Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

​ Stort nasjonalt engasjement for forebygging av overdosedødsfall! Oppsummering fra det nasjonale læringsnettverket1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "​ Stort nasjonalt engasjement for forebygging av overdosedødsfall! Oppsummering fra det nasjonale læringsnettverket1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ​ Stort nasjonalt engasjement for forebygging av overdosedødsfall! Oppsummering fra det nasjonale læringsnettverket1

2 Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra rusinstitusjon Side 2

3 Hvor kommer teamene fra? Region Antall sluttrapporter Antall HF + private Private Avdelinger / enheter* Midt65211 Nord7417 Sør-Øst117115 Vest76212 Sum3122645 Oppsummering læringsnettverk forebygging av overdosedødsfall 3 * overslag, basert på rapportene

4 Selvevaluering: Gjennomsnitt = 4,4 SkårBetydningAntall i.o. Ikke oppgitt i sluttrapport 6 1 Teamet har ikke kommet i gang: Planer og ideer, men ingen aktivitet. 0 2 Aktivitet uten forbedring: Møter, kartlegging, utarbeidelse av skjemaer, gjennomgang av historiske data, diverse målinger etc., men ingen endret atferd eller praksis. 2 3 Enkelte forbedringer har kommet frem: Endret atferd eller praksis i forhold til tidligere. 2 3-4 Ikke definert mulig skår, men rapportert allikevel 3 4 Påtagelige forbedringer er målt : Endringene har ført til målbare forbedringer sammenliknet med tidligere praksis. 7 4-5 Ikke definert mulig skår, men rapportert allikevel 1 5 Påtagelige forbedringer er målt, og forbedringene har fått gjennomslag i systemet. Endringene er standardisert i systemet, og forventes å bestå også etter at prosjektet er avsluttet. 10 Sum 31 Oppsummering læringsnettverk forebygging av overdosedødsfall4

5 Erfaringer fra sluttrapportene Oppslutning om tiltakene Informasjon og kriseplan Engasjement hos pasienter og ansatte Noen utfordringer Veien videre Bunntekst5

6 Oppslutning om tiltakene Praksisnære Meningsfylte for personalet og pasientene. Positivt og nyttig Videreutviklende Synergieffekter Godt mottatt Oppleves som meningsfullt og en ser at kampanjen kan redde liv. Bunntekst6

7 Informasjon og kriseplan – døråpnere til «de gode samtalene» Samtalen om overdosefare: Fra monolog til dialog Kriseplanen: Personale forteller om ”gode samtaler” under utformingen.» HLR undervisning: Tidvis fungert som ”døråpner” for samtale omkring traumatiske erfaringer pasienter har gjort seg». 7

8 Personalets opplevelse Kampanjen ble godt mottatt av tilsatte. Tiltakene oppleves som meningsfulle. En ser at kampanjen kan redde liv. Likevel tungt å pålegge tilsatte nye oppgaver i en ellers travel hverdag. Ansatte er tryggere i forhold til å ta samtaler om overdosefare. Vi satt forebygging av overdosefare i system Motiverende å se systematiske resultater og grafer underveis. Kan observere om det er systematiske svikt som man bør gjøre en innsats for å forbedre. Bunntekst8

9 Personalets opplevelse Økt fokus på avbrutte opphold. Lite/utydelig dokumentasjon på dette området. Vi har avlivet myten om at «dette gjør vi jo» Prosjektet viset at det ikke har vært en systematisk tilnærming til denne problematikken tidligere. Økt bevissthet, betydelig endring og forbedring! Bunntekst9

10 Pasientenes opplevelse Givende å se responsen blant pasientene. HLR -stort engasjement og mange sitter igjen med følelsen av at de har lært noe nyttig. Tilbakemeldingen fra brukerne er at de føler seg tryggere på å gi HLR når de får praktisert. Vi oppnår økt kunnskap, trygghet, samspill og relasjonsbygging. Bunntekst10

11 Utfordringer ​ I: Hvordan sikre at personalet får informasjon og opplæring? Nå frem til alle ansatte med budskapet i løpet av kort tid. En krevende jobb å få implementert tiltakspakken i hele systemet. ​ II: Nok tid Å forankre noe nytt i en avdeling er både utfordrende og tidkrevende. Motstand – personalet hadde ikke god nok kunnskap om kampanjen og dens formål -kampanjen ble oppfattet som tidkrevende ​ III: Motstand mot endring Utfordringen har primært vært å få personalet til å føle et eierskap til kampanjen. Bunntekst11

12 Resultatene – mange er på vei, noen er nesten der Signifikante forbedringer er oppnådd. Vi er i skrivende stund nær målet om 100 % implementering av alle tiltak per pasient. Tiltakene har i høy grad blitt en integrert del av de daglige rutinene. Prosjektgruppen - godt mottatt av postpersonalet. Hadde i liten grad prosedyrer for å ivareta overdoseproblematikken. Systematisert vårt arbeid. Funnet bedre rutiner for å ivareta tiltakene. Fokuset på overdoseproblematikken er økt. Godt læringsutbytte til hele personal-/ og pasientgruppen. ​ Bunntekst12

13 Siste samling, men begynnelsen på det videre arbeidet! Arbeide videre med allerede definerte tiltak for å nå målet om 100% gjennomføringsgrad for alle inkluderte pasienter. Prosjektgruppen vil fortsette med møter for å følge prosessen videre. Det ser vi som nødvendig når vi nå skal utvide kampanjen til de øvrige enheter/avdelinger i vår klinikk. Det oppleves viktig og meningsfylt å tilby tiltakspakken til pasientene. Personalet liker å jobbe med mestringsplaner sammen med pasientene. Det er positive tilbakemeldinger på at Tiltakspakken er kommet for å bli. Bunntekst13

14 ​ Jeg tror vi har gitt god behandling tidligere ​ Jeg er sikker på at vi gir bedre behandling nå ​ Bunntekst14


Laste ned ppt "​ Stort nasjonalt engasjement for forebygging av overdosedødsfall! Oppsummering fra det nasjonale læringsnettverket1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google