Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunsten å lykkes med innovasjon i kommunen… Flekkefjord legger stein på stein for å få etablert en innovasjonskultur i organisasjonen…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunsten å lykkes med innovasjon i kommunen… Flekkefjord legger stein på stein for å få etablert en innovasjonskultur i organisasjonen…"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kunsten å lykkes med innovasjon i kommunen… Flekkefjord legger stein på stein for å få etablert en innovasjonskultur i organisasjonen…

3 Innovasjon i Flekkefjord

4 Hvorfor gjorde vi dette? Kommune med behov for omstilling Fremtidens muligheter og utfordringer, krav og forventninger Stram økonomi Behov for vekst Løsningen et innovasjonsprosjekt Gjennom InnoMed og Innovasjonsalliansen Behov for ny måte å tenke og handle på, og som virker Hvordan Verktøy Holdning og handling, ledelse Tverrfaglighet

5 SVEGE VERKSTED Finne verdiskapende arbeidsoppgaver som er meningsfulle til voksne med store hjelpebehov. 5

6 Ungdom som ikke kommer på skolen

7 Tilfredse og kompetente IKT- brukere i Flekkefjord kommune.

8 8

9 9Innovasjonssamling 29.01.13

10

11 Arbeid for alle Jeg er mer enn Psykisk syk, jeg har arbeidsevne!

12

13

14

15

16

17 Pådriverne sier om hva som har vært viktig og om veien videre… «Snakker positivt om innovasjonsprosjektet! Skaper entusiasme og engasjement!» «Ved nye problemstillinger – dette er verktøyet vi bruker – vi bør lage en mal og system (pådrivergruppen og rådmannens ledergruppe)» «Tverrfaglige innovasjonsceller/ grupper (etter modell denne gruppen)» «bør ha en interaktiv arena for å melde problemstillingen» «Tror på det vi gjør» «Utholdenhet – komme sammen over tid» «Rause – tenker omdømme og reklame» «Samarbeid på tvers – spille på lag» «Faste samlinger med egen tanker» «Forankring rådmann og kommunalsjef»

18 Pådriverne sier videre… «Forankring nedover i org – på tvers, må jobbe med nye større, på tvers» «Utfordrer hverandre på positiv måte, en utenfra er bra, nærmer oss offensivt til problemstilling» «Får til små suksesshistorier til å bygge videre på» «Nyttig å bli utfordret fra andre som kunne stille kritiske spørsmål, bør ha en plan for det» «Holdning – dette ordner vi, dette fikser vi» «Små prosjekter til må bli store – de positive» «Holde tak i og bruke mellomroms-kompetansen»

19 Rådmannens ledergruppe sier… «prosjektgrupper på langs og tvers av organisasjonen» «ha både store og små prosjekter» «viktig med fellessamlinger» «vi knytter enheter tettere sammen» «lederne er med i hele organisasjonen» «bruke mer tid på hvilke prosjekter vi skal ha i fortsettelsen og tenke igjennom måten vi skal velge dem på - finne de rette prosjektene» «innovasjonstenkningen lever videre» «bør starte nytt program» «vi kan gi noen ressurspersoner spesiell kompetanse» «BEHOVET – vi har nok før fokusert mer løsning og ikke nok på behovet»

20 Renholdsleder sier om hva det har betydd for henne… «BLT ligger i hodet - ikke vente hele tiden, testing umiddelbart» «L var så stor hele tiden før, med gedigne løsninger som du ikke klarte å sette i gang, nå små l-er som testes ut» «jobber i team, begynne med en liten gruppe så får du med de andre» «team og forankring - både ut i organisasjonen ( både de som jobber med og de som blir berørt) og i ledelsen» «målet er "oppe" men løsningen ligger "ute" hos de ansatte» «smelte sammen kunnskap – kjøkkensjefen hadde erfaring med store omveltninger, spesielt kunne han si noe til de ansatte om viktigheten av å delta og skape samarbeidskultur»

21 Veien videre… Evaluering: Internt (innovasjonspådrivere og rådmannens ledergruppe) og med Innoco Forankring: Presentasjon organisasjon (i kinoen med gjester), politikere (bystyret), oppsummering enhetslederne Definere innovasjonsansvar og pådrivere Nytt program (sammen med Innoco høst 2013): Tverrfaglighet, felles prosess, nye og erfarne deltagere Finne problemene og sette gruppene sammen deretter Læring og deling: Innovasjonsallianse, InnoMed, Arendalskonferansen, Innovasjon på Agder, regionalt forskingsfond, kompetanse- og erfaringsdeling ulike andre fora

22 Mulige nye tema: IKT kompetanse - basiskompetanse Vikarinnleie Økonomi og handlingsrom Kommunikasjon Hverdagsrehabilitering Frisklivssentral Heltid/ deltid Menn i helse Tjenestetorgets funksjon…

23 Presentasjoner http://youtu.be/oPp1sINfb-A http://youtu.be/pNiVKF0JE_g

24 Refleksjoner til slutt… Risikovilje og mulighet for å mislykkes Tillit og frihet Risikopenger og økonomiske resultater Mulighet for omprioriteringer og effektivisering Fremdrift Vilje til vekst og sulten nok Tro nok og stå løpet Arbeidsglede og stolthet Relasjoner og forankring Kulturbygging Involvering


Laste ned ppt "Kunsten å lykkes med innovasjon i kommunen… Flekkefjord legger stein på stein for å få etablert en innovasjonskultur i organisasjonen…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google