Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smart spesialisering på Østlandet – skisse til mulig hovedprosjekt 12.01.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smart spesialisering på Østlandet – skisse til mulig hovedprosjekt 12.01.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smart spesialisering på Østlandet – skisse til mulig hovedprosjekt 12.01.2016

2 FORMÅL Formålet med forprosjektet er å gi beslutningsgrunnlag for igangsetting av et smart- spesialiseringsprosjekt (hovedprosjekt) i Østlandsregionen _________________________________________________ HOVEDINNHOLD Analyse av næringsmiljøene i regionen som grunnlag for anbefaling om innretningen av et smart spesialiserings-prosjekt Utarbeiding av skisse til hovedprosjekt

3 OM SMART SPESIALISERING Spill på sine styrker og konkurransefortrinn. Identifiser de områder hvor regionen har eksisterende eller potensielt komparative og konkurransemessige fortrinn. Prioriter disse områdene! Det er viktig at strategien fokuserer på et begrenset antall prioriteringer. Smart diversifisering /diversifisert spesialisering Prosess for entreprenørielle oppdagelser sentralt Kontinuerlig arbeid

4 HVORFOR SMART SPESIALISERING PÅ ØSTLANDET? Grunnlag for forsterket og langsiktig samarbeid i forhold til næringsutvikling og verdiskapning på Østlandet Relevant for både høy- og lavteknologiske regioner Prioritering av innsats og unngå å spre midler tynt utover Bedre tilgang på ressurser, nettverk og verdikjeder. Helhetlig utvikling av verdikjeder Bedre muligheter for å jobbe med større generiske utviklingstiltak på tvers av bransjer og fylkesgrenser Fordel for med tanke på å nå igjennom i Horizon 2020

5 ALLE NÆRINGER Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Alle 8 Jordbruk og skogbruk 1,800,600,016,775,551,531,181,421,18 Fiske, fangst og akvakultur 0,050,00 0,060,01 Bergverksdrift 0,700,460,051,751,681,422,831,380,73 Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 0,000,130,020,00 0,010,04 Industri** 1,940,820,421,121,312,392,182,061,07 Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning 0,930,210,491,722,061,780,003,900,86 Vannforsyning, avløp og renovasjon 1,771,260,681,632,402,012,001,931,29 Bygge- og anleggsvirksomhet 1,901,071,021,471,551,891,561,351,28 Varehandel og reparasjon av motorvogner 1,422,041,521,171,201,421,451,161,55 Utenriks sjøfart 0,041,111,550,00 1,730,060,99 Transport utenom utenriks sjøfart 1,131,720,820,780,861,200,800,731,05 Post og distribusjonsvirksomhet 1,432,021,301,531,270,001,741,231,38 Overnattings- og serveringsvirksomhet 0,961,301,421,021,671,381,211,161,32 Informasjon og kommunikasjon 0,702,412,390,631,150,580,770,721,76 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0,680,862,761,100,710,770,670,681,61 Omsetning og drift av fast eiendom 1,011,172,120,900,851,041,180,721,49 Boligtjenester, egen bolig 1,551,461,261,501,521,221,441,461,37 Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 0,891,861,840,600,660,771,140,841,46 Forretningsmessig tjenesteyting 0,961,331,710,790,631,441,120,961,37 Offentlig admistrasjon og forsvar 1,291,011,612,031,501,091,201,231,39 Undervisning 1,401,080,921,481,611,091,421,481,13 Helse- og omsorgstjenester 1,741,230,811,871,851,461,551,731,22 Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 1,050,892,061,661,311,161,131,291,51 ¬ Offentlig forvaltning 1,511,111,081,861,701,241,401,521,25 ¬¬ Statsforvaltning 1,130,931,641,711,340,951,131,111,33 ¬¬ Kommuneforvaltning 1,821,250,601,992,001,491,631,871,18 Bruttoprodukt i de åtte østlandsfylkene sammenlignet med total bruttoprodukt i Norge. Alle verdier over 1,5 er uthevet.

6 STRATEGIER OG SATSINGSOMRÅDER Felles satsinger i de åtte fylkene er: -Energi, klima og miljø -Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv -(Landbruk og mat) Helse og omsorg har enten strategi eller er en relativt tung næring Ellers stor variasjon mellom de åtte fylkene

7 BransjeNettverkGeografisk nedslagsområde Fornybar energi og miljø Borg PlastnetØstfold, Fredrikstad Energiforum ØstfoldØstfold, Halden Gjenvinning ØstfoldØstfold, Fredrikstad Green Business NorwayTelemark, Skien Industricluster GrenlandTelemark, Porsgrunn VannklyngenVestfold, Tønsberg OREEC - Oslo Renewable Energy and Environment Cluster Oslo SolklyngenOslo TreklyngenBuskerud, Ringerike NCE Smart Energy MarketsØstfold, Halden Electric mobility Norway (Arena)Buskerud, Kongsberg Helse og biotek/medtek Arena HeidnerHedmark, Hamar Arena Helse i ValdresOppland, Nord Aurdal Arena HelseinnovasjonBuskerud, Drammen DNFs helsefremmende kompetansenettverk Buskerud, Drammen GroØstfold, Moss, Akershus Helseinnovasjon TelemarkTelemark, Skien Nansen Neuroscience NetworkOslo NCE Oslo Cancer ClusterOslo Oslo Medtech (Arena)Oslo IT og Software Electronic coastVestfold, Horten Halden IT ForumØstfold, Halden IKT GrenlandTelemark, Skien It ArenaBuskerud, Drammen Hamar Game CollectiveHedmark, Hamar Oslo ICT NetworkOslo Maritim Engineering CoastVestfold, Tønsberg MareLifeOslo Maritim og logistikkØstfold, Moss, Akershus Maritimt Forum OslofjordenOslo Shipping & Offshore NetworkOslo Reiseliv GudbrandsdalsmatOppland, Sel GuldkornØstfold, Sarpsborg Matopplevelser i NumedalBuskerud, Nore og Uvdal The Conference CoastVestfold, Sandefjord Vestfold MatVestfold, Larvik Metaller og materialer NCE Systems engineeringBuskerud NCE RaufossOppland Olje og gass Subsea ValleyAkershus, Buskerud ICT systems, mikro og nanoteknologi NCE Micro og NanotechnologyVestfold

8 Næringsmessige forskjeller mellom fylkene Oslo/Akershus med mye tjenesteyting og styrende og ledende virksomhet. Hedmark/Oppland med mye landbaserte primærnæringer og andre næringer (industri og reiseliv) nært forbundet med disse. Buskerud/Vestfold/Telemark/Østfold med allsidig variert næringsstruktur, hvorav en del av industrien har betydelige strukturutfordringer. Oslo/Akershus er mest næringsnøytrale.

9 To innretninger på et mulig hovedprosjekt Prosjekter på nærings- og regionnivå Ikke hensiktsmessig å lage prosjekter for hele Østlandet Mer generiske satsinger som dekker alle de åtte fylkene eller mange av dem

10 Forslag til geografisk og næringsmessig innretning RegionForslag til næringsmessig prioritering Hedmark og Oppland Jordbruk og skogbruk Trelast-, trevare- og papirvareindustri Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning Helse- og omsorgstjenester Oslo og Akershus Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Helse- og omsorgstjenester Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

11 MULIG GENERISKE SATSINGER Generiske utviklingstiltak med utgangspunkt i de foreslåtte næringsmessige spesialiseringene Generiske satsinger som er løskoblet fra geografi og næring: Attraktivitetsdimensjonene som inngår i Reve og Sasson sin smaragdmodell. Teorier knyttet til faktorer som er mest avgjørende for å skape konkurransefortrinn, for eksempel ressurbaseteori. Prosjekter som fokuserer på utviklingen av disruptive teknologier

12 MULIG INNHOLD I HOVEDPROSJEKTET Gjennomføre en analyse av regionale konteksten og potensialet for innovasjon analyse av økonomisk spesialisering ved hjelp av registerdata samt foreliggende strategier og analyser. Gjøre en grundig analyse av styringsstrukturen Forankring og samling av relevante aktører; triple helix Utarbeide en samlet visjon for regionen Utvelgelse av et begrenset antall prioriteringer for den regionale utviklingen Balanse mellom næringsmessige/geografiske og generiske satsinger Etablere en passende politikk og handlingsplan Integrere evalueringsmekanismer

13 FORSLAG TIL ORGANISERING Gjennomfører hovedprosjektet med utgangspunkt i de tre regionene en har for regionale forskningsfond. Overordnet rammeprosjekt for å koordinere og lære på tvers. Her vil det være naturlig at alle fylkeskommunene er representert og sørger for erfarings- spredning. Verktøy for gjennomføring av generiske satsinger Egne strategier i de tre regionene: Overordnet styringsgruppe: de sentrale næringsklyngene og -miljøene i fylket, virkemiddelaktørene og noen representanter fra FoU-aktører. Prosjekter/arbeidsgrupper som gjør det mer detaljerte arbeidet. Triple helix representasjon, benytte etablerte strukturer. Tidshorisont på 1 år og økonomisk ramme på 500 000 kroner per fylke.


Laste ned ppt "Smart spesialisering på Østlandet – skisse til mulig hovedprosjekt 12.01.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google