Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig bompengeregime Erfaringer fra Oslopakke 3 Fylkesordfører Anette Solli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig bompengeregime Erfaringer fra Oslopakke 3 Fylkesordfører Anette Solli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig bompengeregime Erfaringer fra Oslopakke 3 Fylkesordfører Anette Solli

2 Norges første bompengeordning Ble innført i 1721, på Norges første riksveg mellom Kongsberg og Hokksund (senere forlenget til Drammen). Formål var å finansiere og vedlikehold brua over darbu-elva. Det ble da etablert til sammen fire bompengesteder ved innfartsårene til Kongsberg. Bomstua i Eikerveien står fortsatt Ordningen ble avviklet i 1841

3 Bompengeselskaper Akershus fylkeskommune er eier i to selskap:

4 Hvorfor bompenger? Bompenger ble innført for å få nok inntekter til store veiprosjekter i hovedstadsregionen. Bompenger er det regionale nivåets bidrag til et spleiselag. Bompenger bidrar til at prosjektene blir realisert raskere.

5 Oslopakkene Oslopakke 1 fra 1990 : Bompenger til finansiering av veiprosjekter. 50/50 fordeling stat og bompenger, selv ved overskridelser. Oslopakke 2 fra 2001 : Bompenger også til investering i infrastruktur kollektivtrafikk. Oslopakke 3 fra 2007/08: Bompenger også til drift av kollektivtrafikk. Ressursene settes inn der det er størst behov. Sammen med Oslo og Akershus egne bevilgninger er bompengene det regional bidraget til å løse samferdselsutfordringene.

6 Rådhusplassen før og etter

7 Oslopakkene – hva har vi lykkes med? En betydelig forbedring av kapasitet og standard på vei og kollektivsystemet i Oslo og Akershus. Bidratt til økt kollektivandel: flyttet trafikanter fra vei til kollektiv. Markant økning av arbeidsreiser med kollektiv.

8 E16 Wøyen-Bjørum Foto: Øystein Skotte, Statens vegvesen. Rv 22 Lillestrøm-Fetsund, anleggsarbeid 2013 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

9 E 16 Sandvika - Wøyen Illustrasjon av ny E16 fra kryss med Bærumsveien sett sydover mot Sandvika. Ill: Statens vegvesen, Aas Jakobsen/Via Nova

10 | Oslopakke 3-midlene bidrar til blant annet til drift av Nesoddenfergene, økt busstilbud i Akershus og oppgradering og drift av Kolsåsbanen. Foto: Ruter/Akershus fylkeskommune

11 Folks holdning til bompenger Holdningsundersøkelser i Oslo og Akershus viser en stadig større aksept for bompenger. Med informasjon om hvordan pengene fra bomringene brukes øker andelen som positive kraftig. Omlag 6 av 10 er fornøyd med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus. Mer fornøyde med kollektivtilbudet: Drøye 6 av 10 er fornøyde med standarden på kollektivtilbudet i Oslo og Akershus

12 Ny bane til Fornebu

13 Ny bane til Ahus

14 Mindre spleiselag, mer bompenger – også en utfordring for Vegfinans Lavere statlig andel medfører høye bompengesatser. Stor fare for trafikklekkasje - det må innføres bomstasjoner også på det lokale veinettet. Skaper trafikkproblemer lokalt. Truer dette dagens bompengeregime – «den lokale enigheten»?


Laste ned ppt "Bærekraftig bompengeregime Erfaringer fra Oslopakke 3 Fylkesordfører Anette Solli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google