Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 14. april 2016 Tilgang til livet … Maria og Iris.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 14. april 2016 Tilgang til livet … Maria og Iris."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 14. april 2016 Tilgang til livet … Maria og Iris

2 Program Erfaringsdeling (Åsvang, Vikåsen og Nidarvoll) Skolebesøkene Oppfølging av Tilgang til livet … Veien videre Pedagogisk loppemarked: refleksjon over egen praksis Evaluering

3 Hva kjennetegner gode skrivelærere? Skriv dine tanker om dette spørsmålet på en lapp (andre skal lese lappen). Kast snøballene på hverandre til dere får beskjed om å stoppe. Samle dere i grupper på ca. fem personer. Les opp tekstene dere har fått. Alle bør ha en «ball» hver.

4 1. Skrive mye på fagenes premisser, og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen. 2. Bruk formativ vurdering for å fremme elevenes skriveutvikling 3. Gjør elevene til strategiske skrivere 4. Gi rammer som støtte for elevenes skriving 5. Skap et klasserom der en diskuterer tekst og skriving -Det som kjennetegner klasserommet til gode skrivelærere, er at det foregår en kontinuerlig klasseromssamtale om skriving og om tekster. -Det handler om å skape en kultur for skriving i klasserommet. Fem prinsipper for god skriveopplæring

5 Luften ut av ballongen-modellen Det begynte med en happening … Det putrer og går Ingen husker hvordan det begynte og hvorfor det begynte … Opptur! Happening! Tilgang til livet … HVA NÅ? Skriveprøven, Språkløyper, Skrivestien eller... (Karlsen, Lesesenteret)

6 Nettbaserte ressurser som redskap i utviklingsarbeidet

7 Skolebasert kompetanseheving Skoleleder må lede lærerkollegiet til felles forståelse og god samhandlingspraksis. Kollektiv læring. Etablere felles mål og kommunisere forventninger til hverandre Utvikle profesjonelle arbeidsmiljøer der lærere reflekterer over egen praksis basert på felles kunnskap. Utvikle en kultur for deling

8 Suksesskriterier lærere og ledelse har felles målforståelse konkrete arbeidsoppgaver (utprøving i praksis) det skapes tid og rom for: refleksjon erfaringsdeling kollegaveiledning (Thomas Dahl, leder for faggruppe for skoleutvikling og utdanningsledelse ved NTNU)

9 Lenke til SkrivestienSkrivestien

10 Meld dere på Skrivestien: www.skrivesenteret.no

11 Fagsamling Utprøving i egen praksis Refleksjons- samling

12 SPRÅKLØYPER Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving ( 2016-2019) ”Gode språklege ferdigheiter er avgjerande – for leik og læring i barnehagen, for lesing, skriving og læring i skulealder, og for moglegheitene den enkelte har til å nå måla sine og utvikle potensialet sitt.”

13 Målgrupper: Alle barn og elever, men særlig fokus på: barn og elever med språkvansker elever med lese- og skrivevansker gutter minoritetsspråklige barn og elever høytpresterende elever

14 sprakloyper.uis.no

15 Kirken økte sin makt og rikdom gjennom hele middelalderen. Det fikk ikke bare vanlige mennesker føle, men også konger og keisere. Det var stadig konflikter mellom paven og kongene i middelalderen. Paven ville ha mest makt, og det ville ikke kongene finne seg i. Hvilke fem ord ville dere valgt ut som sentrale ord i denne teksten?

16

17 Kirken økte sin makt og rikdom gjennom hele middelalderen. Det fikk ikke bare vanlige mennesker føle, men også konger og keisere. Det var stadig konflikter mellom paven og kongene i middelalderen. Paven ville ha mest makt, og det ville ikke kongene finne seg i. Finn: Generelle akademiske ord Fagord Uttrykk

18

19 Kompetanseutviklingspakker med fordypningsøkter Utprøving, refleksjon og erfaringsdeling Fylkesvise introduksjonssamlinger

20 Pedagogisk loppemarked -Spesialavfall (det bør vi kvitte oss med) -Skrytelista (dette fungerer) -Idéhjørnet (ideer du har fått underveis på kurset)

21 Loppemarked Skrive individuelt på hvert punkt Drøfte i grupper Henge opp lapper på plakatene Oppsummere felles

22 http://www.kunstkultursenteret.no/?a=1&id=1890543357&oppl=8&ftsearch=

23 Lykke til!


Laste ned ppt "Trondheim 14. april 2016 Tilgang til livet … Maria og Iris."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google