Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT- servicefag Vg2 Utdanningsveier videre Læreplass Studiekompetanse mm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT- servicefag Vg2 Utdanningsveier videre Læreplass Studiekompetanse mm."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 IKT- servicefag Vg2 Utdanningsveier videre Læreplass Studiekompetanse mm.

3 IKT – servicefag: Aktuelle arbeidssteder er knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private. Kan få fagbrev som IKT-servicemedarbeider Sentrale arbeidsoppgaver drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer informasjonssikkerhet etikk og personvern installasjon, bruk og vedlikehold av programvare rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT- systemer service og brukerstøtte

4 Kart alle retningene har mulighet for påbygging til generell studiekompetanse etter VG2, altså VG3 påbygging til generell studiekompetanse Kart Kart Alle retningene har mulighet for påbygging til generell studiekompetanse etter VG2, altså VG3 påbygging til generell studiekompetanse Det er mulighet for påbygging til generell studiekompetanse etter VG2, altså VG3 påbygging til generell studiekompetanse Man kan også velge VG4 påbygg til generell studiekompetanse om man etter ferdig lærling ønsker å få generell studiekompetanse Service og samferdsel IKT- servicefag lærling i IKT-servicefag lærling IKT-servicefag (fagbrev IKT- servicemedarbeider)

5 Fag- og timefordeling på Vg2: Fellesfag: Engelsk (2 timer) Norsk (2 timer) Kroppsøving (2 timer) Samfunnsfag (3 timer) Programfag: Drift og vedlikehold (6 timer) Bruker- og driftsstøtte (6 timer) Virksomhetsstøtte (5 timer) Prosjekt til fordypning (9 timer)

6 Vil du ha læreplass/jobb? Som lærling får du lønn: ett års begynnerlønn for fagarbeider fordelt over 2år, i tillegg får du verdifull erfaring. Bedriftene selv avgjør hvem de ansetter, du må søke med egenhendig skrevet søknad og CV. Bedriftene selv avgjør hvem de ansetter, du må søke med egenhendig skrevet søknad og CV. Bedriftene ser særlig på: Bedriftene ser særlig på: Lavt fravær, og karakteren God i orden/adferd. Lavt fravær, og karakteren God i orden/adferd. God kroppsøvingskarakter, og alminnelig gode fagkarakterer i særlig studieretningsfagene. (Minimum bestått i alle fag.) God kroppsøvingskarakter, og alminnelig gode fagkarakterer i særlig studieretningsfagene. (Minimum bestått i alle fag.) At du virker interessert i faget, og sympatisk som person under intervjuet. At du virker interessert i faget, og sympatisk som person under intervjuet.

7 Hvordan skaffe lærlingplass? Jobben med å skaffe seg lærlingplass starter i løpet av VG2 kurset. Ta kontakt med de bedriftene du kan tenke deg å søke til, og leverer en god skriftlig søknad (gjerne med referanser/attester). Besøk gjerne bedriftene hvis du har anledning til det, spør da etter faglig leder for lærlingene. Søk også om lærlingplass gjennom VIGO Gjør en god jobb når du er i utplassering. Forbered deg godt til intervju. -”Selg” deg selv!

8 Opplæringskontrakt/Lærekandidat et alternativ for: Deg som ikke kan få full lærekontrakt/fagbrev, men allikevel kan gjøre så store deler av arbeidet at du er interessant for flere arbeidsgivere. (Eks.: Kan fullføre/klare alle mål i læreplanen som retter seg mot kontorarbeid, men ikke salgsarbeid og sikkerhetsarbeid.) Har planlagt et opplæringsløp med reduserte opplæringsmål, sammenlignet med full læreplan. Du er selv hovedansvarlig for å finne en mulig lærebedrift, men skolen kan hjelpe deg for eksempel gjennom et bevisst valg av praksisplasser.

9 Hvordan finner du aktuelle lærebedrifter? Følg med på:  Stillingsannonser i aviser.  Internett; www.yrke.no -> lærebedrifter, - under ditt utdanningsprogram og programområde.www.yrke.no  Telefonkatalogens bedriftsregister.  Spør venner og familie om noen vet om noen som kan tenkes å ansette lærling.  Praksisbedriften, - er den aktuell?  Spør faglærerne dine om de har råd om hvilke bedrifter de tror passer best for deg.  http://www.mil.no/felles/fms/utdanning/start/lederutdanning/lk/serv ice/ Ta selv kontakt med aktuelle lærebedrifter og undersøk mulighetene for læreplass; ring, møt opp personlig eller skriv brev/mail. Bedriftene liker at du er aktiv!

10 Hva gjør du etterpå? Spør jobb/praksisplass om de kan gi deg en attest, eller være referanse for deg? Send mange søknader, (med CV)! Ta kontakt, og spør hvordan den videre utvelgingsprosessen er planlagt. Still forberedt til intervju. Vær tilgjengelig på telefon til du har fått læreplass, eventuelt fram til 1. september. Oppdater alltid bedriftene hvis du skifter adresse, telefonnummer etc.

11 Vanskelig å få læreplass? Analyser årsakene:  Høyt fravær? (Over en uke, enkelte steder kan over 2 dager være nok til at de ikke finner deg interessant.)  Karakterene dine, - noen stryk?  Orden og/eller atferdskarakterer svakere enn god?  Sendt søknad til relevante bedrifter, og i god tid?  Lite forberedt, eller kommet for sent til intervju?  Mangler du referanse? Hva kan du eventuelt gjøre for å rette på dette?  Har du hatt jobb/praksisplass som kan gi deg en god attest eller være referanse for deg?

12 Stipend eller lån? Lærlinger kan ha rett til både stipend og lån, men mange forhold spiller inn, blant annet lærlinglønnen. Er du lærling med godkjent lærekontrakt, kan du søke stipend og lån fra Lånekassen. (Godkjent lærekontrakt betyr at yrkesopplæringsnemnda, opplæringsavdelingen eller fagopplæringskontoret har godkjent den.)

13 Hva kan du forvente deg i lønn som lærling? Du får ei årslønn som ferdig fagarbeider i ditt fag, fordelt på de to årene. Årslønna er vanligvis fordelt omtrent slik:  1. halvår: 30%  2. halvår: 40%  3.halvår: 50%  4.halvår: 80%

14 Når bør lærekontrakt tegnes? ( Opplæringslova §4-5)Opplæringslova §4-5 Det bør opprettes skriftlig lærekontrakt mellom lærebedrift/ opplæringskontor og lærling ved læreforholdets begynnelse. Lærekontrakten må være godkjent av Fagopplæringen for å være gyldig, og gjelder fra den dag arbeidsforholdet startet. Skriftlig lærekontrakt må opprettes senest en måned etter læreforholdets start.

15 Kan det godtas endringer i læreforholdet? Enhver kontraktsendring må godtas av yrkesopplæringsnemnda for å være gyldig.  Dette gjelder endringer av sluttdato p.g.a. sykdom, svangerskap, militærtjeneste eller annet fravær.

16 Når opphører læreforholdet? Normalt opphører læreforholdet ved at lærlingen avlegger og består fag-/eller svenneprøve. Opphør av læreforhold kan også skje underveis hvis partene finner at læreforholdet av en eller annen årsak ikke kan fortsette. Ved læretidas avslutning opphører ordinært ansettelsesforhold. Dersom lærlingen skal fortsette i bedriften, inngås ny arbeidsavtale.

17 Lønn med fagbrev Handel og kontor har minstetariff for de med fagbrev per 1.april 2009 på 1år: 244 404kr 2år: 291 864kr 3år: 307 464kr Lo har minstetariff for de med fagbrev per 1.april 2008 på -IKT-servicemedarbeider 295 549,28 kr Som lærling bør man vurdere å melde seg inn i en fagforening for å sikre egne rettigheter, få tilbud om å dra på kurs og lignende..

18 VG3 påbygging til generell studiekompetanse FagTimer Norsk10 Matematikk5 Naturfag3 Historie5 Kroppsøving2 Programfag fra studiespesialiserende programområde 5 SUM30

19 VG4 påbygging til generell studiekompetanse FagTimer Norsk10 Matematikk5 Naturfag3 Historie5 SUM23

20 Hva er forskjellen på generell og spesiell studie kompetanse? Generell studiekompetanse er minimumsbilletten til høyere utdanning. Spesiell studiekompetanse kreves i form av spesielle programfag, karakternivåer, helsekrav, vandelsattest med mer ved en del utdanninger i høyskoler og universiteter. Dvs. et tilleggskrav som finnes ved noen studier. (I tillegg styres opptaket til de fleste studier av hvor gode karakterer søkerne har.)

21 Poengberegning ved opptak til høyere utdanning gjeldende fra og med studieåret 09/10: Alle fag med tallkarakterer (standpunkt og eksamen), skal regnes med i beregningen av karakterpoeng. Karakterpoeng er gjennomsnittet av alle tallkarakterer, med to desimaler, multiplisert med 10. Utenom kvote for førstegangsvitnemål, skal karakterforbedringer erstatte tidligere karakter i samme fag.

22 Hvordan få studiekompetanse? NB: flere utdanninger krever 2MX/2MY/3MZ i tillegg til generell studiekompetanse. Service og samfersel VG1 IKT- servicefag lærling i IKT-servicefag lærling i IKT-servicefag (fagbrev IKT- servicemedarbeider) Fagskoletilbud -Drift og sikkerhet -Programmering VG4 påbygg til generell studiekompetanse VG3 påbygg til generell studiekompetanse

23 Noen aktuelle høyskoleutdanninger (må ha generell studiekompetanse, de fleste utdanningene tar ca 3- 5år, enkelte utdanninger krever i tillegg 2MX) Generell studiekompetanse Administrativ databehandling Informasjons- systemer og IT-ledelse Informatikk, distribuerte systemer og nettverk Krever 2MX/2MY/3MZ i tillegg til generell studiekompetanse IT og informasjons- Systemer Krever 2MX/2MY/3MZ i tillegg til generell studiekompetanse

24 Noen spørsmål?


Laste ned ppt "IKT- servicefag Vg2 Utdanningsveier videre Læreplass Studiekompetanse mm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google