Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TROND HAUKEDAL AS Røros Hotel 27-27 september 2010 ” Motiverende ledelse i barnehagen ”….. - et motivasjons- og inspirasjons-seminar ved Trond E.Haukedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TROND HAUKEDAL AS Røros Hotel 27-27 september 2010 ” Motiverende ledelse i barnehagen ”….. - et motivasjons- og inspirasjons-seminar ved Trond E.Haukedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 TROND HAUKEDAL AS Røros Hotel 27-27 september 2010 ” Motiverende ledelse i barnehagen ”….. - et motivasjons- og inspirasjons-seminar ved Trond E.Haukedal www.trondhaukedal.no Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no Orkdal / Øy-regionen Styrerseminar

2 Om å kunne mer enn man kan… Når arbeidsfellesskapet preges av gjensidig anerkjennelse, oppmuntring og konstruktiv kritikk av holdninger og yrkesutøvelse – kan all energi settes inn i arbeidet. Et inspirerende miljø gjør at man kan mer enn man kan. Inspirasjonen styrker evnen til å kombinere våre kunnskaper og kunnskapsområder – og styrker fantasi, skaper evne og fleksibilitet. Guttorm Fløystad www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

3 www.trondhaukedal.no ”MENNESKE- KUNNSKAP” FAG HOLDNING HANDLING Hvorfor er ”jeg” her ?

4 Summeoppgave: Hva menes med ”menneskekunnskap” – relatert til hverdagen i barnehagene våre ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

5 Utgangspunktet før vi går på jobb… Å være en positiv bidragsyter Å oppleve arbeidsglede Å leve et godt liv www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

6 effekt ”Alt” vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere og medmennesker handler i realiteten om kommunikasjon. Kjernen i kommunikasjon er hvilken effekt har du på andre mennesker ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

7 Vårt mest grunnleggende behov: Å BLI SETT… HA EN VERDI… FØLE SEG BETYDNINGS- FULL… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

8 Trygghet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. Engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. Ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Den ”robuste personligheten”

9 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Det aller viktigste : Barn trenger KJÆRLIGHET ! Masse KJÆRLIGHET ! Får de det – så kommer VETTET av seg selv ! Astrid Lindgren

10 MEDARBEIDERELEDERE Stabilt marked «Forvaltere» «Tjenestefolk» (følge regler) Turbulent marked «Endrings- agenter» Selvstendige, kreative, utradisjonelle, fleksible MODERNE LEDERSKAP www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

11 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen.

12 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. Visjon

13 VS VÆRE PRESTERE Inngang ”Jeg har verdi i meg selv” ”Når jeg lykkes og er ”flink” – har jeg verdi” TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

14 JOBB PRIVAT FRITID PER Arenamodellen: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

15 Gruppeoppgave: Diskuter og vurder: Hvilke forventninger og ønsker dere har til dette seminaret / denne 2 - dagers samlingen? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

16 ”ORGANISASJONSKULTUR”: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Er måten vi gjør tingene på her hos oss…

17 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Det gode fellesskapets filosofi: Små ting: FRIHET Store ting: ENIGHET Alle ting: KJÆRLIGHET

18 Lederskap / selvledelse: Handler mest om å etablere en målestokk / standard på hvordan vi fortjener å bli behandlet, og hvordan vi skal behandle oss selv. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

19 ”Familie – perspektivet”: TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no En organisasjon er som en stor familie. Alt man gjør – og ikke gjør – har en effekt på de andre i familien. Man er således avhengige av hverandre, og har lov til å ha forventninger og å stille krav. I relasjoner finnes ingen ”nøytralitet”. Enten er vi positive, tydelige og oppbyggelige – eller så er vi negative og nedbrytende…..

20 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no MENNESKET ER ET SAMSPILL AV 3 FAKTORER – MED ULIK FUNKSJON… ADFERDEN VÅR FØLELSENE VÅRE TANKENE VÅRE

21 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Et menneske kommuniserer på tre nivåer : Tanker Følelser Adferd

22 Summeoppgave: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS A) Beskriv det man kalle et ”fagorientert arbeidsmiljø”. B)Hvilke symptomer og konsekvenser vil et slikt arbeidsmiljø ha for de som jobber der ? C) Hva kan årsakene være til at et slikt miljø utvikler seg ?

23 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no FORNUFTFØLELSER Mål: Utvikling Mål: Stabilitet Vår personlighet :

24 Hvor skal vi bruke energien vår? Fortid Framtid Nåtid Hva forstyrrer oss? HER! Vi plages av fortiden Vi frykter fremtiden Hvordan håndtere? Kjenne på! Akseptere! Lære! Hvordan håndtere? Planlegging www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

25 Hva er konflikter ? Konflikt er en mer og mer stabil tilstedeværelse av ikke-OK følelser www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

26 Alt vondt og vanskelig - har sin kilde i negative følelser : Derfor må vi bli flinkere til å: –A) Håndtere, bearbeide og ta grep om de negative følelsene. –B) Bli mye bedre til å utvikle og produsere positive følelser. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

27 far mor kollega PERS ROM/ PERS HUS søster kone venn nabo INTEGRITETENS TERSKEL VÅR PERSONLIGHET SOM ET ”HUS” MED MANGE ROM: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

28 Stadier i konfliktutvikling IrritasjonUvennskapFiendskap Oppnå noe SkadeVinne Posisjonering Polemikk Karakteriserin g Avsløring Strategiske trusler Nøytralisering Sprenging Felles ødeleggelse www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

29 Hva skaper konflikter ? Administrering – istedenfor ledelse Uakseptabel atferd Ulike personligheter og atferdstyper Misforhold mellom forventninger og virkeligheten Personlig usikkerhet og manglende selvinnsikt – som fører til dårlig selvledelse www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

30 Den som mottar kritikk ”krever”: Tillit til den som kritiserer, slik at man oppfatter kritikken som en måte å bli hjulpet framover på. At man ikke er altfor innstilt på å forsvare seg. At man er åpen og forstår at hensikten er god, selv om kritikken svir. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

31 Hva det dreier seg om ! Den fornemste av alle egenskaper jeg vet om -har de som evner å gi andre mennesker følelsen av å være verdifulle ! Karsten Isaksen www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

32 www.trondhaukedal.no ”Et fullt utviklet menneske” har balanse mellom: Å SE - å observere verden på en objektiv måte, basert på bevisste verdier TENKE – reflektere – undre seg over verden og søke overblikk, mening og sammenheng FØLE – kjenne på følelsene våre og finne ut hva de prøver å fortelle oss HANDLE – sluttresultatet i prosessen – refleks (ubevisst) vs. Reaksjon (bevisst)

33 BUSK- et samhandlingsverktøy B ESKRIV atferden, saken, hendelsen (vær objektiv) U TTRYKK hva du føler, opplever (vær ærlig) S PESIFISER hva du ønsker (oppdra) K ONSEKVENSENE dette vil få (motivasjonen) TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

34 M e n n e s k e t y p e r … Superego: tenker bare på seg selv Ego: tenker først på seg selv – så fellesskapet Lagspiller: tenker først på fellesskapet – så seg selv Selvutsletter: tenker bare på fellesskapet www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

35 Faktorer i personligheten Grad av personlig autoritet/ mål/ resultatorientering/ handlekraft Utadvent/innadvent (ekstrovert/introvert) Trygghetsorientering (omgivelser/oss selv) Grad av struktur (petimeter/kaos) TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

36 4 basis-karakterer: 1) ”De bestemte og resultatorienterte” 2) ”De pratsomme” 3) ”De forsiktige” 4) ”De detaljorienterte” Oppgave: A) Hvilke behov har hver av disse ”personlighetstypene” ? B)Hvordan bør de møtes kommunikasjonsmessig ? TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

37 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no DEN ”SUNNE” PERSONLIGHETEN Barne- del Voksen-del Gruppe- del

38 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no DEN ”PASSIVE” DEN ”AGGRESIVE” Barn Voksen Gruppe

39 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no DEN ”PASSIV / AGGRESIVE” BarnVoksenGruppe

40 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse FAGKUNNSKAP : Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon : Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet, viljestyrke, vilje til ansvar, selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

41 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Veien til motivasjon MOTIVASJON KRAV AKSEPT TILLIT TRYGGHET

42 Summeoppgave: Ta utgangspunkt i en litt ”tung” og grå jobbhverdag – og diskuter: A) Hva kan jeg selv gjøre for å øke min motivasjon og arbeidsglede/ hva motiverer meg? B) Hvordan kan de rundt meg spille meg god/ bidra til økt motivasjon? www.trondhaukedal.no

43 TROND HAUKEDAL AS Livet….. Livet vårt er en livslang kjøretur. Uansett opplevelser og hendelser underveis, samt skiftende ”vær og føreforhold”…… … så må vi aldri forlate førersetet !

44 ” VERDEN ” MARKEDET BEDRIFTENS MØTE m/MARKEDET VÅR ”KULTUR” VÅR ”STRUKTUR ”ARBEIDSGLEDE” ”ARBEIDSFLYT” www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

45 www.trondhaukedal.no Hva skaper ”det psykologiske klimaet” på arbeidsplassen – som igjen påvirker de ansattes motivasjon – som igjen påvirker samarbeid og kommunikasjon – og som igjen påvirker prestasjonene – og som skaper et godt arbeidsmiljø…? Den enkelte person sine holdninger Kroppsspråket Individuell og kollektiv selvtillit og selvfølelse Humør og engasjement Lederstil – og selvledelsesprofil

46 Summeoppgave: Ta utgangspunkt i vår alles ”moderne” hverdag og diskuter: –A)Hvordan er ”klimaet” i vår organisasjon ? – B) Hvordan kan vi bli enda bedre til å ”se” hverandre, uttrykke gode følelser og skape et ”støtteklima”?

47 TANKER FØLELSERHANDLINGER Ferdighetstrening Kunnskapstilførsel Holdninger LÆRING = ATFERDSENDRING www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

48 Min generasjons største oppdagelse, er at mennesker kan forandre sitt liv – ved å forandre sin innstilling. Albert Schweizer www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

49 1.Bestem deg for å være din egen bestevenn (holdning) 2. Lær å forstå hvem du er! (kunnskapstilførsel) 3. Tren på å være deg selv. Bygg opp egenverdien. (praktisk trening) PERSONLIG UTVIKLING www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

50 Mennesket er i utgangspunktet enkelt ”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: ÆrlighetVære positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinn Trene på nye ting www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

51 OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r ++++++ ÷÷÷÷÷÷ TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

52 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast- følelse. INDRE Selvtillit En ustabil øyeblikks- følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

53 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Selvtillit TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

54 ”Byggesteiner” for å øke selvfølelsen: 1.Å akseptere seg selv betingelsesløst. 2.Å bruke grensesetting og selvhevdelse for å verne vår selvrespekt og integritet. 3.Å tenke positivt – styre tankene våre. 4.Å motta og gi ros og anerkjennelse/ positiv respons – fra seg selv og andre. 5.Å lære seg riktig ”attribusjon” – måten vi tilskriver årsaks- sammenhenger. 6.Endring av kroppsspråket vårt. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

55 3 TYPER KOMMUNIKASJON: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

56 1.PASSIV ADFERD (AVSTÅ FRA, NEGLISJERE, IKKE REAGERE, FLYKTE FRA …) GIR SKYLDFØLELSE BRYTER NED SELVBILDET 2.AGGRESSIV ADFERD (GÅ TIL ANGREP/ MOTANGREP, TRÅKKE PÅ, SÅRE ANDRE …) 3.SELVHEVDENDE ADFERD - STYRKER SELVBILDET - FRIGJØR ENERGI - GIR AUTONOMI (DEN GODE FØLELSEN ) 3 TYPER ADFERD: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

57 Definisjon på selvhevdelse: Å være selvhevdende vil si at man med utgangspunktet i at alle mennesker har den samme verdi og de samme rettigheter, står fram med en atferd som fremmer personens interesser. Det handler om å stille opp for seg selv, uten å føle frykt. Det innebærer å formidle sine ærlige og oppriktige følelser på en komfortabel måte. Og det handler om å kreve sin rett, samtidig som man respekterer andres rettigheter. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

58 BUSK- et samhandlingsverktøy B ESKRIV atferden, saken, hendelsen (vær objektiv) U TTRYKK hva du føler, opplever (vær ærlig) S PESIFISER hva du ønsker (oppdra) K ONSEKVENSENE dette vil få (motivasjonen) TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

59 Vi må tenke positivt ! Vi kan ikke hindre en fugl å fly over vårt hode. Men vi kan unngå at den bygger rede på hodet vårt. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

60 Selvsnakk-syklusen SELVSNAKK PRESTASJONSELVBILDE S T I M U L E R E R K O N T R O L L E R F O R S T E R K E R D U B L I R S O M D U T E N K E R ! www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

61 Det starter med våre tanker... Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

62 Kos Med Ros! = Motivasjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

63 Oppgave: Gi ros / finn det positive….... www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Hver av summe-gruppene har nå samarbeidet en god stund – og kjennskapen og kunnskapen om hverandre har økt mye fra vi begynte i går. Samarbeid i gruppen om å lage en liste til hver enkelt gruppemedlem – hvor man har listet opp 6 positive individuelle kvaliteter / personlige egenskaper som hver av dere har…..

64 Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

65 1.Øyekontakt 2.Kroppsholdning/ positur 3.Bruk av gester/ armbevegelser 4.Ansiktsuttrykk 5.Tonefall, stemmevolum, stemmevariasjon 6.”Timing” Komponenter i kroppsspråket vårt: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

66 Forholdet mellom hovedrolle og biroller….. MEG www.trondhaukedal.no kollega datter mor ektemake venninne yrkesutøver søster svigerdatter nabo

67 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Balanse….. I vår resultatorienterte hverdag handler mye om å skape balanse mellom inntekter / tilskudd og utgifter – og aller helst: Gå med overskudd ! Men hvordan står det til med våre ”følelsesmessige regnskaper”…?

68 a) Behov for mening b) Behov for å bli sett c) Behov for anerkjennelse d) Behov for å skape resultater e) Behov for å være en del av et fellesskap Summeoppgave: Diskuter og vurder hva som menes med hver av disse kildene… 5 hovedkilder til motivasjon: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

69 Grunnprinsipper i utviklingen av personlig lederskap: 1. Innse ditt ubrukte potensiale 2. Forstå seg selv (selvinnsikt) – og utvikle et sterk og godt selvbilde. 3. Skap en konstant strøm av egenmotivasjon. 4. Personlig lederskap innbærer forandringsledelse. 95% av vårt atferd har sin kilde i vaner Utforming av suksessvaner og suksessholdninger er nøkkelen i personlig lederskap TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

70 6 suksessvaner – som alltid gjelder : (generiske) 1.Regelmessig trening og et sunt kosthold. 2. ”Gjør det nå-prinsippet” – være nullstilt hver dag…. Delete Deleger Gjør det selv Planlegg når det skal gjøres 3. Planlegg og vær i forkant. Det viktigste først. 4. Sett deg skriftlige mål. 20% mer effektivt. 5. Positiv forventning. ”Stang inn istedenfor worst case.” 6. Alltid positiv omtale av andre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

71 En følelse oppstår idet en begivenhet kommer i kontakt med vårt verdigrunnlag. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

72 VisjonMålStrukturSystemer - Tenkemåter - Verdier og normer - Interesser - Følelser - Motivasjon - Kompetanse mm. LEDELSE OG ENDRINGSPROSESSER… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

73 Gruppeoppgave /diskusjon: A) Hvilke endringer er det som skjer i vår jobbhverdag ? B) Hvordan reagerer enkeltindividet / organisasjonen på disse endringene ? C) Hvilke konsekvenser får dette for oss som ledere ?

74 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Å utvikle en RELASJON: Det vi gjør for å bli et menneske i forhold til andre mennesker (at vi unngår å bli anonym). Jan Spurkeland

75 Relasjon Informasjon Analyse Tiltak Relasjon Relasjon – som nødvendig utgangspunkt for å få bruke vår fagkunnskap… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

76 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS RELASJONSKOMPETANSE = Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler og vedlikeholder følelsesmessige bånd (relasjoner) mellom mennesker. Grunnelementer: - relasjonelt INITIATIV - relasjonelt MOT - relasjonell ENERGI

77 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Å bygge opp en ”følelsesmessig bankkonto” - å systematisk bygge og utvikle trygghet og tillit i et forhold ! 6 ulike typer ”innskudd”: –1) FORSTÅ DEN ANDRE Hva er den andres viktigste behov og interesser Vis empati Aksepter ulikt verdigrunnlag Vær bevisst dine holdninger og din kommunikasjon –2) DE ”SMÅ BAGATELLENE” - SOM BETYR SÅ MYE… Er du problemorientert eller løsningsorientert ? ”De små uforskammetheter”… Ulike tegn på manglende respekt… Når mønsteret har begynt å vise seg…

78 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS FORTS: 3) OVERHOLDE DINE FORPLIKTELSER Skuffelse: Når virkeligheten ikke samsvarer med forventningene Prioriteringsrekkefølge Ikke gi løfter man ikke kan holde Sette grenser / ha tydelige grenser 4) KLARGJØRINGER AV FORVENTNINGER Definere hva man legger i ord og begreper Avklare roller/rolleforventning/arbeidsrammer ”Frustrasjonenes 3 kilder” 5) VIS PERSONLIG INTEGRITET Å bringe virkeligheten i overensstemmelse med ordene Å holde løfter og leve opp til kriterier Lojalitet – å gjøre en beslutning til en suksess 6) BEKLAG OPPRIKTIG ALLE UTTAK FRA KONTOEN Innrømmelser: ”jeg tok feil” – og ”når du bukker skal du bukke dypt”…. Beklage: ”Det var svært dårlig gjort av meg”… Innrømmelser er et tegn på styrke – ikke svakhet

79 Tillit: Tilliten er rammen for enhver relasjon Tillit er målestokken for enhver relasjon Tillit fungerer som en bankkonto www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

80 Tillit – består av: Omsorg: Har jeg virkelig interessert meg for denne personen og vedkommende sitt beste? Empati: Har jeg virkelig satt meg inn i denne personen sin subjektive verden? Egenkontroll: Har jeg virkelig vist denne personen at jeg kan stå for mine meninger, være tydelig og ikke la meg påvirke av andre? Selvkontroll: Har jeg virkelig handlet overlagt, gjennomtenkt og ansvarlig overfor denne personen? Kunnskap: Har jeg relevant kunnskap og har jeg vist denne? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

81 Utvikle tenkemåte Utvikle væremåte Utvikle læremåte Coaching www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

82 Coaching: En coach er en leder som på alvor påtar seg rollen med å bidra til medarbeidernes vekst og utvikling – gjennom:  Støtte  Utfordre  Trene  Inspirere  Undervise  Veilede  Konfrontere  Motivere www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

83 Summeoppgave – personlig utvikling:: A) Dette er jeg så dyktig og kompetent på – at jeg bør gjøre enda mer av det: B) Dette bør jeg begynne med: C) Dette ønsker jeg å slutte med: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

84 IQ IQ EQ EQ SQ SQ Tidlig på 1900-tallet var IQ det ”viktige” begrepet. I 1990-årene ble betydningen av EQ mer og mer sentral. I dag gjør SQ mennesket komplett – og vi kan sette våre liv inn i et større perspektiv ! TROND HAUKEDAL AS

85 SQ er forutsetningen for at IQ og EQ skal fungere effektivt og hensiktsmessig… IQ : Vår intellektuelle og rasjonelle intelligens – til å løse logiske og strategiske problemstillinger. EQ : Bevisstheten om egne og andres følelser. Gir oss innlevelsesevne, medfølelse, motivasjon og evne til å reagere hensiktsmessig på glede og smerte. IQ og EQ fungerer som en enhet. Er EQ’en ”skadet” – tenker vi mindre effektivt. SQ: Den sjelelige intelligensen. Den trengs når vi gir oss i kast med utfordringer knyttet til mening og verdier.Når vi vil sette våre liv og handlinger i en større, rikere og mer meningsgivende sammenheng. SQ gjør mennesket kreativt og istand til å endre på regler og situasjoner. Den gir oss moraloppfatning, evne til å vurdere eksistensielle muligheter og drømmer. Heve oss over ”hverdagen”. TROND HAUKEDAL AS

86 Hva ligger i begrepet SQ? Evne til å være fleksibel (tilpasse seg aktivt og spontant) høy grad av selvinnsikt, kjenne seg selv svært godt å møte og dra nytte av lidelse som en positiv lærdom å møte og overskride smerte som noe som f.eks gir livserfaring å la seg inspirere av visjoner og verdier på et dypt plan refleksjon og ettertenksomhet alene, intuisjon motvilje mot å påføre unødig skade tilbøyelighet til å se sammenhenger mellom diverse ting klar tilbøyelighet til å stille spørsmål som ’hvorfor’ eller ’hva om’ og søke grunnleggende svar Være det psykologer kaller ’feltuavhengig’ – besitte evne til å motarbeide konvensjoner TROND HAUKEDAL AS

87 Hvordan utvikle sin SQ - Utnytte og overskride vanskeligheter. Ta ansvaret for eget liv. - Være lydhør overfor dypet inni oss selv. - Tørre å stå alene mot mengden. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg tror. Krever stort mot. - Å leve med spørsmålene istedenfor svarene. Utforske det vi ikke vet – lære av dette. - Utvikle mer selvinnsikt gjennom: meditasjon, lese et dikt eller en god bok, gå tur i skogen, lytte til god musikk, legge merke til det jeg foretar meg, føre dagbok, huske drømmer, gå gjennom dagen ved dagens slutt og granske den: hva nøt jeg, hva kunne vært annerledes? TROND HAUKEDAL AS

88 SQ gjør bildet komplett ! SQ IQEQ Følelser Sjel Tanker -Alle er like mye verdt -Vi må oppføre oss -Det kreves mer av oss -Hvordan bør vi behandle hverandre? -Hvordan bør vi ha det som mennesker her på arbeidsplassen? -Hvordan opplever de andre meg – og hvordan vil jeg bli opplevd? -Jeg føler meg sårbar -Hun får meg til å føle meg vel -Her trives jeg TROND HAUKEDAL AS

89 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker. Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "TROND HAUKEDAL AS Røros Hotel 27-27 september 2010 ” Motiverende ledelse i barnehagen ”….. - et motivasjons- og inspirasjons-seminar ved Trond E.Haukedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google