjon gir mulighet for å kjøre direkte mellom Grorudbanen og T-baneringen mot Nydalen, Blindern og Majorstuen og videre mot sentrum. Tiltaket øker praktisk kapasitet i hele T-banenettet, slik at det blir mulig å gi høyere frekvens også på Østensjøbanen (ill. grønn linje 3) Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

17 O3 Noen av prosjektene i Akershus Oslopakke 3
Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

18 O3 E6 Vinterbro –Assurstjern: 850 mill.
Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

19 O3 Rv 152 i Follo: 600 mill Kolbotn Vegomlegging Kolbotn – Langhus Bedre trafikksikkerhet og miljø Ski Vegomlegging Trolldalen i Frogn Kurveutretting og ny gang/sykkelveg. Ås Ny trasé Ås – Holstad. Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

20 Fornebubane: 600 mill. O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

21 Kolsåsbanen: 550 mill. O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

22 O3 Baneforlengelse til A-hus: 700 mill.
Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst


Laste ned ppt "Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google