Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslopakke 3 O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport for en region i vekst Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo 8. november 2006 Stian Berger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslopakke 3 O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport for en region i vekst Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo 8. november 2006 Stian Berger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslopakke 3 O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport for en region i vekst Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo 8. november 2006 Stian Berger Røsland

2 TØIs evaluering av Oslopakke 1 og 2: All vekst på hovedveiene Trafikkveksten er på norsk gjennomsnitt Flere kollektivreiser over bygrensene, men redusert kollektivandel Veibygging i takt med trafikkvekst Noe bedre flyt i morgenrush Mindre trafikk på lokalveiene gir økt sikkerhet og bedre miljø Oslopakke 1 & 2 O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

3 Biltrafikken vokser En vekstkraftig Oslo-region trenger effektiv, sikker og miljøvennlig transport Forventet vekst i Osloregionen fram til 2025: Befolkning og arbeidsplasser +20 % Biltrafikk +30 % Trafikkveksten vil uten Oslopakke 3 skape: Mer kø på hovedveiene og i indre by Uforutsigbar transport for næringslivet Mer trafikk på lokalveiene Dårligere miljø og flere ulykker i boligområder Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst O3O3 Utfordringene frem til 2025

4 Oslopakke 3 – et lokalt initiativ for å: Videreutvikle et moderne hovedveinett Omfattende utbygging av tunneler for å skjerme nærmiljøer for støy og luftforurensning Frigi arealer for byutvikling Styrke kollektivtrafikken med midler til investering og drift O3O3 Vår løsning Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

5 Uten Oslopakke 3 Med Oslopakke 3 Stamvei4,8 Øvrig riksvei7,6 Dagens bomring5,530,7 Snitt ved Blommmenholm-4,8 Ekstra tunge kjøretøyer-3,4 75 øre/koll.reise0,42,1 Sum18,353,4 O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst Økonomiske rammer 2008–2027, mrd kr

6 Totalpakke: 53.000 mill. kr Prosjekter i Oslo30.500 mill. kr Prosjekter i Akershus21.600 mill. kr Herav til kollektivtransport: 20.500 mill. kr Fordeling av midlene O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

7 Fordeling mellom formål O3O3

8 Bompenger uten tidsdifferensiering i retning mot byen Dagens bomring – gj.snittlig pris 19 kr Nytt betalingssnitt mellom E 18 ved Blommenholm og Marka – gj.snittlig pris 13 kr Rabatt 5 kr ved passering av Blommenholm-snittet og Bomringen på samme tur Periodekort avskaffes, men dagens rabatt klippekort videreføres Mer automatisk innkreving – mer av inntektene til utbygging og drift Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst Trafikantbetaling O3O3

9 Oslopakke 3 O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

10 E18 Bjørvikatunnelen: 2 325 mill. Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst O3O3

11 Ring 3 Ulven-Sinsen: 1 290 mill. O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

12 E 18 Vestkorridoren: 11 000 mill. Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst O3O3

13 E6 Manglerudtunnel og E18 Mosseveitunnel O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst E6 Manglerudtunnel: 3 800 mill E18 Mosseveitunnel: 2 000 mill

14 O3O3 Røatunnelen: 700 mill. Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

15 Opprusting av T-bane: 2 750 mill O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst Homansbyen stasjon Sees i sammenheng med oppgradering av Majorstutunnelen

16 Opprusting av T-bane fortset.: 2 750 mill. Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst O3O3 Haslesvingen med ny Løren stasjon gir mulighet for å kjøre direkte mellom Grorudbanen og T-baneringen mot Nydalen, Blindern og Majorstuen og videre mot sentrum. Tiltaket øker praktisk kapasitet i hele T-banenettet, slik at det blir mulig å gi høyere frekvens også på Østensjøbanen (ill. grønn linje 3)

17 Noen av prosjektene i Akershus Oslopakke 3 O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

18 E6 Vinterbro –Assurstjern: 850 mill. O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

19 Kolbotn Vegomlegging Kolbotn – Langhus Bedre trafikksikkerhet og miljø Ski Vegomlegging Ås Ny trasé Ås – Holstad. Trolldalen i Frogn Kurveutretting og ny gang/sykkelveg. Rv 152 i Follo: 600 mill Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst O3O3

20 Fornebubane: 600 mill. O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

21 Kolsåsbanen: 550 mill. O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst

22 Baneforlengelse til A-hus: 700 mill. O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport, for en region i vekst


Laste ned ppt "Oslopakke 3 O3O3 Effektiv, sikker og miljøvennlig transport for en region i vekst Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo 8. november 2006 Stian Berger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google