Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesutdanningssjefene og fagskolen Rydding i roller Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun RFFs årskonferanse i Trondheim 2. mai.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesutdanningssjefene og fagskolen Rydding i roller Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun RFFs årskonferanse i Trondheim 2. mai."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesutdanningssjefene og fagskolen Rydding i roller Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun RFFs årskonferanse i Trondheim 2. mai 2016

2  FFU beklager sitt fravær, men hilser og ønsker lykke til med konferansen.  FFU minner om at RFF ble etablert på oppdrag fra FFU.

3  Koordinator har med jevne mellomrom møtt i FFU og rapportert fra sektoren.  Ved Høsbjør-møtet i 2013 ble RFFs opprinnelse, mandat, sammensetning og aktivitet grundig belyst for forumet.  I tillegg ble aktiviteten i sektoren beskrevet inngående. Kort tilbakeblikk

4 Sør-Trøndelag kommer med innspill om behov for å se nærmere på organisering av FFU sitt arbeid rundt fagskole. KU ønsket en arbeidsgruppe med følgende mandat:  1. Klargjøre FFUs rolle i forhold til fagskolespørsmål som et faglig forum.  2. Få oversikt over organer og hensiktsmessige arenaer framover.  3. Avdekke og synliggjøre spørsmål om fylkeskommunenes ansvar. Juni 2013: KU ønsker arbeidsgruppe

5  Innstillingen presenteres, men FFU ønsker å avvente NOUen som skal leveres innen året.  Det er viktig at fylkeskommunene følger opp raskt når arbeidet og anbefalingene fra Grund-utvalget foreligger. FFU-møte april 2014

6  Arbeidsgruppas rapport behandles i FFU i Telemark.  KU ser at både arbeidet med regionreform og et økende press på karriereveiledning gjør fagskolespørsmålet viktig og aktuelt framover.  KU ønsker en diskusjon rundt alle anbefalingene, men bemerker særlig at det kan være riktig å lage en nasjonal gruppe.  Poenget må være at vi har et nettverk som kan møtes, ikke å lage en ny arena med mange møter. August 2015 KU:

7  KU behandler FFUs representasjon i Nasjonalt fagskoleråd.  KS ser på muligheten for at KS-representanten i fagskolerådet også representerer KS som skoleeier (for FFU). Oktober 2015 KU:

8  FFU trekker mandatet til RFF  KU diskuterer hvordan etablering av en faggruppe for forvaltning av fagskolesaker i fylkeskommunene i vedtaket fra FFU kan gjennomføres.  Fagskolekoordinator koordinerer faggruppen. Ansvar for FFU: Strategisk, overordnet, eierskap. Ansvar for faggruppen: Det forvaltningsmessige. For eksempel samordning av inntak og sertifisering. FFU kan be faggruppen om å forberede saker.  FFU gir KU ansvar for å jobbe videre med mandat for fagskolekoordinator. En viktig oppgave framover blir å koordinere oppstart og arbeidet i den nye faggruppen. November 2015:

9 Til  Fagskolestyrene  RFF v/leder  Kunnskapsdepartementet Tre brev fra KS (for FFU) pr. november 2015

10  Fristilling av Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) som rådgivende organ for FFU og mandatet gitt til RFF om å være rådgivende organ for FFU avsluttes.  KS får formell rolle som FFUs representant i Nasjonalt fagskoleråd.  Etablering av faggruppe for forvaltning av fagskolesaker. Innhold i brevene

11  FFU og RFF ble 17. mars 2016 enige om at innholdet i brevene kunne oppfattes slik at fortsatt samarbeid mellom FFU og RFF mer eller mindre skulle avvikles. Dette var ikke FFUs hensikt.  FFU ønsket å fristille RFF slik at rådet i større grad kan bli en medlemsorganisasjon for tilbyderne fremfor en organisasjon for eiernes interesser.  Det ble også diskutert videre rollefordeling mellom FFU og RFF. FFU mente at RFF gjør en viktig og helt nødvendig jobb for fellesskapet av offentlige fagskoletilbydere, en jobb som FFU ikke kan ivareta. FFU derimot vil bli tydeligere i sin rolle som eier og forvalter. Avklaring etter brevene

12  Både RFF og FFU mener det er viktig å jobbe sammen for å styrke fagskolene i en særdeles viktig tid der fremtiden avgjøres; FFU gjennom skoleeierrollen og RFF på vegne av styrene og tilbyderne. De to organisasjonene er også enige om å møtes med jevne mellomrom ved KU(kontaktutvalget i FFU) og RFFs styre. Jobbe sammen om og for fagskolen


Laste ned ppt "Fylkesutdanningssjefene og fagskolen Rydding i roller Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun RFFs årskonferanse i Trondheim 2. mai."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google