Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess!» Henry Ford Torunn Dahlberg Frances Reardon Undervisning medisinerstudenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess!» Henry Ford Torunn Dahlberg Frances Reardon Undervisning medisinerstudenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess!» Henry Ford Torunn Dahlberg Frances Reardon Undervisning medisinerstudenter

2 NAV, 23.09.2016Side 2 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §17, 18 og 19. Økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning er hjemlet i ovennevnte paragrafer. Vedtaksmyndigheten ligger til NAV i de fleste kommuner. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Lovens hovedmål er å være samfunnets siste sikkerhetsnett for dem som trenger det. Dette gjelder overfor enkeltpersoner som befinner seg i vanskelige livssituasjoner.

3 NAV, 23.09.2016Side 3 Hva spør du om? 1. Er du bekymret for økonomien din, og føler at denne bekymringen gir deg en dårligere livskvalitet? 2. Føler du at økonomien din hindrer deg i å være delaktig i ditt sosiale nettverk? (Hvis barn/samboer/ektefelle, bør også spørsmålet stilles opp i mot deres situasjon). 3. Er du ajour med husleie, strøm, barnehage/SFO, kommunale avgifter, boliglån m.m.? 4. Har du tvangstrekk/utleggstrekk i inntekten din, eller står du i fare at bolig/hytte/eiendom blir tvangssolgt?

4 NAV, 23.09.2016Side 4 Hva gjør du med svarene? 1. Opplys om tjenesten 800GJELD (80045353) som er en økonomirådstelefon i NAV for gratis rådgivning over telefon. 2. Opplys om nettsider for økonomisk råd og veiledning på www.trondheim.kommune.no og www.nav.no. www.trondheim.kommune.nowww.nav.no 3. Informer om at NAV har en gratis gjeldsrådgivertjeneste. 4. Informer om at lokalt NAV kontor kan bistå med økonomisk råd og veiledning og stopp/reduksjon av tvangstrekk. 5. Viktig å ha fokus på integrerte løp med tanke på økonomi, helse og behandling.

5 NAV, 23.09.2016Side 5 Personer med gjeldsproblemer, har ofte behov for et integrert løp. Vi kan sammenligne dette løpet med en muskel. Alle aktuelle samarbeidspartnere representerer hver sin muskelfiber. Jo bedre samarbeid, jo sterkere muskel! Takk for oss


Laste ned ppt "«Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess!» Henry Ford Torunn Dahlberg Frances Reardon Undervisning medisinerstudenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google