Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til samling for regionsledere Nyheter fra Utdanningsdirektoratet (skoleutvikling, etter- og videreutdanning): Ungdomstrinnsatsning Mulig videreføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til samling for regionsledere Nyheter fra Utdanningsdirektoratet (skoleutvikling, etter- og videreutdanning): Ungdomstrinnsatsning Mulig videreføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til samling for regionsledere Nyheter fra Utdanningsdirektoratet (skoleutvikling, etter- og videreutdanning): Ungdomstrinnsatsning Mulig videreføring av Ny GIV Veilederkorps fortsetter Kompetanse for kvalitet

2 Melding til Stortinget…  Fleksibel disponering av fag- og timefordeling  Valgfag  Klasseledelse, regning, lesing

3

4 Hvorfor forbedre ungdomstrinnet? Frafall vgo Synkende motivasjon Få med svært gode lese- og regne- ferdigheter

5 Ulike tiltak for å gjøre opplæringen –mer praktisk og variert –mer motiverende, utfordrende og relevant for elevene Ungdomstrinn i utvikling 2012-2017

6 Indikatorer for å følge opp måloppnåelse

7 Universitets- og høyskolesektorens rolle Tilbydere av skolebasert kompetanseutvikling innenfor de prioriterte områdene Utvikle kunnskap i fag og fagdidaktikk Dokumentere god praksis og samarbeide med de nasjonale sentrene Legge til rette for at lærerstudenter bringer perspektiver fra UH-sektoren med seg inn i sin praksis i skolen

8

9 Nasjonale støttetiltak Pedagogiske ressurser Skolebasert kompetanse utvikling Tilrettelegging for bruk av nettverk

10

11 Skolebasert kompetanseutvikling Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

12 Kompetanseutvikling på både organisasjons- og individnivå Innsats over tid Differensiert tilbud til skolene Likeverdige tilbud i alle lærerutdannings regionene Lett tilgjengelig materiell Kunnskapsutvikling på alle nivåer 6 prinsipper for skolebasert kompetanseutvikling

13 Bakgrunnsdokumenter til rammeverket

14 3 ressurs- grupper UDIR FM NTNU 6 UH-inst. KD GNIST nasjonalt Forskere klasseledelse Lese-, Matematikk-, Skrive-, Nynorsksenteret, NAFO Fagpersoner vurdering og org.læring Skoleeiere Skoler: Elever Lærere skoleledere GNIST regionalt- 19 prosjektledere

15 Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling 22 kommuner og 37 skoler med ungdomstrinn er valgt ut til å delta i pilotering av skolebasert kompetanseutvikling skoleåret 2012/2013.

16 http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/

17 Skoleeieres/skolers behov for veiledning og støtte Prosjektledere GNIST fylke skal kartlegge kommunenes behov for kompetanseutvikling innenfor de nasjonalt prioriterte fagområdene

18 Lærerskolering, Overgangsprosjektet Status 2012 – 2013 Mulig videreføring?

19 Fase 3, lærerskolering Høsten 2012 Uke (dato)Fylke Uke 40 (1. – 3. oktober)Troms, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Uke 42 (15. – 17. oktober)Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold Uke 46 (14. – 16. november)Telemark, Sogn- og Fjordane, Møre- og Romsdal, Vest-Agder Uke 49 (3. – 5. desember)Rogaland, Hordaland Uke 50 (10. – 12. desember)Nordland, Finnmark Uke 2 (7. – 9. januar)Oslo, Oppland, Hedmark, Aust-Agder

20 Veilederkorps og ekstern vurdering Videreføring av Veilederkorps 2013 og ekstern vurdering som verktøy Nye regioner – viktig med markedsføring og aktivitet

21 Kompetanse for kvalitet Ny finansieringsordning fra studieåret 2012/2013 Finansieringsordningen endres slik at staten tar 50 % av vikarkostnadene mens skoleeier tar 25 % Resten er lærerenes «egeninsats» i form av bruk av egen tid Læreren skal frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver Statens bidrag er kr 125 000 for 30 stp

22 Etablering av «lærerutdanningsregioner» Ca 30 lærerutdanningsinstitusjoner – 6 regioner + samisk region Lærerutdanningsregionene skal samarbeide om utvikling av tilbud –Moduler på minst 15 stp, skal til sammen gi 60 stp –Tilrettelegges og gjennomføres som fjernstudier så langt det er mulig og ut fra fagets egenart Lærerutdanningsregionene står som søkere om tilbud Brukes i andre satsinger, ungdomstrinnssatsning

23 Kompetanse for kvalitet – status Svak økning når det gjelder deltakelse: fra ca 1500 første året til 1850 for studieåret 2012/2013 – men et lite frafall ved studiestart Flest på leseopplæring, matematikk, engelsk, rådgivning og norsk Ca ¼ av lærerne deltar på Høgskolen i Oslo Deltakerevalueringer 2010/2011 og 2011/2012: DPU/Oxford Research: –Lærerne er meget tilfredse med undervisningen, tilrettelegging og organisering, innhold, formidling og forelesernes kompetanse –Videreutdanningen kan med fordel settes inn i en større sammenheng på skolene  kunnskapsdeling

24 Noen spørsmål eller innspill?


Laste ned ppt "Velkommen til samling for regionsledere Nyheter fra Utdanningsdirektoratet (skoleutvikling, etter- og videreutdanning): Ungdomstrinnsatsning Mulig videreføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google