Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av programområde og fag til Vg2 Et viktig valg for tiden din her på Nadderud, og for veien videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av programområde og fag til Vg2 Et viktig valg for tiden din her på Nadderud, og for veien videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av programområde og fag til Vg2 Et viktig valg for tiden din her på Nadderud, og for veien videre

2 Fag- og timefordeling Vg1 studiespesialisering uten formgivingsfag Vg2 og Vg3 realfag eller språkfag, samfunnsfag og økonomi:

3 Fellesfag Vg2 - SSP Fremmedspråk I eller II4 t/uke Historie2 t/uke Matematikk (2T)/2P 3 t/uke –(eller S1/R1)(5 t/uke) Norsk4 t/uke Kroppsøving2 t/uke

4 Programområder Idrettsfag Realfag Språkfag, samfunnsfag og økonomi

5 Programområde I løpet av Vg2 og Vg3 må du ha minst 20t fra eget programområde Du må ha full fordypning i minst to fag fra eget programområde i løpet av Vg2 og Vg3 Det vil ikke være praktisk mulig å skifte programområde mellom Vg2 og Vg3.

6 Programfag Du skal velge hvilken matematikk du vil ha. I tillegg skal du velge 15 timer, 3 programfag av 5t til Vg2 –To av programfagene du velger må være fra eget programområde. –Det tredje programfaget kan du enten velge fra eget eller et annet programområde. (For elevene i F- klassen, er dette engelsk) –I løpet av to år, må du fordype deg i minst to programfag fra eget programområde.

7 Matematikk

8 Fagtilbudet 2014/2015 Ikke alle kombinasjoner av fag vil være mulig å velge Hvis det er færre enn 12-15 elever som velger et fag, vil ikke faget bli satt i gang Hvis en gruppe blir full, vil det være karakterer fra Vg1 som bestemmer hvilke elever som får tilbudet. Markerte fag* kan du ikke regne med at du kan få fortsette med i vg3. Hvis det er vg2-fag du må ha for videre utdanning må du velge disse nå, da vi ikke kan garantere at du kan ta dem i vg3

9 Fagtilbudet 2014/2015 Programområde for språkfag, samfunnsfag og økonomi –Internasjonal engelsk5t –Sosiologi og sosialantropologi 5t –Rettslære15t –Samfunnsøkonomi15t –Historie og filosofi15t –Medie- og informasjonskunnskap*15t –Entreprenørskap og bedriftsutvikling*15t

10 Fagtilbud 2014/2015 Programområde for realfag –Biologi 15t –Kjemi15t –Fysikk15t –Matematikk S1/R15t –Teknologi og forskningslære* 15t Programområde for Idrettsfag –Toppidrett5t –Breddeidrett5t

11 Studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler –Alle som fullfører og består 3 år videregående opplæring på Nadderud –At du har nok timer og fag, kvalitetssikres av skolens ledelse –Over 90% av studiene krever bare generell studiekompetanse

12 Spesiell studiekompetanse Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve –Arkitekthøyskolen i Oslo –Politihøyskolen –Musikkhøyskolen –mm Følgende gjelder studier i Norge

13 Spesiell studiekompetanse Alle realfagsstudier krever matematikk R1 eller S1+S2 –I tillegg må man ha full fordypning i minst ett realfag (Biologi, kjemi, fysikk, R-matematikk eller teknologi og forskningslære.) –Medisin: R1/S(1+2), Fysikk 1 og kjemi(1+2) Mange andre land krever biologi i tillegg. (ansa.no) –Ingeniør: R(1+2), Fysikk 1 NTNU krever minimum 4 i R2 matte Tre-semesters ordning hvis kravet ikke er oppfylt. –Økonomi (master): R1/S(1+2) –Økonomi Danmark R1/S(1+2) og engelsk Vg2 –Utlandet er stort og mangfoldig! (ansa.no)

14 Spesiell studiekompetanse Forskrift for opptak til høyere utdanning Du har selv ansvaret for å sjekke aktuelle studier. samordnaopptak.no eller for å sjekke poengsummer etc. http://www.samordnaopptak.no/studiersamordnaopptak.no http://www.samordnaopptak.no/studier

15 Tilleggspoeng for noen programfag Det gis maksimalt 4 tilleggspoeng –R2 og Fysikk 2 som gir 1.0 poeng, –Alle andre programfag fra realfag (5t/u) 0.5 poeng –1.0 poeng for fordypning i fremmedspråk som programfag (5t/u) (nivå III) –0.5 poeng for ekstra fremmedspråk som programfag (5t/u) (nivå I og nivå II) – tilbys ikke på Nadderud –Det gis ikke mer enn 1,5 poeng tilsammen for samme fag.

16 Førstegangsvitnemål 50% av studieplasser skal tilbys søkere med førstegangsvitnemål Du må ha gjennomført og bestått vgs på ordinær tid - 3 år (det finnes noen få unntak fra 3 års regelen) –Du kan, som privatist, forbedre karakterer og ta tilleggsfag i løpet av disse tre årene –Du må Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret. Innenfor kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med karakterpoeng, tilleggspoeng for programfag og eventuelt tilleggspoeng for underrepresentert kjønn.

17 Fagvalg Blokkvalg.no Elevene får mail med brukernavn og passord Mandag 27.januar

18

19 Søknad om skoleplass til Vg2 på www.vigo.nowww.vigo.no Du bruker MinID for å logge inn på vigo.novigo.no Søknadsfrist 1. mars Du skal altså både søke skoleplass og velge fag


Laste ned ppt "Valg av programområde og fag til Vg2 Et viktig valg for tiden din her på Nadderud, og for veien videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google