Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for sosionomutdanning Kritisk refleksjon på nett NVU konferanse 2005 Inger Oterholm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for sosionomutdanning Kritisk refleksjon på nett NVU konferanse 2005 Inger Oterholm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for sosionomutdanning Kritisk refleksjon på nett NVU konferanse 2005 Inger Oterholm

2 Tema for presentasjonen Om kritisk refleksjon Hvem, når målsetting, evaluering Opplegget Gjennomføring Refleksjon

3 Hvem, når, målsetting 3. års sosionomstudenter på deltidsstudium 24 studenter - våren 2004 Målsetting: Lære selve metoden kritisk refleksjon. Gjennom å bruke metoden bli mer bevisst på egen handlingsmåte.

4 Hva presentasjonen bygger på Erfaring med utvikling Deltakelse på noen nettsamlinger Dialog med studentene Lese referat fra det studentene skrev og referat fra nettsamlingene Evaluering

5 Om metoden kritisk refleksjon Presentasjon av en utfordrende hendelse Medstudenter stiller spørsmål Refleksjon over spørsmålene Gi økt bevissthet og forståelse av egne handlinger og eventuell føre til endring av praksis

6 Om sentrale begreper Refleksjon: Tilbakekasting av en bølgebevegelse fra en flate, gjenspeiling, betraktning, ettertanke, overveielse Reflektiv forståelse - en bevissthet i forhold til hvordan vi konstruerer kunnskap, Kritisk refleksjon vektlegger en forståelse av maktrelasjoner og hvordan dominerende strukturerer konstrueres og opprettholdes. Forstår kunnskap som konstruert gjennom samhandling og knyttet til kontekst

7 Nettadresser http://www.diakonhjemmet.no/diasos/dsu/kritisk_refleksjon http://www.diakonhjemmet.no/diasos/dsu05/kritisk_refleksjon

8 Gjennomføring Valg og beskrivelse av hendelse Nettmøtets fungering Om å få og stille spørsmål

9 Om de utfordrende hendelsene Velge Behov for oppfølging - Egen utfordring - Konkret situasjon

10 Sende fra seg hendelsen Greit å sende til medstudent Veiledningsvennlig kultur ? - Studentene kjente hverandre - Noe erfaring med å lese hverandres tekster Alvorlige og vanskelige situasjoner ble beskrevet, men også noen generelle

11 Eksempel på hendelse Hvordan kan jeg møte en mor som er svært deprimert og har tenkt på å ta sitt eget liv? Hva gjorde det med meg å bli utsatt for trusler fra en klient? Hva er utfordrende for meg i møte med en rusmisbruker som ikke vil ha behandling? Hvordan kan jeg forholde meg til kollegaer som jeg er faglig uenig med?

12 Nettmøtet Praktisk - teknisk Deltakelse Selve nettmøtet

13 Eksempel på dialog på nettmøtet Hendelse om truende ungdommer Spm: Du valgte å konfrontere fremfor å glatte over. Hva tenker du at det forteller om deg? Svar: Tror det kan være tegn på at jeg jobber med min rolle som miljøarbeider og er usikker på hva jeg skal ta opp når. Spm: Hva var det i denne hendelsen som var mest utfordrende for deg? Svar: Det jeg føler er mest utfordrende er hvordan jeg skal ”glemme” eller se bort fra det faktum at jeg vet at disse gutten har skadet miljøarbeidere tidligere.

14 Et annet eksempel på dialog på nettmøtet Denne hendelsen handlet om en rusmisbruker som avsluttet et behandlingsopplegg selv om hun ikke var rehabilitert. Studenten hadde hatt spesielt ansvar for brukeren og opplevde det som tøft. Eksempel på spørsmål Spm. Du sa noe om at du følte deg skyldig, føler du deg skyldig i eller ansvarlig for hennes valg? Svar: jeg vet at jeg ikke er ansvarlig for hennes valg. Men det er klart at jeg tenker mye på om jeg kunne gjort ting på en annen måte. Tror ikke jeg føler meg skyldig.

15 Spørsmålene Hvordan var det å få spørsmål? Fikk meg til å tenke på mine reaksjoner på en annen måte Reflekterte over nye sider Tvunget til å tenke annerledes

16 Om å stille spørsmål Mer bevisst på hvordan stille spørsmål til refleksjon Mer bevisst på hvordan stiller spørsmål til klienter Eksempler på både åpne spørsmål og råd

17 Hva lærte studentene ? Metoden kritisk refleksjon Om egne reaksjoner Andre handlingsmuligheter Stille spørsmål Legge fram utfordringer Kritisk refleksjon? Gruppearbeid - samarbeidslæring

18 Nødvendige rammer Trygghet Teknisk fungerer Obligatorisk Pedagogisk sammenheng

19 Lærerressurser – min deltagelse Leste hendelser fortløpende og ga kommentar Deltok på 4 nettmøter Leste referat fra alle nettmøtene og ga kommentar og spørsmål til refleksjon Studentene ønsket mye lærerdeltagelse Metoden fordrer og deltagelse fra lærer

20 Spesielt om skriving og mulighet for refleksjon Skrive hendelse Tenkeskrive Skrive oppgave

21 Muligheter Veiledning på nett er mulig Fleksibilitet sted Innblikk i praksis ved å gi et godt bilde av studentenes erfaringer og utfordringer


Laste ned ppt "Avdeling for sosionomutdanning Kritisk refleksjon på nett NVU konferanse 2005 Inger Oterholm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google