Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.09.2016informasjon fra Haugesund kommune1 Bjørgene omsorg- og utviklingssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.09.2016informasjon fra Haugesund kommune1 Bjørgene omsorg- og utviklingssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.09.2016informasjon fra Haugesund kommune1 Bjørgene omsorg- og utviklingssenter

2

3 Regionalt ressurssenter med ansvar for forskning, fag- og kompetanseutvikling og undervisning i omsorgstjenestene i kommunene Underlagt Helsedirektoratet Helse Fonna kommunene Rammeavtale med kommunen, HSH og Helse Fonna 21 + 19 ush i Norge Samarbeid med fylkesmannen i Rogaland / Hordaland Nytt navn: Bjørgene omsorg- og utviklingssenter

4 Holdninger og aldring

5 Eldrebølgen Eldrebølgen

6 Figur Antall eldre 2000–2050 (Kilde SSB Alternativ MMMM 2006).

7 Forekomst av demens

8 Viktige dokumenter

9 Hvorfor kunnskap? Makt Avhengighet Sårbarhet Troverdig Komplekse sykdommer Mange medikamenter Mer behandling i kommunen Mer forebygging i kommunen

10 Eldreomsorg er spennende!!

11 -Nordisk forskningsprosjekt om verdighet, Høgskolen -Velværeprosjekt -DESEP-studiet -Forskningsprosjekt i Helse Vest: Veiledning, kompetanseheving og kvalitet i demensomsorgen Forskningsprosjekter

12 -Kompetansehevingsprogram i Haugesund kommune -Pasientrettighetsloven 4A ressurssenter -Etikkprosjekt -Hjemmetjenesten, rus og psykiatri -Læringsenhet -Marte Meo -Hukommelesteam -Lindrende behandling Utviklingsprosjekter

13 Lindrende behandling i Helse Fonna Demensnettverk i Helse Fonna Bygger nettverk i videregående helsefag Interkommunalt etikk nettverk –Felles seminar og kurs Ressurssenter pasientrettighetsloven 4A –Kurs og seminar Eldreomsorgens ABC / Demensomsorgens ABC –Kompetanseheving av pleiepersonell i eldreomsorgen –Sauda, Suldal, Tysnes, Kvinnherad, Karmøy –Haugesund, Bømlo, Stord, Fitjar, Etne Kommunenettverk

14 Visjon og mål ” Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en viktig nasjonal satsing for pleie- og omsorgstjenestene.”Visjon: Utvikling gjennom kunnskapHovedmål: Å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenesterDelmål: 1)Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt satsingsområde 2)Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3)Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4)Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene

15 Samhandling Helsedirektoratet Helse Fonna Senter for omsorgsforskning Andre undervisningssykehjem / hjemmetjeneste Høgskolen Stord Haugesund Haugesund kommune Helsetorgmodellen –Styringsråd v/ kommunaldirektør / leder for styringsrådet USH –FoU- råd og FoU-enhet Fylkesmannen Aldring og Helse …nettverkene..

16 Helsetorgmodellen Samhandlingsprosjekt mellom HSH, Helse Fonna og kommunane Føremålet med prosjektet er å utvikle betre pasientforløp og helsetenester til store pasientgrupper kor helsetenesta har omfattande samhandlingsutfordringar. Dei sentrale pasientgruppene er eldre, kronikarar, rehabiliteringspasientar og pasientar med behov for palliativ behandling.

17 Gruppearbeid Gruppene settes tilfeldig sammen, uavhengig av de etablerte gruppene. 1)a) Hvilke erfaringer har dere gjort i forbindelse med arbeidet i studiegruppene? b) Hva kan gjøres annerledes for at dere som gruppe kan fungere enda bedre? 2)a) Hvordan fungerer ledelsesformen dere har valgt i studiegruppene? b) Hvordan arbeider dere med heftene? c) Hvilke læringsteknikker benytter dere?

18 Gruppearbeid 3)a) Påvirker aktiviteten i studiegruppene det øvrige arbeidsmiljøet? Eksempler? b) Har deltakelsen i studiegruppene på noen måte påvirket forholdet til pasientene dere omgås til daglig? c) Har deltakelsen i studiegruppene på noen måte påvirket forholdet til pasientenes pårørende? 4) Hvilke motivasjonsfaktorer har dere for videre arbeid med Eldreomsorgens ABC? 5) Hvordan jobbe videre med fagutvikling dere som er ferdige nå (Demensomsorgens ABC)?


Laste ned ppt "20.09.2016informasjon fra Haugesund kommune1 Bjørgene omsorg- og utviklingssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google