Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å gi rammer som støtte for elevenes skriving. Praksisdokumentet  Les: Å gi rammer som støtte for elevenes skrivingÅ gi rammer som støtte for elevenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å gi rammer som støtte for elevenes skriving. Praksisdokumentet  Les: Å gi rammer som støtte for elevenes skrivingÅ gi rammer som støtte for elevenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

2 Praksisdokumentet  Les: Å gi rammer som støtte for elevenes skrivingÅ gi rammer som støtte for elevenes skriving  Noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser  Del med gruppa di/partneren din det du noterte ned på lesearket ditt

3 Rammer for skriving  På ungdomstrinnet møter elevene større faglige krav og større krav til skriveferdighet. Eksplisitt skriveopplæring er derfor helt nødvendig og må inngå i alle fag.  Å motivere for skriving handler om å målrette skriveoppgavene, gi gode rammer for skrivinga og bruke skriving i faglig relevante sammenhenger.  Å lære seg å skrive er med andre ord en kontinuerlig prosess som fortsetter etter at den første skriveopplæringen er avsluttet  Rammer for skriving vil si at vi gir elevene stillaser for å støtte elevenes skriveutvikling

4 Rammer for skriving kan være bruk av modelltekster  Bruk av modelltekster der samtalen rundt tekstene er sentralt Bruk av elevtekst for å modellere hvordan tematiske koblinger brukes for å skape sammenheng i tekst: http://youtu.be/9sZbl7N6-4o

5

6 Modelltekster  En modelltekst er en tekst man bruker som utgangspunkt for å for å diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved teksten med elevene.  Samtalen om teksten er svært viktig for at elevene skal utvikle et metaspråk om tekst og skriving.  Modelltekster kan også brukes som inspirasjon og slik motivere for egen skriving  Gode elevtekster er særlig nyttige som modelltekster fordi de relevante å strekke seg etter  Mangler man gode modelltekster, kan læreren konstruere modelltekster for det enkelte skriveformål

7 Rammer for skriving kan være å modellere skriveposessen  Modellering er viktig for å støtte elevene i skrivearbeidet og for å synliggjøre hva vi gjør når vi skriver Lærer modellerer ulike måter å innlede en artikkel: http://youtu.be/AZ1HkjmB5ashttp://youtu.be/AZ1HkjmB5as

8 Modellering  Modellering vil si at læreren modellerer skriving for elevene sine  Elever og lærer forhandler om hvordan teksten skal bli  Gjennom modelleringsprosessen synliggjøres at det å skrive handler om å foreta en rekke valg

9 Rammer for skriving kan være å bruke konkrete støttestillas  Skriverammer, startsetninger og tekstbinderarkiv er eksempler på ulike støttestillas eleven kan ta i bruk i skrivinga.  Skriverammer er fleksible verktøy eleven kan bruke for å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av skriveprosessen.

10 Hvorfor bruke skriverammer?  Rammene gjør det lettere å komme i gang med skrivinga  Rammene gjør det lettere å se for seg hvordan teksten skal bli til slutt (gir et «bilde» av teksten  Rammene gir hjelp til å finne ord som kan uttrykke innholdet og slik gir rammene kognitiv avlastning  Rammene gir erfaring med ulike måter å strukturere tekst på, både på heltekstnivå og avsnittsnivå  Rammene gir forslag til måter å skape sammenheng i tekst på.

11 Eksempel på skriverammer

12

13 Skriveramme for strukturering av innhold (tematiske avsnitt)

14

15

16 Når kan vi bruke skriverammer?  Skriverammer er et nyttig verktøy for elever som strever med å se for seg hele teksten  Skriverammer er kanskje spesielt nyttig i planleggingsfasen  Skriverammer må aldri reduseres til skjematiske innfyllingsoppgaver  All bruk av skriverammer må modelleres av lærer og elevene bør veiledes i bruken av dem  Skriverammer er stillas som må «rives ned» når elevene ikke har behov for dem lenger


Laste ned ppt "Å gi rammer som støtte for elevenes skriving. Praksisdokumentet  Les: Å gi rammer som støtte for elevenes skrivingÅ gi rammer som støtte for elevenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google